CZ  |  ENG  |  RUS
  26.05.2016

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2015

Naše společnost EGP INVEST na svých webových stránkách zveřejnila výroční zprávu za rok 2015. Zprávu najdete v rubrice O Nás/Výroční zprávy. 
20.05.2016

EGPI podpořil dobrou věc

Naše společnost EGP INVEST finančně přispěla na zakoupení nabíjecí sady ke kochleárnímu implantátu pro osmiletou Natálku. Kochleární implantát je druh ušního implantátu určeného pro lidi s velmi vážnou poruchou sluchu. Věříme, že náš příspěvek Natálce a její rodině pomohl, o čemž svědčí i poděkování, které jsme od rodiny obdrželi. Přejeme Natálce hodně štěstí. 
17.05.2016

EGPI je partnerem spolku Jaderní veteráni

Naše společnost EGP INVEST je jedním z partnerů spolku Jaderní veteráni, jehož členy jsou i jednatelé Petr Sláčala, Jan Benešík a Jiří Holub. Jaderní veteráni, spolek, sdružuje špičkové osobnosti s dlouholetou profesní kariérou spojenou s jadernou energetikou a mírovým využitím atomové energie. Účelem spolku je sdílení znalostí a zkušeností svých členů a jejich šíření s cílem podpory jaderné energetiku u nás.
Více informací o spolku naleznete na jejich internetových stránkách www.jaderniveterani.cz. 
05.05.2016

ENERGO SUMMIT 2016 v Praze

Dne 10.5.2016 se v PVA EXPO PRAHA uskuteční ENERGO SUMMIT 2016, který je doprovodnou akcí veletrhu FOR ENERGO. Mezi partnery summitu je i Skupina ÚJV. Více informací o akci je uvedeno zde. 
02.05.2016

Česko-arménské business fórum

V rámci 2. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci se dne 25.4.2016 uskutečnilo v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu Česko-arménské business fórum. Tohoto setkání se kromě zástupců národních ministerstev a hospodářských komor zúčastnili i představitelé českých a arménských firem. Naše společnost EGP INVEST, která je členem Česko-arménské smíšené obchodní komory, vedla na tomto fóru několik obchodních jednání s vybranými arménskými firmami. 
29.04.2016

Valná hromada Teplárenského sdružení

V Hradci Králové se dne 27.4.2016 konala valná hromada Teplárenského sdružení České republiky. Schválila mimo jiné zprávy o činnosti a hospodaření za loňský rok, programové prohlášení na období 2016 - 2020, plán činnosti a rozpočet na rok 2016 a zvolila členy výkonné rady a revizní skupiny.  
26.04.2016

Sousedské setkání

"Žijeme a bydlíme vedle sebe a tak málo se známe. Sousedé a sousedky, malí / velcí - pojďme se společně sejít a přivítat nové sousedy".
V tomto duchu jsme se setkali s klienty z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, a kteří se stali našimi novými sousedy na ulici Ant. Dvořáka.
Akce proběhla v pátek 22. dubna 2016 za podpory vedoucího zařízení DZP pana Ing. Martina Bříštěly, společností PRIMA BILAVČÍK  a EGP INVEST. 
07.04.2016

ČEZ obdržel licenci pro další provoz prvního bloku JE Dukovany

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na konci března vydal povolení pro další provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Úřad rozhodnutí zveřejnil na svých internetových stránkách. 
31.03.2016

Shromáždění delegátů OHK Třebíč

Ve středu 30.3.2016 se v prostorách Městského úřadu v Třebíči konalo Shromáždění delegátů (členů) Okresní hospodařské komory Třebíč, kterého se zúčastnili i zástupci EGP INVEST. Účastníci byli informováni o činnosti komory v loňském roce a o plánech na letošní rok. V průběhu jednání byla schválena účetní uzávěrka za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Současně zde byli zvoleni delegáti na valnou hromadu Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a na XXVIII. Sněm HK ČR. 
23.03.2016

Zasedání Mezivládní komise ČR a RF pro spolupráci

V Praze ve dnech 22.-23.3.2016 se uskutečnilo IX. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Tohoto zasedání se zúčastnila i naše společnost EGP INVEST, která se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny pro energetiku. 
23.03.2016

ČEZ představil veřejnosti Skupinu ČEZ ESCO

Skupina ČEZ pod značku ESCO spojila firmy s dlouholetou zkušeností a významnou pozicí z mnoha různých částí energetického sektoru. Skupina ČEZ ESCO nabízí kompletní paletu energetických produktů a služeb a pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Dlaší informace jsou uveeny na webu ČEZ.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
07.03.2016

Seminář k využití vodíkových technologií na veletrhu Amper

Skupina ÚJV a Česká vodíková platforma pořádají seminář a následné diskusní fórum věnované současným trendům v oblasti využití vodíkových technologií. Seminář se uskuteční dne 16.3.2016 od 14.00 hod. v rámci veletrhu Amper v Brně. Registrace na seminář s volnou vstupenkou na veletrh je na stránce - http://www.ujv.cz/cz/amper-2016. 
12.02.2016

EGPI prezentoval činnost PV IRC MBIR v Ostravě

V Ostravě-Vítkovicích se dne 4.2.2016 konal mezinárodní workshop s názvem "Výstavba experimentálního rychlého reaktoru MBIR v Dimitrovgradu v Ruské federaci", jehož pořadatelem byl Národní strojírenský klastr. Mezi účastníky byli zástupci českých firem a ruských organizací. Na workshopu mezi přednášejícími byl i zástupce společnosti EGP INVEST, který přítomné seznámil s činností Přípravného výboru IRC MBIR.
Více informací o činnosti a možnostech zapojení českých společností do PV IRC MBIR je zde. 
08.02.2016

EGPI partnerem konference o malých jaderných reaktorech

V Praze 11.2.2016 proběhne 2. ročník konference o malých jaderných reaktorech s názvem "Umíme v Česku postavit malý jaderný reaktor?". Konferenci pořádá společnost EventEra ve spolupráci s FJFI ČVUT a ÚJV Řež pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Naše společnost EGP INVEST je jedním z partnerů konference, která je určena technikům, expertům, municipalitám, potenciálním investorům a průmyslníkům. Více informací o akci je uvedeno zde. 
28.01.2016

Změny ve vedení Bureau Veritas

Od začátku ledna letošního roku byl novým ředitelem divize IVS (kontrolní periodické služby, BOZP, PO a ekologie) společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC jmenován Ing. Simon Palupčík, MBA, který ze své pozice bude zodpovědný za veškeré provozní, technické, finanční a obchodní činnosti této divize, za její řízení a komunikaci se zákazníky.

Zdroj: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC 
19.01.2016

EGPI inicioval v ČR vznik Přípravného výboru IRC MBIR

V Ruské federaci ve výzkumném centru NIIAR ve městě Dimitrovgrad zahájila státní korporace Rosatom výstavbu víceúčelového výzkumného reaktoru na bázi rychlých neutronů MBIR. Předpokládaným termínem uvedení reaktoru do provozu je rok 2020. Jelikož se bude jednat ve světě o unikátní ozařovací zařízení, připravuje se vznik mezinárodního výzkumného centra "International Research Center MBIR".
Společnost EGP INVEST, která již tři roky pracuje na projektové dokumentaci strojovny výzkumného reaktoru, vidí v tomto mezinárodním výzkumném centru velkou příležitost k zapojení českých firem a organizací. Z tohoto důvodu EGP INVEST inicioval v ČR vznik "Přípravného výboru IRC MBIR", jeho cílem je založení konsorcia výzkumných pracovišť a jaderně energetických firem v ČR, které by vstoupilo do IRC MBIR. Členy Přípravného výboru v současnosti jsou EGP INVEST, ENERGOVÝZKUM z Brna a Doosan Škoda Power z Plzně. 
18.01.2016

Setkání s pacientem rehabilitačního centra Renona

Naše společnost v loňském roce na Slovensku začala spolupracovat s rehabilitačním centrem Renona rehabilitation. Pacienty centra nejsou jen lidé ze Slovenska, ale najdeme mezi nimi i občany naší republiky. Jedním z nich je i Tomáš, který na pozvání pana ředitele Petra Sláčaly navštívil 13.1.2016 EGP INVEST. Na setkání se hovořilo jak o Tomášově léčbě, o činnosti rehabilitačního centra, o možnostech budoucí podpory ze strany naší společnosti, tak i byly představeny výrobky chráněné dílny, kterou Tomáš navštěvuje. Do budoucnosti přejeme Tomášovi hodně pozitivní energie a především zdraví. 
05.01.2016

ENEL podepsal dohodu s EPH o prodeji podílu v SE

V prosinci loňského roku podepsala italská společnost ENEL dohodu se společností Energetický a průmyslový holding o prodeji svého podílu ve slovenské energetické společnosti Slovenské elektrárne. Ta mimo jiné realizuje dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektárny Mochovce, na které se podílí i naše firma EGP INVEST.
Celou zprávu si můžete přečíst na webových stránkách SE zde. 
04.01.2016

3. reaktorový blok JE Dukovany opět dodává elektřinu do sítě

Po závěrečné tlakové a pevnostní zkoušce byly 28.12.2015 generátory obou turbín 3. reaktorového bloku přifázovány a tak třetí blok opět dodává elektrickou energii do sítě. Blok byl odstaven v září 2015 z důvodu kontroly dokumentace svarů.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
23.12.2015

PF 2016

Společnost EGP INVEST přeje všem svým zaměstnancům příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2016 přeje mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Svým zákazníkům a dodavatelům EGP INVEST děkuje za dosavadní spolupráci. 
21.12.2015

Vánoční setkání pracovníků EGPI v Uherském Brodě

V předvánočním čase se 17.12.2015 uskutečnilo vánoční setkání pracovníků EGP INVEST, pozvaných hostů a zástupců mateřské společnosti ÚJV Řež. Na úvod setkání ve svém proslovu zhodnotil ředitel společnosti Petr Sláčala končící rok a poděkoval všem spolupracovníkům za jejich vykonanou práci. Činnost rehabilitačního centra Renona rehabilitation, se kterým EGPI spolupracuje na Slovensku, představil její ředitel Marek Palúch. Poté Stanislav Moučka, ředitel certifikace společnosti Bureau Veritas Czech Republic, slavnostně předal jednatelům EGP INVEST certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, jejichž platnost byla po úspěšném recertifikačním auditu prodloužena do září 2018. Celé setkání proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře. 
15.12.2015

Vánoční setkání na Slovensku

Třetí prosincový den se v areálu Bobi Ranče v Novém Tekově uskutečnilo vánoční setkání pracovníků EGP INVEST, hostů a spolupracujících společností na projektu "Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce".
Setkání za EGPI zahájil svým projevem ředitel projektu Dušan Šišpera, který přivítal všechny hosty, zhodnotil uplynulý rok, vyzdvihl důležité pracovní milníky a informoval o plánech další spolupráce v následujícím roce. Následně předal slovo řediteli společnosti Petru Sláčalovi, který poděkoval všem zúčastněným za úspěšnou spolupráci a informoval přítomné o aktuálních, střednědobých a dlouhodobých plánech společnosti.
Za doprovodu cimbálové muziky Olšava proběhla řízená ochutnávka vín z vinařství Michala Kúdely z Čajkova. Následně proběhla charitativní akce, jejíž výtěžek byl věnován řediteli rehabilitačního centra Renona rehabilitation s.r.o. panu Markovi Palúchovi.
Za provedení výzdoby interiéru restarace a přípravu drobných vánočních pozorností děkujeme Chráněné dílně Levice LIMAX zastoupené paní Marcelou Líškayovou. 
07.12.2015

DZP Open 2015

Ve čtvrtek 3.12.2015 se uskutečnil pátý ročník badmintonového turnaje čtyřher pod název "DZP Open", který již tradičně pořádá DZP Uherský Brod po vedením pana Bříštěly. O putovní pohár se tentokrát utkalo celkem 9 smíšených dvojic, a jak se již stává zvykem, se turnaje zúčastnili i zástupci naší společnosti. Letos jsme do boje vyslali hned 3 dvojice: Halodová - Maček, Koníčková - Krajčovič a Čechmánková - Zábrana. Po pěkných a zajímavých soubojích ve skupinách i v play-off se nejlépe umístila dvojice Halodová - Maček, kteří skončili na druhém místě. Pohár pro vítěze opět zůstal v domácím prostředí DZP. Děkujeme pořadatelům za pozvání i příjemnou atmosféru a budeme se těšit na další ročník skvěle zorganizovaného turnaje. 
03.12.2015

Konference All for Power 2015

V Praze ve dnech 26.-27.11.2015 proběhla mezinárodní odborná konference All for Power 2015. Přednášky vystupujících účastníků byly zaměřeny na oblast jaderné a klasické energetiky, teplárenství a na vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu. Mezi účastníky konference byli i zástupci EGP INVEST Petr Sláčala, Jiří Holub a Martin Vozár. Více informací o konferenci naleznete zde. 
25.11.2015

Odborná konference o teplárenství TEPKO 2015

V Praze 12. listopadu 2015 se uskutečnil 12. ročník konference TEPKO 2015 s podtitulem "Nové strategie a trendy - rozvoj a udržitelnost teplárenství - uhlí za limity anebo alternativní řešení?". Na konferenci debatovali odborníci a zástupci státních institucí o současnosti a o budoucím vývoji teplárenství u nás. Mezi účastníky byl i ředitel EGP INVEST Petr Sláčala. Více informací o konferenci naleznete zde. 
24.11.2015

NERS 2015 - konference o energetice

V listopadu se v prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze uskutečnil 8. ročník konference NERS 2015 s podtitulem "Udržíme kvalitu know-how a konkurenceschopnost v jaderné energetice?". V dopolední části vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a představitelé významných firem působících v jaderné energetice. Odpoledne pak proběhla panelová diskuse pod názvem "Role přední a zadní části palivového cyklu v optimalizaci ekonomické efektivnosti a bezpečnosti jaderné energetiky." Za naši společnost EGP INVEST se konference zúčastnil její ředitel Petr Sláčala. Více informací o konferenci naleznete zde. 
03.11.2015

Byli oceněni čeští veterání jaderného průmyslu

V Praze v Národním domě na Smíchově se dne 27.10.2015 uskutečnilo slavnostní ocenění zasloužilých českých pracovníků z oblasti jaderného průmyslu. Akce se konala u příležitosti 60. výroční zahájení využívání jádra k mírovým účelům v Československu. Mezi oceněnými byl i generální ředitel ÚJV Řež Karel Křížek a Jan Benešík jednatel společnosti EGP INVEST. Celý článek ke slavnostnímu večeru si můžete přečíst zde.

Zdroj: Portál Atominfo.cz 
30.10.2015

Seminář specialistů EGPI a Atomprojekt

V rámci spolupráce mezi naší společností EGP INVEST a ruskou společností Atomprojekt ze skupiny státní korporace Rosatom se v Praze ve dnech 21.-23.10.2015 uskutečnil pracovní seminář.
Specialisté obou společností diskutovali témata z oblasti jaderné a klasické energetiky. Značná pozornost byla věnována možnostem spolupráce v oblasti ukládání a přepracování odpadů, společnému projektování skladů a úložišť vyhořelého jaderného paliva. Jedním z klíčových témat pracovní schůzky bylo posouzení možnosti projektování nových jaderných elektráren na území Evropské unie, zemí se zákonodárstvím EU a technických norem v dané oblasti. Její účastníci se také dotkli tématu rekonstrukce tepláren a projektování malých vodních elektráren.
Tříletá společná zkušenost z práce na projektu výzkumného reaktoru MBIR podle slov ředitele společnosti EGP INVEST Petra Sláčaly ukázala, kolik společného mají obě společnosti. "Tyto zkušenosti a potenciál můžeme využít při práci nejen v Rusku a v České republice, ale i ve třetích zemích, ve Finsku nebo v Maďarsku, ale také ke vzájemné motivaci a inspiraci." prohlásil Petr Sláčala.
Na závěr semináře bylo dohodnuto, že další spolupráce bude pokračovat, a to zejména v oblastech, kde je možné komerční uplatnění obou společností. 
29.10.2015

Podporujeme Denné detské sanatórium v Trnavě

Již několik let podporuje a spolupracuje EGP INVEST na Slovensku s rehabilitačním zařízením Denné detské sanatórium při FN Trnava, které bylo zřízeno v roce 1989. Jeho náplní je poskytování léčebně-preventivní a rehabilitační péče pro děti od jednoho roku do sedmi let. V těchto dnech jsme od dětí z tohoto sanatoria obdrželi malý dárek jako poděkování za podporu, kterou EGP INVEST sanatoriu poskytuje. 
23.10.2015

Mezinárodní konference o energetice SES 2015

V Bratislavě se dne 20.10.2015 konala mezinárodní konference SES 2015 - Bezpečná dodávka energie, kterou pořádalo Slovenské jadrové fórum a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a které se zúčastnili i zástupci naší společnosti EGP INVEST. Hlavními tématy konference byly: Strategie a energetická politika SR, Bezpečné dodávky energií, Výhledy rozvoje jaderné energetiky, Obnovitelné zdroje, Vzdělávání, věda a výzkum. 
21.10.2015

Rozhovor ředitele JE Dukovany pro časopis All for Power

Ve čtvrtém čísle časopisu All for Power byl uveřejněn rozhovor s ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany Milošem Štěpanovským "Děláme vše pro to, abychom od SÚJB dostali nové provozní povolení, a bude to s podmínkami". V uvedeném článku jsou zmiňovány důležité projekty ke zvýšení bezpečnosti elektrárny vyplývající ze stress-testů, pro které EGP INVEST vypracoval projektovou dokumentaci a vykonával autorský dozor při jejich realizaci, např. seismické zodolnění nosných konstrukcí hlavního výrobního bloku I, zodolnění objektu strojovny na extrémní vlivy, zodolnění budovy Hasičského záchranného sboru při JE Dukovany. Celý článek naleznete zde.

Zdroj: www.allforpower.cz 
20.10.2015

Reaktor MBIR má již základy

V ruském výzkumném ústavu NIIAR dne 11.9.2015 proběhl slavnostní ceremoniál u příležitosti odlití prvního betonu do základů budovy pro víceúčelový rychlý výzkumný reaktor MBIR. Jde o projekt státní korporace Rosatom na významné rozšíření výzkumu technologií pro pokročilé jaderné reaktory. Projektovou dokumentaci strojovny reaktoru MBIR vypracovala naše společnost EGP INVEST. Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Atominfo.cz 
19.10.2015

ERÚ připravil nová pravidla trhu s elektřinou.

Ve veřejném konzultačním procesu pořádaném Energetickým regulačním úřadem je návrh vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která by měla od příštího roku nahradit stávající vyhlášku č. 541/2005 Sb.

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR 
16.10.2015

Napsali o nás - BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Na webových stránkách certifikační společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC byl zveřejněn článek, kde je uvedeno, že EGP INVEST patří k vysoce hodnoceným certifikovaným firmám a že v současné době nadstandardně plní podmínky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAH 18001. Současně BUREAU VERITAS blahopřeje k 55. letům EGPI. Celý článek je možné si přečíst zde. 
06.10.2015

ČEZ požádal o novou licenci pro provoz prvního bloku JE Dukovany

Společnost ČEZ podala žádost ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost o povolení dalšího provozu pro první výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany, jemuž stávající desetileté povolení končí 31.12.2015. V současné době je první blok plánovaně odstaven a probíhají v něm mimo jiné i kontroly zařízení. Celý článek je uveřejněn zde.
Naše společnost EGP INVEST se dlouhodobě podílí na významných projektech v JE Dukovany týkající se např. seismického zodolňování stavebních objektů výrobních bloků, na výměně potrubí chladící vody důležité apod.

Zdroj: portál Atominfo.cz 
05.10.2015

Ředitel EGP INVEST Petr Sláčala poskytl rozhovor časopisu CzechIndustry

Ve třetím čísle časopisu CzechIndustry byl uveřejněn rozhovor s jednatelem a ředitelem společnosti EGP INVEST Petrem Sláčalou, ve kterém hovoří o současném vývoji jaderné energetiky v ČR, a hodnotí současnost a budoucnost firmy EGP INVEST. Celý rozhovor si můžete přečíst zde nebo na webu časopisu CzechIndustry. 
04.10.2015

V ÚJV Řež se potkávají technologie, inovace a lidé

V letošním roce slaví naše mateřská společnost ÚJV Řež 60 let své existence. Článek, který byl otištěn ve třetím čísle časopisu CzechIndustry, popisuje společnost zabývající se převážně výzkumem v tržním prostředí jednadvacátého století. Celý článek si můžete přečíst zde nebo na webu CzechIndustry. 
02.10.2015

Odborníci z ÚJV Řež odvezli jaderné palivo z Uzbekistánu

V rámci programu Russian Research Reactor Fuel Return, společného projektu USA a Ruské federace, odvezli úspěšně odborníci z ÚJV Řež vysoceobohacené jaderné palivo z výzkumného jaderného reaktoru Foton v Uzbekistánu. Celý článek je uveřejněn na portálu Atominfo.cz zde. 
24.09.2015

Zahájena výstavba výzkumného jaderného reaktoru MBIR

V pátek 11.9.2015 byla v Dimitrovgradu v Ruské federaci zahájena výstavba víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru MBIR, na jehož projektování se podílí i naše společnost EGP INVEST. Více informací zde.

Zdroj: webový portál Sputnik ČR 
23.09.2015

Seminář o historii a budoucnosti jaderné energetiky ČR za účasti EGPI

V prostorách Masarykovy koleje v Praze proběhl dne 22.9.2015 pro odbornou a laickou veřejnost seminář "Historie a budoucnost jaderné energetiky v ČR", jehož organizátorem byl odborný čtvrtletník PRO-ENERGY.
První blok semináře s podtitulem"Jaderná energetika v ČR slaví 60 let. Jak lze hodnotit uplynulé období? Je na co navazovat?" se věnoval historii jaderné energetiky u nás. Ve druhém bloku "Budoucnost jaderné energetiky v ČR" diskutovali panelisté o tom, co přináší Národní akční plán jaderné energetiky přijatý vládou, o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, o stavu českého jaderného průmyslu apod. Mezi diskutujícími druhého bloku byl i ředitel EGP INVEST Petr Sláčala, který mimo jiné zdůraznil, že pokud se výstavba nových bloků bude odkládat, nemusí mít naše republika dostatek kvalifikovaných projektantů a dalších odborníků. Speciální přednášku "Vývoj technologie VVER" měl zástupce ruské společnosti Atomprojekt Sergej Kuzin.
Další informace o konferenci jsou na webu PRO-ENERGY.

  
17.09.2015

Projektanti EGP INVEST oslavili Den energetiků

Naše společnost EGP INVEST specializující se především na jadernou a klasickou energetiku uspořádala dne 10.9.2015 v Uherském Brodě společenské setkání k oslavě Dne energetiků s podtitulem "55 let projektování v EGP INVEST".
V minulosti se tento svátek slavil 9. září i jako "Den horníků a energetiků" a dnes již v kalendáři tento svátek nenajdeme. Proto se ho snaží EGP INVEST oživit a k jeho oslavám uskutečňuje společenské setkání se spolupracujícími firmami a organizacemi a se svými zaměstnanci.
Oslavy "Dne energetiků" se zúčastnili hosté nejen z oblasti energetiky. Byli zde zástupci tuzemských a zahraničních firem, mateřské společnosti ÚJV Řež a dalších dceřiných společností tvořící Skupinu ÚJV, představitelé spolupracujících neziskových organizací, samosprávy a státních institucí. Přijeli i hosté z Ruské federace, mezi kterými byli zástupci státní korporace Rosatom a společností Atomprojekt a KomplektEnergo, se kterými EGP INVEST spolupracuje např. na projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR. Setkání zahájil svým projevem ředitel EGP INVEST Petr Sláčala, který přivítal všechny účastníky a pohovořil také o minulosti, současnosti a budoucnosti firmy. Se svými zdravicemi následně vystoupila řada hostů, kteří předali své dary k 55. letům EGP INVEST. Během akce se uskutečnilo mnoho přátelských a pracovních jednání, která doplnila svým vystoupením cimbálová muzika Olšava.
Oslava "Dne energetiků" se zdařila a proběhla v příjemné přátelské atmosféře, o čemž svědčí i kladné reakce hostů. 
16.09.2015

Přátelské posezení s bývalými pracovníky EGPI

Ve středu 9.9.2015 se konalo v sídle EGP INVEST v Uherském Brodě přátelské posezení s bývalými pracovníky. Kromě současnosti se zavzpomínalo i na minulost, kdy se na pracovišti v Uheském Brodě začínaly projektovat jaderné elektrárny v bývalém Československu.
Setkání bylo součástí oslavy Dne energetiků, která proběhla o den později. 
16.09.2015

Výstava k 60. výročí mírového využívání jádra navštívila EGPI

Součástí oslav Dne energetiků v EGP INVEST byla i putovní výstava věnovaná 60. výročí mírového využití jádra v Československu, která byla otevřena letos v červnu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Výstava připomíná hlavní události uplynulých 60 let a představuje významné průmyslové podniky a jednotlivé československé, později české a slovenské jaderné elektrárny. Část výstavy je také věnována vzdělávání a výzkumu. Zvláštní pozornost je věnována i spolupráci českých a ruských specialistů na realizaci nových projektů v jaderné oblasti. Mezi představenými firmami je i naše společnost EGP INVEST, jejiž pracoviště v Uherském Brodě stálo u zrodu jaderných elektráren v Československu. 
15.09.2015

EGPI podpořil Mistrovství Evropy na koloběžkách

V Lipníku nad Bečvou se ve dnech 5. a 6.9.2015 uskutečnilo Mistrovství Evropy na koloběžkách, které organizoval Sportovní klub koloběhu Lipenští draci. Mezi organizátory byl i náš pracovník Alois Onderka. Naše společnost EGP INVEST se zařadila mezi sponzory, kteří svými finančními příspěvky podpořili tuto akci. Bližší informace o mistrovství jsou na webu Českého svazu koloběhu zde. 
09.09.2015

Úspěšně jsme absolvovali recertifikační audit

Naše společnost EGP INVEST úspěšně v minulém týdnu absolvovala recertifikační audit integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, který provedla certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. Platnost certifikátů byla prodloužena na další tři roky, tj. do září roku 2018. 
08.09.2015

Téma: Jaderná energetika v ČR

Jaderná energetika v České republice, její historie a budoucnost, je tématem mnoha článků a rozhovorů. V časopise Komora.cz byl pod názvem "Jaderná energetika není na odpis" uveřejněn rozhovor z generálním ředitelem ÚJV Řež, a.s. Karlem Křížkem, který také přetiskl portál Atominfo.cz. Článek naleznete zde.
Druhý zajímavý rozhovor poskytl předseda Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany Aleš John deníku Právo pod názvem "Financování nových bloků je věc investora". Rozhovor opět přetiskl portál Atominfo.cz a přečíst si jej můžete zde. 
07.09.2015

ÚJV Řež odveze jaderné palivo z Afriky

Společnost ÚJV Řež odveze v letech 2017 až 2020 použité jaderné palivo z Afriky do Číny. Jedná se o palivo používané v malých jaderných reaktorech o výkonu kolem 30 kW instalovaných v Ghaně, Nigérii, Sýrii, Pákistánu a Íránu. Odborníci z ÚJV Řež mají s touto prací dlouholeté zkušenosti, protože v rámci programu The Russian Research Reactor Fuel Return odváželi použité jaderné palivo z regionu střední a východní Evropy a Asie zpět do Ruské federace.

Zdroj: Hospodářské noviny 
01.09.2015

Kontinuita výstavby českých jaderných elektráren je ohrožena

Pod tímto názvem je na serveru Česká pozice uveřejněn rozhovor s Jiřím Markem, předsedou Spolku veteránů českých jaderných elektráren. Kromě začátků naší jaderné energetiky se rozhovor dotýká i součastnosti, kdy ještě není rozhodnuto o výstavbě dalších bloků v Dukovanech a Temelíně. Jiří Marek také poukazuje na fakt, že u nás dochází ke vzniku generační propasti mezi odborníky na jadernou energetiku. Starší, zkušení odborníci odcházejí do důchodu a nemají komu předat své mnohaleté zkušenosti.
Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Zdroj: server Česká pozice 
21.08.2015

Kontejnment prvního reaktoru v JE Temelín splňuje kritéria těsnosti

Technici v JE Temelín provedli 13. srpna zkoušku těsnosti ochranného obalu - kontejnmentu - kolem prvního výrobního bloku. Všechna kritéria těsnosti byla splněna. Zkouška těsnosti jedné z hlavních bezpečnostních bariér elektrárny se podle plánu provádí jedenkrát za obdodí čtyř let. Celý článek je uveřejněn zde. 
14.08.2015

Exkurze v JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany od soboty 22.8. až do neděle 23.8. otevře své brány veřejnosti. Celých 24 hodin budou moci zájemci navštívit nejen infocentrum elektrárny, ale také trenažér pro operátory blokových dozoren a střežený prostor elektrárny. Příležitost prohlídnout si elektrárnu přes den a v noci budou mít všichni zaregistrovaní starší 15 let.
Více informací na http://www.aktivnizona.cz/. 
03.08.2015

V JE Dukovany pokračuje preventivní výměna potrubí chladící vody

V Jaderné elektrárně Dukovany dokončením svářečských prací a následnou betonovou zálivkou nové části potrubí technické vody důležité (TVD) pokračuje výměna části potrubí výtlaků TVD od čerpací stanice prvního hlavního výrobního dvojbloku, která začala v polovině června letošního roku. Potrubí slouží pro přívod chladící vody k technicky důležitým zařízením. Jedná se o další modernizační opatření zvyšující spolehlivost a bezpečnost provozu elektrárny. U části rozvodů, které nebyly uloženy v betonových kanálech či zabetonovány, ale byly uloženy přímo v zemi bez možnosti kontroly jejich stavu, dochází k jejich výměně. Jedná se o technicky i provozně velmi náročnou akci, při které bude vyměněno 3x22 m potrubí nacházející se v hloubce 6 m. Součástí nově instalovaného potrubí TVD bude také diagnostika jeho stavu.
Pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, na které se výraznou měrou podíleli i projektanti naší společnosti EGP INVEST, bylo provedeno i několik zkušebních sond (výkopů) pro ověření stavu potrubí, podloží a výšky spodní hladiny vod včetně jednoho odvodňovacího vrtu. Práce budou ukončeny do konce prázdnin, kdy začne plánovaná odstávka prvního reaktorového bloku.

Zdroj: Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (http://www.obkjedu.cz/) 
24.07.2015

Vláda schválila návrh nového atomového zákona

Na svém zasedání dne 13.7.2015 schválila vláda ČR návrh nového atomového zákona a zákona, který se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového atomového zákona. Ten by měl nahradit aktuální právní úpravu o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zářazení v ČR. Nová úprava zavede do českého práva některé předpisy Euroatomu a aktuální doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Zdroj: SÚJB a Úřad vlády ČR 
14.07.2015

Na kolesách proti rakovine

Pod záštitou Slovenského paralympijského výboru a Nadácie Výskumu Rakoviny byl 6.3.2015 odstartován 13. ročník kampaně "Na kolesách proti rakovine".
Nadácie Výskum Rakoviny podporuje programy zajišťující rozvoj základního onkologického výzkumu především se zaměřením na prevenci, diagnostiku a lečbu zhoubných nádorů. Nadace dále podporuje rozvoj nových směrů onkologického základního výzkumu, zejména molekulárně-genetického, biologického, imunologického a farmakologického.

Do kampaně "Na kolesách pro rakovine" se přihlásily i společnosti EGP INVEST a EnergoConstruct, které dne 20.6.2015 uspořádaly v obci Kalná nad Hronom (okres Levice) sportovně charitativní akci. Cílem akce bylo shromáždit finanční prostředky na zakoupení lékařského přístroje (tkaninový mikroanalyzátor) pro diagnostiku nádorů. Celkem bylo vybráno a na konto Slovenského paralympijského výboru zasláno 710,50 EUR.
Po skončení a vyhodnocení akce proběhlo ještě fotbalové utkání Mochocup. Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se jak finančně, tak i organizačně na akci podíleli.  
13.07.2015

Úspěšné ukončení projektu "Technické školky"

Projekt Technické školky, jehož hlavním cílem byla podpora a rozvíjení technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbální schopnosti dětí dospěl k závěru a byl úspěšně ukončen. Tento projekt vznikl z iniciativy členů Brněnského manažerského klubu při České manažerské asociaci, firem Prefa Kompozity a EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod a v neposlední řadě vedení mateřské školky a školy Pramínek v Brně Bystrci.

Dopis ze ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. ze dne 26.6.2015
Vážený pane řediteli, obdržela jsem zprávu od paní Ing. Švaříčkové a Kozumplíkové o ukončení projektu Technické školky, kde jsme byli zařazení také společně s vámi jako jeden z partnerů VUT. Děkuji Vám jménem celého našeho týmu ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. za spolupráci a pomoc ve formě hmotných i peněžitých darů od začátku přípravného programu, který začal v mateřské škole v roce 2010 a byl ukončen v tomto měsíci v základní škole. Dík Vám náleží také při řešení problému vzniklého se zastřešením venkovních teras v ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.. Přeji Vám do dalších dnů mnoho zdraví, úspěchů a příjemně prožitou letní dovolenou. S pozdravem Havelková Božena 
30.06.2015

EGPI se účastnil veletrhu Fortel 2015 v Třebíči

V areálu borovinské továrny v Třebíči se ve dnech 26.-27.6.2015 naše společnost účastnila prvního ročníku veletrhu Fortel 2015, který byl prezentací firem, výrobků a služeb v regionu, a jehož pořadatelem byla OHK Třebíč.
EGP INVEST se na svém stánku prezentoval jako významná projektantská a inženýrská společnost, jejíž působení v třebíčském regionu je zaměřeno na Jadernou elektrárnu Dukovany, kde realizujeme v současné době pro elektrárnu důležité projekty. Stánek se stal místem pro obchodní jednání a pro předávání informací nejen o firmě. Stánek navštívili jak pamětníci výstavby JE Dukovany, tak i současní pracovníci elektrárny a spolupracujících firem.
Součástí veletrhu bylo i setkání vystavovatelů a členů OHK Třebíč, kde ředitel EGP INVEST pan Petr Sláčala z rukou předsedy OHK Třebíč pana Richarda Horkého převzal Osvědčení o našem členství v komoře. 
29.06.2015

Diskusní setkání Energetika na prahu revoluce

V Praze dne 23.6.2015 se uskutečnilo diskusní setkání "Energetika na prahu revoluce: Kam se ubírá výzkum a vývoj nových technologií". Pořadatelem byl Institut pro veřejnou diskusi a týdeník Ekonom. Mezi účastníky akce byl i ředitel společnosti EGP INVEST Petr Sláčala. Další informace o setkání jsou uvedeny na webu Institutu. 
19.06.2015

Pozvánka na stánek EGPI na veletrhu Fortel 2015 v Třebíči

EGP INVEST se ve dnech 26.-27.6.2015 v Třebíčí účastní veletrhu Fortel 2015. Jedná se o největší a nejrozsáhlejší prezentaci firem, výrobků, služeb a pracovních příležitostí za posledních dvacet pět let v regionu. Veletrh pořádá OHK Třebíč v areálu bývalé borovinské továrny.
Stánek naší společnosti EGP INVEST se nachází ve 2. patře haly 07, kde jsou umístěny všechny vnitřní stánky vystavovatelů.
Informace o veletrhu včetně mapky vystavovatelů jsou uvedeny na webu http://www.fortel-trebic.cz/ 
18.06.2015

Výstava k 60. výročí mírového využítí jádra v Československu

V prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze byla dne 15.6.2015 slavnostně otevřena výstava u příležitosti 60. výročí mírového využítí jádra v Československu. Výstava připomíná hlavní události uplynulých šedesáti let a představuje významné průmyslové podniky a jednotlivé československé, později české a slovenské jaderné elektrárny. Část výstavy je také věnována vzdělávání a výzkumu. Mezi významnými podniky se prezentuje i naše společnost EGP INVEST, která se podílela na vyprojektování a stavbě všech čtyř jaderných elektráren v bývalém Československu - Jaslavské Bohunice, Dukovany, Mochovce a Temelín.

Zdroj: Atominfo.cz 
16.06.2015

Sportovní den v ÚJV Řež, a.s.

Ve sportovním areálu ÚJV Řež, a.s. proběhlo v sobotu 13.6.2015 letní setkání zaměstnanců spojený s již tradičním turnajem ve fotbale a volejbale. Letos pořádný ke kulatému výročí společnosti ÚJV Řež, a.s., která slaví 60 let od založení.
Celým dnem účastníky provázela uvolněná a klidná atmosféra, kterou podpořilo slunné letní počasí.
XII. ročníku ve fotbale se zúčastnilo 6 týmů. Mužstvo EGPI ve složení: Borovský R., Gášek L., Hlaváček J., Jedounek R., Kostelník Z., Maček L., Mikulinec D., Plessner D., Vaši P. - obhájilo loňské prvenství a přivezlo si tak již potřetí v řadě pohár a celkové vítězství. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Kostelník Z. s celkovým počtem střelených branek 21.
První místo obhájilo také ženské družstvo ve volejbale ve složení: Cestrová S., Čechmánková R., Halodová A., Koníčková J., Marková M. a Verbičová I.
Vítězům blahopřejeme ..... 
09.06.2015

Atomexpo - mezinárodní fórum o jaderné energetice

Ve dnech 1.-3.6.2015 se v Moskvě uskutečnil VII. ročník mezinárodního fóra o jaderné energetice Atomexpo. Na plenárním zasedání na téma "Jaderná energetika jako impuls pro sociálně ekonomický rozvoj" bylo konstatováno, že ve světě roste poptávka po jaderné energetice. Pracovní program fóra tvořily také debaty u kulatých stolů o nejaktuálnějších otázkách jaderné energetiky. Součástí fóra byla i mezinárodní specializované výstava. Mezi účastníky fóra Atomexpo byli i zástupci naší společnosti EGP INVEST. V oblasti inovací v jaderném průmyslu představila státní korporace Rosatom svůj projekt výstavby víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru na bázi rychlých neutronů MBIR. Na projektu se EGP INVEST podílel zpracováním technické dokumentace strojovny.

Zdroj: Atominfo.cz 
04.06.2015

Vláda schválila Národní akční plán jaderné energetiky

Vláda ČR na svém jednání dne 3.6.2015 schválila Národní akční plán jaderné energetiky, který počítá s výstavbou nových jaderných bloků v lokalitách JE Dukovany a Temelín. Plán navazuje na schválenou Státní energetickou koncepci. Zprávu o schválení plánu uvedlo na svých stránkách MPO. 
03.06.2015

Den dětí

byl pro každého z nás vždy prima svátek, nemuseli jsme se učit a jen si užívali celý den plný her. A předčasné oslavy MDD proběhly i pro děti našich spolupracovníků, a to 28. května 2015 za velice příjemného počasí za sportovní halou TJ Spartak v Uherském Brodě.
Byl připravený bohatý program a hlavně kolo disciplíny. Děti byly moc šikovné, ale chválíme i rodiče, kteří se také sem tam zapojovali do soutěží a dovedností. Výsledková listina byla nakonec zcela vyrovnaná, nikdo neztratil ani bod a odměnou pro každého byl balíček plný sladkostí.
Děkujeme všem dětem a rodičům za účast a za rok opět nashledanou ....... 
29.05.2015

EGPI partnerem vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje

V Klubu kultury v Uherském Hradišti byly dne 27.5.2015 vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje. Soutěž organizovala společnost Publicity s.r.o. pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a EGP INVEST byl jedním z jejich partnerů. Podrobnosti o soutěži jsou uvedeny zde. 
18.05.2015

Vydána licence pro výstavbu výzkumného reaktoru MBIR

Federální úřady Ruské federace vydaly licenci pro výstavbu víceúčelového výzkumného reaktoru na bázi rychlých neutronů MBIR, který bude postaven ve výzkumném centru NIIAR v Dimitrovgradu. Vydání této licence navazovalo na rozhodnutí ruského regulátora Rostechnadzor o schválení umístění reaktoru v areálu NIIAR. Reaktor by měl být uveden do provozu v roce 2019.
Naše společnost EGP INVESTprojektovala strojovnu tohoto reaktoru pro společnost Atomprojekt patřící do státní korporace Rosatom. Vyjádření zástupců naší společnosti k projektu MBIR uveřejnil portál Atominfo.cz. 
13.05.2015

Cena Ď

Již patnáctým rokem se v celé České republice organizuje projekt zvaný cena Ď, nebo-li dík dobrodincům a mecenášům za podporu kultury a charity.
Krajské kolo pod záštitou člena Rady Zlínského kraje Ing. Ladislava Kryštofa se konalo na Malé scéně Slováckého divadla v Uherském Hradišti 12. května 2015.
Naše společnost EGPI byla nominována panem Martinem Bříštělou, vedoucím zařízení Domova se zdravotním postižením v Uherském Brodě, jako poděkování za spolupráci a dlouhodobé partnerství.
Průvodcem a moderátorem tohoto slavnostního podvečera byl pan Richard Langer, který spolu s Kolegiem ve Zlínském kraji udělil křišťálovou cenu Ď paní Zdeně Wasserbauerové, kterou nominovala Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Všichni nominovaní a nominující se setkají na celostátním finále v Národním divadle 15. června 2015.

  
04.05.2015

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2014

Naše společnost EGP INVEST na svých webových stránkách zveřejnila výroční zprávu za rok 2014. Zprávu najdete v rubrice O Nás/Výroční zprávy. 
30.04.2015

Den administrativních pracovníků

Letošní Den administrativních pracovníků jsme si připomněli s ředitelem společnosti Petrem Sláčalou a obchodním ředitelem Jiřím Holubem ve stylové atmosféře bílého funkcionalismu v Bílé čtvrti v Luhačovicích. Absolvovali jsme prohlídku nově zrekonstruovaného hotelu Radun****, který vznikl kompletní a citlivou rekonstrukcí památkově chráněné funkcionalistické vily Bohuslava Fukse z 30. let minulého stolení. Zapůsobil na nás svou přirozenou elegancí a svým estetickým i výtvarným charakterem.
Pracovní oběd v útulné kavárenské restauraci hotelu, podbarvený dobovou hudbou, se nesl v duchu prvorepublikové úcty a slušného chování.
V tomto duchu si dovolujeme pánům poděkovat za pozvání a pozornost, kterou nám po celou dobu prokazovali.

- asistentky - 
29.04.2015

Setkání s ministrem průmyslu a obchodu

V Praze se dne 30.3.2015 konalo setkání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na téma podpora exportní politiky. Za naši společnost EGP INVEST se setkání zúčastnili ředitel společnosti Petr Sláčala a výkonný ředitel pro obchod Jiří Holub.
Článek s fotografiemi byl zveřejněn v časopise Všudybyl.

Zdroj: časopis Všudybyl 
21.04.2015

EGP INVEST je členem OHK Třebíč

Naše společnost se stala členem Okresní hospodářské komory Třebíč. Hlavním úkolem OHK Třebíč je podpora malého a středního podnikání v kraji Vysočina. 
20.04.2015

Návštěva EGPI v centrále firmy HILTI

Ve dnech 8.-9.4.2015 proběhlo v centrále HILTI (Schaan-Lichtenštejnsko) setkání zástupců společností HILTI, AMEC - Foster Wheeler, EGP INVEST a dalších. Tématem diskuzí byl zejména decommissioning jaderných zařízení v Evropě, Ruské federaci a na východních trzích.
Naše společnost EGP INVEST zde byla zastoupena ředitelem projektu MO34-Dostavba Ing. Dušanem Šišperou, který měl možnost na výše uvedená témata diskutovat s hlavními představiteli společnosti HILTI Mr. Johanem Lauwersem (Global Key Project Manager Demolition), Jamesem F. Thomsonem (Nuclear Expert) a Dr. Stephanem Hundem (Head of Power Segment).
Odborná diskuse na téma "Dělení zařízení primárního okruhu" (řezání parogenerátorů a primárního okruhu suchým lanem), "Dekontaminace betonových stěn" byly doplněny o představení nového zařízení HILTI "WallShaver" - brusky pro dekontaminaci betonových povrchů. Jedná se o zařízení, které se pohybuje po kolejnicích nakotvených na betonový povrch. Je dálkově řízeno z bezpečné vzdálenosti a obroušený kontaminovaný materiál je odsáván speciální jednotkou přímo do dvouset litrového sudu. 
14.04.2015

EGPI úspěšně absolvoval zákaznický audit firmy Slovenské elektrárne, a.s.

Ve dnech 24.-25.3.2015 se uskutečnil v naší společnosti zákaznický audit firmy Slovenske elektrárne. Audit byl zaměřen na systém managementu kvality EGPI se specifikací na výkon činností při dostavbě jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku.
Auditoři konstatovali, že systém managementu kvality EGPI je dokumentovaný, uplatňovaný a účinný. Na základě výsledků z auditu byl EGP INVEST zařazen do seznamu prověřených dodavatelů SE z hlediska kvality v oblasti dodávek - Projektovanie vybraných aj ostatných zariadení jadrových zariadení. 
07.04.2015

EGPI se účastní soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje přihlásila naše společnost do kategorie stavby mimo území kraje projekt "Rozšíření parkovacích míst na JE Dukovany". Investorem byl ČEZ, a.s., dodavatelem stavby firma Ing. Bronislav Vala a projektantem EGP INVEST.
Cílem přihlášeného projektu, třetí etapy, bylo rozšíření velkokapacitního parkoviště pro osobní automobily u elektrárny. Jeho celková kapacita se tak zvýšila o 213 míst na celkových 725 parkovacích míst.
Více o soutěži je uvedeno na webu http://www.stavbaroku.zlin.cz/. 
23.03.2015

Prodloužena platnost Oprávnění EGPI pro dodávky do ČEZ

Na základě kladných výsledků hodnocení služeb, které naše společnost EGP INVEST poskytovala v roce 2014 společnosti ČEZ, bylo naší firmě prodlouženo Oprávnění organizace k dodávkám do ČEZ v oblasti "Projektování a výkonu inženýrské činnosti" do 31.3.2016. 
11.03.2015

Závěrečná konference k projektu "Technické školky"

V brněnském hotelu Santon byl dne 18.2.2015 závěrečnou konferencí ukončen tříletý vzdělávací projekt "Technické školky". Jednalo se o pokračování technického vzdělávání dětí Základní školy Pramínek, které v minulých letech v mateřské škole úspěšně prošly základními technickými úlohami. Z tohoto projektu vzniklo několik metodických výukových materiálů určených pro pedagogy na prvém stupni základních škol.
Na konferenci se nejen zavzpomínalo na začátky projektu, ale byly zde prezentovány konkrétní zkušenosti z realizace projektu a účastníci si mohli prohlédnout i ukázky dětských prací.
Naše společnost EGP INVEST byla jedním z partnerů projektu hned od jeho počátku. Dalším partnerem byla Fakulta stavební VUT v Brně, Prefa Kompozity. a.s. a Česká manažerská asociace.
Více informací o projektu je uvedeno na www.technickeskolky.cz. 
26.02.2015

Konference "Malé jaderné reaktory pro energetické využití"

V Praze se v prostorách Auly maximy FJFI ČVUT konala dne 12.2.2015 konference "Malé jaderné reaktory pro energetické využití". Této konference se zúčastnilo na 180 účastníků z ČR a zahraničí. Mezi přednášejícími byl i ředitel jaderné divize EGP INVEST František Fiedler se svou prezentací o projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR, který realizuje ruská společnost Rosatom a naše společnost projektovala objekt strojovny.
Společnost EGP INVEST podpořila tuto konferenci nejen vystoupením pana Fiedlera, ale stala se i jejím partnerem. Více informací o konferenci, sborník přednášek a fotogalerii naleznete na webu www.malereaktory.cz. 
12.02.2015

Společnost ÚJV Řež podepsala memorandum o spolupráci s JAEC

Společnost ÚJV Řež, a.s. podepsala s Jordan Atomic Energy Commission memorandum o spolupráci při mírovém rozvoji jaderné energetiky v Jordánsku, kde se plánuje výstavba první jaderné elektrárny.
Memorandum bylo podepsáno při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Jordánsku a předpokládá výrazné zapojení České republiky do přípravy výstavby první jaderné elektrárny. Memorandum je zaměřeno především na spolupráci při vytváření návrhu, následné výstavbě a provozu jaderných elektráren a výzkumných reaktorů. Patří sem např. posuzování požadavků rozvoje jaderné energetické infrastruktury, včetně regulačních požadavků, průmyslového a vědeckého rozvoje.

Zdroj: ÚJV Řež, a.s. 
06.02.2015

JE Mochovce - 3. blok je dokončen na 82%

Dne 20.1.2015 se uskutečnil za účasti ministra hospodářství SR kontrolní den stavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Generální ředitel Slovenských elektrární konstatoval, že 3. blok je dokončen na 82% a že pokročil i proces povolování ze strany ÚJD SR. Podle harmonogramu má být dostavba bloku dokončena v listopadu 2016.
Naše společnost EGP INVEST pracuje na dostavbě obou bloků již od roku 2009 a v současnosti patří mezi významné projektantské společnosti podílející se na dostavbě.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s. 
20.01.2015

EGPI partnerem konference "Malé jaderné reaktory"

V Praze se dne 12.2.2015 uskuteční konference "Malé jaderné reaktory pro energetiku a potenciál jejich využití pro Českou republiku", kterou pořádá společnost EventEra ve spolupráci s FJFI ČVUT a ÚJV Řež, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem konference je poskytnout základní informace o stavu vývoje a o potenciálním využití malých jaderných reaktorů pro energetické účely nejen v ČR ale i v zahraničí. EGP INVEST podpořil tuto konferenci a stal se jejím partnerem. Bližší informace o konferenci jsou uvedeny na www.malereaktory.cz. 
15.01.2015

Konference "Jak dál v energetice"

Dne 13.1.2015 proběhla v Praze konference "Jak dál v energetice", které se za naší společnost zúčastnili jednatelé Petr Sláčala a Jan Benešík. 
05.01.2015

JE Dukovany a Temelín vyrobily loni dohromady 30 TWh elektřiny

Jaderná elektrárna Dukovany dodala minulý rok do sítě 15,37 terawatthodin (TWh) elektřiny, což bylo druhé nejvyšší množství za 29 let jejího provozu. Dukovany svými čtyřmi jadernými bloky pokrývají přibližně pětinu tuzemské spotřeby elektřiny. Třetí nejvyšší roční výroby ve své čtrnáctileté provozní historii dosáhla loni Jaderná elektrárna Temelín. Ta do sítě loni dodala 14,95 TWh elektřiny.
Naše společnost EGP INVEST pracovala loni zejména na projektech v elektrárně Dukovany, např. seizmické zodolnění hlavních výrobních bloků.

Zdroj: Atominfo.cz 
23.12.2014

PF 2015

Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. přeje všem svým zaměstnancům přijemné prožití vánočních svátků a do roku 2015 přeje mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Svým zákazníkům a dodavatelům pak EGP INVEST děkuje za dosavadní spolupráci. 
22.12.2014

Vánoční setkání v Uherském Brodě

V předvánočním čase se dne 18.12.2014 uskutečnilo vánoční setkání pracovníků EGP INVEST, spol. s r.o., spolupracujících firem, pozvaných hostů a zástupců mateřské společnosti ÚJV Řež. V úvodním proslovu zhodnotil ředitel naší společnosti Petr Sláčala uplynulý rok a poděkoval všem spolupracovníkům za vykonanou práci. Novopečení rodiče z řad našich zaměstnanců pak převzali pro své novorozence přívěšky s vyobrazeným zvěrokruhem. Setkání proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře. 
19.12.2014

EGPI partnerem vánočního koncertu Fakulty stavební VUT v Brně

Naše společnost EGP INVEST je jedním ze sponzorů, kteří podpořili vánoční koncert Fakulty stavební VUT v Brně. Koncert se uskuteční dnes 19.12.2014 v aule fakulty a vystoupí na něm brněnská kapela Cimbal Classic. Jako host pak vystoupí Smíšený sbor Kantiléna sbormistra Martina Franze. Během koncertu zazní tradiční moravská vánoční hudba. 
17.12.2014

Vánoční setkání na Slovensku

Dne 11.12.2014 se uskutečnilo vánoční setkání pracovníků EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR - organizačná zložka z Trnavy, spolupracujících firem a hostů. Pozvání přijali a setkání se zúčastnili zástupci společností Škoda-JS, Slovenské elektrárne, EnergoConstruct, Hilti, Junoz, Škoda-Slovakia a Ghost Safety, kteří s naší společností po celý rok 2014 spolupracovali na projektu "Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce".
Za EGP INVEST, spol. s r.o. posezení zahájil ředitel projektu MO34-Dostavba Ing. Dušan Šišpera, aby následně předal slovo řediteli naší společnosti Ing. Petru Sláčalovi, MBA. Ten zhodnotil uplynulý rok 2014 a poděkoval všem zúčastněným za úspěšnou spolupráci. V uvodní promluvě také informoval přítomné o aktuálních střednědobých a dlouhodobých plánech EGP INVEST, spol. s r.o. do budoucna.
Důležitým okamžikem večera bylo uspořádání tomboly a předání jejího výtěžku zástupkyni Denného detského sanatoria FN Trnava paní Melániii Zvonárové. Za krásné provedení výzdoby interiéru restaurace a přípravu drobných vánočních pozorností děkujeme Chráněné dílně Levice Limax. 
02.12.2014

Seminář k JE Dukovany v Poslanecké sněmovně

Dne 25.11.2014 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečnil seminář na téma "Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany", kterého se za EGP INVEST zúčastnil výkonný ředitel pro výrobu Jan Benešík.
Cílem semináře byla výzva k odpovědnému politickému rozhodnutí o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Semináře se zúčastnili odborníci z oblasti jaderné energetiky, zástupci Parlamentu ČR, představitelé dotčených krajů a regionálních sdružení. 
28.11.2014

Na Pražském hradě byla předána Národni cena kvality ČR

Ve Španělském sále Pražského hradu proběhl dne 25.11. 2014 Slavnostní večer u příležitosti předání Národní ceny kvality ČR a dalších ocenění v oblasti kvality a společenské odpovědnosti zaúčasti předsedy Senátu PČR Milana Štěcha. Naše společnost EGP INVEST byla jedním z partnerů, kteří finančně podpořili tuto akci. Vyhlašovatelem Národní ceny kvality ČR je Rada kvality ČR. 
18.11.2014

NERS 2014 - Konference o jaderné energetice

V Praze v prostorách Kaiserštejnského paláce se dne 12.11.2014 uskutečnila mezinárodní konference o energetice NERS 2014 po názvem "Potřebuje Česko jaderné elektrárny?", které se zúčastnil ředitel naší společnosti Petr Sláčala. Základním smyslem konference bylo poskytnout nezbytné informace "PROČ a JAK", neboť odpovědí na položenou otázku v názvu konference je "ANO".
Součástí konference byl i slavnostní ceremoniál udělování "Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy" významným osobnostem z jaderné oblasti.
Více informací o konferenci je uvedeno na http://ners2014.jmm.cz/cs/. 
05.11.2014

DZP OPEN 2014

Dne 1.11.2014 proběhl tradiční již třetí ročník badmintonového turnaje čtyřher smíšených dvojic "DZP OPEN 2014". Letos se zástupcům EGPI nepodařilo navázat na úspěšný loňský ročník a prvenství obhájit. Titul mistrů a putovní pohár pro vítěze tentokrát zůstaly v domovském prostředí DZP v Uherském Brodě. I přes nadcházející svátek nebyla atmosféra turnaje dušičková, právě naopak. Probíhající zápasy nabízely zajímavou a někdy i zábavnou podívanou. Pauzy mezi jednotlivými zápasy si účastníci zpříjemňovali povídáním a ochutnáváním dobrot, které připravili zaměstnanci DZP. Tímto panu vedoucími Martinu Bříšťalovi děkujeme za milé pozvání i příjemnou atmosféru. 
31.10.2014

Úprava zasedací místnosti v budově EGPI

V měsících srpen až září letošního roku proběhla celková rekonstrukce zasedací místnosti v hlavní budově EGPI. Realizace úprav proběhla podle projektové dokumentace, která byla vytvořena na základě architektonického návrhu Ing. arch. Lenky Surovcové a Ing. arch. Martiny Zábojníkové. Projekt řešil modernizaci celého prostoru zasedací místnosti s využitím nových trendů a technologií. Postupně došlo i k úpravě dalších prostor souvisejících se zasedací místnosti. Celá úprava probíhala za provozu EGPI. 
29.10.2014

Mezinárodní experti v Jaderné elektrárně Dukovany

V říjnu letošního roku prověřovalo osm odborníků ze čtyř zemí Jadernou elektrárnu Dukovany. Odborníci, kteří byli vysláni Světovým sdružením provozovatelů jaderných elektráren (WANO), potvrdili, že je elektrárna kvalitně provozována. Podle expertů elektrárna dobře pracovala s návrhy, které ji doporučili při poslední návštěvě v září 2012. Celkově na Dukovanech posuzovali mezinárodní odborníci jedenáct oblastí  např. provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana.
Výsledek mezinárodní mise těší i naší firmu, neboť se jako projektanti podílíme v elektrárně na realizaci mnoha projektů. V současné době např. na seismickém zodolnění objektů proti extrémním vlivům. Celý článek naleznete zde.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
20.10.2014

Reaktorovny Jaderné elektrárny Dukovany vydrží

V JE Dukovany právě probíhá zodolnění objektů reaktoroven HVB I a HVB II na extrémní vlivy. Jsou to opatření, které vyplynuly z provedených post-fukušimských stresstestů. Jde o rozsáhlejší, technicky i finančně náročnější opatření v rámci zvyšování seismické odolnosti a odolnosti proti extrémním klimatickým vlivům.
Odborníci z naší společnosti EGP INVEST pro tuto náročnou akci zpracovávají příslušnou projektovou dokumentaci. Celou zprávu naleznete zde.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
10.10.2014

Výročí domovinky a terapeutické dílny

V úterý 7. října se na Oblastní Charitě v Uherském Brodě konala slavnost 10. výročí založení Terapeutické dílny sv. Justiny a 15. výročí fungování Denního stacionáře Domovinka.
Jelikož naše společnost sociální služby léta podporuje, přijali pozvání na tuto slavnost i zástupci z EGPI.

  
09.10.2014

Rusko zakládá "Klub" výzkumníků v oblasti rychlých reaktorů

Rosatom nabízí výhodné vstupní podmínky do společnosti International Research Centre, v němž by se měly sdružit společnosti, které mají zájem o účast v projektu víceúčelového výzkumného reaktoru MBIR. Tuto možnost diskutovali zástupci Rosatomu během generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Naše společnost EGP INVEST projektovala v 3D modelu strojovnu tohoto budoucího výzkumného reaktoru. Celý článek je zveřejněn na portálu Atominfo.cz.

Zdroj: Atominfo.cz 
08.10.2014

ÚJV Řež se snažila odpovědět na otázku, jaká je budoucnost české jaderné energetiky

ÚJV Řež uspořádala i letos tradiční workshop v době konání MSV v Brně na téma "Budoucnost energetiky v ČR - role jaderné energetiky", kterého se zúčastnili manažeři a odborníci ze společností zabývajících se jadernými technologiemi, výrobou i výzkumem. Bližší informace jsou uvedeny na portálu Atominfo.cz. 
06.10.2014

EGPI partnerem mezinárodní konference SES 2014 v Bratislavě

V Bratislavě 25.9.2014 se uskutečnila mezinárodní konference SES 2014 Bezpečná dodávka energie, jejímž pořadatelem byla Slovenská nukleárna spoločnosť a Slovenské jadrové fórum. Mezi vystupujícími byli např. představitelé Ministerstva hospodářství SR, SEPS, a.s., Rosatomu, SE a.s. a JESS, a.s. Mezi partnery, kteří konferenci podpořili, byla i naše společnost EGP INVEST.
Další informace jsou uvedeny na www.snus.sk. 
03.10.2014

Den otevřených dveří v Teplárně České Budějovice

Poslední říjnovou sobotu uspořádala Teplárna České Budějovice Den otevřených dveří, kdy se na čtyři tisíce návštěvníků mohlo seznámit se stavbou odsíření obou uhelných kotlů. Nechyběl zde ani bohatý doprovodný program - hudba, atrakce pro děti apod. Této akce se zúčastnili i zástupci naší společnosti EGP INVEST, která pro firmu TENZA, a.s. zpracovává projektovou dokumentaci odsíření.
Více informací s fotogalerií naleznete zde. 
02.10.2014

Úspěšně jsme absolvovali zákaznický audit ÚJV-EGP

Dne 24.9.2014 proběhl úspěšně na našem pracovišti v Jaderné elektrárně Mochovce zákaznický audit společnosti ÚJV Řež, a.s., divize Energoprojekt Praha zaměřený na výkon autorského dozoru při dostavbě 3. a 4. bloku elektrárny. Dokladem o tom je osvědčení Kvalifikovaný dodavatel. 
29.09.2014

EGP INVEST na BRODexpo 2014

Ve dnech 26. - 27.9.2014 se uskutečnila v Domě kultury v Uherském Brodě akce BRODexpo 2014, kterou organizovalo město Uherský Brod, Dům kultury a Uherskobrodští patrioti. Mezi 45 vystavovateli byla i naše společnost EGP INVEST. 
29.09.2014

EGP INVEST oslavil Den energetiků

Opět po roce přivítala naše společnost EGP INVEST v Uherském Brodě osobnosti z oblasti energetiky na společenské akci, kterou jsme uspořádali ke Dni energetiků s podtitulem "Potřebuje Česká republika jadernou energii?". Akce se zúčastnili zástupci tuzemských a zahraničních firem, z mateřské společnosti ÚJV Řež, představitelé samosprávy a spolupracujících neziskových organizací. Z diskuse vyplynulo, že jadernou energetiku nepotřebuje jen naše republika, ale celá Evropa.
Součástí akce bylo také přátelské setkání s našimi bývalými spolupracovníky v nově zrekonstruované zasedací místnosti v sídle EGPI.
EGP INVEST se pořádáním této akce každoročně hlásí k tradici Dne energetiků, která se slaví v ČR každé září již od roku 1949. 
19.09.2014

Úspěšné absolvování dozorového auditu

Naše společnost EGP INVEST úspěšně absolvovala třídenní dozorový audit svého integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Tím jsme obhájili platnost všech certifikátů do září příštího roku. Audit provedla certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. 
09.09.2014

Experti z ÚJV Řež se zapojují do tureckého jaderného programu

Na začátku září byla v Praze podepsána historicky první smlouva mezi tureckou atomovou komisí TAEK a privátním zahraničním subjektem ÚJV Řež, a.s. Na základě této smlouvy bude ÚJV Řež, a.s. poskytovat odbornou podporu tureckému úřadu při licencování nového jaderného bloku v Turecku. Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Atominfo.cz 
29.08.2014

V Temelíně po 61 dnech odstávky spustili reaktor prvního bloku

V Jaderné elektrárně Temelín byl 27.8.2014 opět spuštěn reaktor prvního bloku. Plánovaná odstávka pro výměnu paliva se tak dostala do závěrečné fáze spuštění bloku. S obnovením výroby elektřiny počítá firma ČEZ o víkendu.
Spouštění je spojeno s provedením řady zkoušek v jaderné i nejaderné části elektrárny. Vedle ověřování parametrů paliva v reaktoru byla velká pozornost odborníků věnována turbíně, u které byly vyměněny všechny tři nízkotlaké díly a vysokotlaká olejová regulace nahradila původní nízkotlakou.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
25.08.2014

Změna adresy pracoviště EGPI v Praze

Od 1.9.2014 dochází ke změně sídla pracoviště EGPI v Praze. Nově nás najdete na adrese Na Žertvách 34, Praha 8 (u stanice metra "B" Palmovka). Mapku s novou adresou naleznete zde. 
24.08.2014

Co dál s jadernou energetikou v ČR? Co s Temelínem?

Historie jaderné energetiky v ČR se začala psát v padesátých letech minulého století, kdy bylo v tehdejším Československu založeno první výzkumné pracoviště v Řeži. Od té doby se jaderná energetika u nás rozvíjela, o čemž svědčí i výstavba čtyř jaderných elektráren v ČSSR resp. ČSFR - Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany, Temelín. Její rozvoj v následujících letech může do jisté míry ovlivnit zrušení tendru na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín letos v dubnu.
Z prohlášení ministra průmyslu Jana Mládka, uveřejněného v článku HN ze srpna tohoto roku o možnosti výstavby dalšího bloku v Dukovanech a Temelíně, je patrný zájem vlády na rozvoji a využití jaderné energetiky u nás. Výstavba nových bloků však trvá několik let a je proto nutné s přípravami začít co nejdříve.
Dle našeho názoru nejrychlejším způsobem otevření výstavby nových bloků v Dukovanech a Temelíně se může jevit vytvoření samostatné akciové společnosti "Jaderné elektrárny" ve vnitřní struktuře ČEZu a její následný akciový swop s akcionáři ČEZu. Je to již vyzkoušený způsob. Obdobně v roce 2001 za vlády Miloše Zemana byl proveden tzv. swop přenosové soustavy (ČEZ - stát, 100% akcií), který proběhl velmi hladce a rychle. Navíc na úrovni státní akciovky lze snadno dosáhnout optimálního financování (i za použití speciálních dluhopisů, předplácení elektřiny, řizení cash-flow apod.).
Rozhodnutí odpovědných osob musí být však rychlé a silné. 
16.08.2014

Dračí lodě

Dne 9.8.2014 se v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil závod firemních posádek dračích lodí. Posádka EGPI se tohoto závodu zúčastnila již potřetí, v kategorii "DGBT MIX FUN" - sprint na 200 m "O pohár starosty ONV". Posádku naší dračí lodě tvořilo 20 pádlujících a bubenice. Závod byl zahájen ve firemním stanu, kde se postupně scházela posádka i fanoušci. Závodní posádky absolvovaly 3 ostré jízdy. I přes maximální nasazení se naše posádka umístila na 12 místě. Nepodařilo se nám tak zopakovat umístění z prvního ročníku, ale s ohledem na pouze 1 absolvovaný trénink a silnou konkurenci, nelze výsledek považovat na neúspěch. Pro příští ročník budeme muset upravit taktiku. Již nám roste i základ "junior teamu", jak je vidět na foto. Jen musíme počkat, až dorostou do dresů. Ze závodu se stala firemní společenská akce, kde se sešla posádka s fanoušky a všichni se dobře bavili. Posádka tímto děkuje všem fanouškům za podporu a povzbuzování v závodě.
S pokřikem "Pádla, buben, naše zbroj, brodští draci řvou ahoj" se těšíme na příští ročník. 
14.08.2014

Ruský regulátor schválil umístění reaktoru MBIR

Ruský regulátor Rostechnadzor v minulých dnech schválil licenci k umístění výzkumného víceúčelového rychlého reaktoru MBIR patřícího pod instituci NIIAR v Dimitrovgradě. Licence je platná do 25.6.2019, kdy má být reaktor schválen pro provoz.
Naše společnost EGP INVEST se podílela na projektování tohoto reaktoru, kdy vypracovala projektovou dokumentaci strojovny.
Více se dočtete na portálu Atominfo.

Zdroj: portál Atominfo.cz 
12.08.2014

EGPI se bude účastnit veletrhu BRODexpo 2014

Ve dnech 26.-27.9.2014 se v Kulturním domě v Uherském Brodě uskuteční veletrh BRODexpo 2014, jehož pořadateli jsou Město Uherský Brod a občanské sdružení Uherskobrodští patrioti. Naše společnost EGP INVEST se stejně jako v loňském roce tohoto veletrhu zúčastní a představí své produktové portfólio. 
06.08.2014

Závody Dračích lodí

Již třetím rokem se připravuje posádka EGPI na závody Dračích lodí, které se budou konat na jezeře v Ostrožské Nové Vsi v sobotu 9.8.2014.
Naše posádka se bude účastnit závodu dračích lodí "O pohár starosty Ostrožské Nové Vsi".
Všichni jsou srdečně zváni na povzbuzování našich "draků a dračič" - PÁDLA, BUBEN, NAŠE ZBROJ, BRODŠTÍ DRACI ŘVOU - AHOJ. 
28.07.2014

Třináctý dieselgenerátor v JE Dukovany

Do Jaderné elektrárny Dukovany byl dopraven a instalován záložní dieselgenerátor Caterpillar o výkonu 3,2 MW. Ten bude sloužit jako záloha pro případ, že by elektrárna přišla o veškeré způsoby napájení, kterých je v současnosti na 19 způsobů. Instalace tohoto generátoru je jedním z výsledků tzv. stress testů (odolnost projektu elektrárny proti extrémním vnějším vlivům).
Další informace jsou uvedeny zde.

Zdroj: ČEZ, a.s. 
21.07.2014

EU oficiálně přijala novelizovanou směrnici o jaderné bezpečnosti

Zasedání ministrů financí a hospodářství EU (Rada ECOFIN) oficiálně schválila novelizovanou směrnici, kterou se stanoví rámec Společenství pro bezpečnost jaderných zařízení. Jde o společný příspěvek členských států EU ke zlepšení regulace rizik jaderné energetiky. Celý článek naleznete na webu SUJB.

Zdroj: www.sujb.cz 
09.07.2014

EGPI se účastní projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše společnost EGP INVEST se zapojila do projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji" a čerpá z něj od 1.7.2014 finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance na pracovní pozici Projektant - vedoucí rozpočtář. Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního plánu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR. 
25.06.2014

cena "Ď"

Rok se s rokem sešel a zástupci z EGPI měli opět možnost účastnit se v Národním divadle v Praze již XIV. ročníku celostátního finále ceny "Ď". Ceny, která je udělována jedincům i celým organizacím, kterým není osud druhých lhostejný a pro které nezištná pomoc není prázdným pojmem. Cena Ď je jednou z příležitostí, jak za to množství nezištné práce alespoň symbolicky poděkovat. Slavnostním ceremoniálem 24.6.2014 provázel přítomné autor a pořadatel projektu - pan Richard Langer. O celém průběhu a o vítězích v jednotlivých kategoriích se dozvíte více na http://www.cena-d.cz/ 
23.06.2014

Letní setkání zaměstnanců ÚJV Řež, a.s.

I v tomto roce se sportovní nadšenci z EGPI těšili na tradiční letní setkání zaměstnanců ÚJV Řež, a.s., které proběhlo stejně jako v předešlých letech v nesmírně příjemném a krásném prostředí osady ležící v meandru Vltavy, a to 19.06.2014.
Tradičně proběhl již XI. ročník ve fotbale a nově turnaj žen ve volejbale. Z obou klání jsme si převezli zlato.
Odpoledne byl pro všechny připravený bohatý zábavný program s možností ochutnávky různých masových specialit a sladkých koláčků.
Počasí přálo sportům i zábavě a tak se všichni skvěle bavili po celý den. 
19.06.2014

V Moskvě na veletrhu Atomexpo byl vystaven model výzkumného reaktoru MBIR

Ve dnech 9.-11.6.2014 se v Moskvě konal mezinárodní veletrh Atomexpo 2014, jehož součástí byly i semináře věnované problematice jaderného průmyslu. Mezi účastníky z České republiky byli i zástupci společnosti EGP INVEST, kteří zde vedli pracovní jednání s ruskými partnery. Na veletrhu byly k vidění modely nových ruských inovačních reaktorů. Mezi nimi byl i model výzkumného reaktoru MBIR, jehož strojovnu projektovala naše společnost EGP INVEST.
Celý článek o veletrhu je uveřejněn na portálu Atominfo.cz.

Zdroj: Atominfo.cz 
18.06.2014

Konference o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Ve čtvrtek 12.6.2014 proběhla v zámeckém areálu Valeč nedaleko Třebíče konference s názvem "Budoucnost JE Dukovany" za účasti představitelů vlády ČR, hejtmanů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, zástupců samosprávy a dalších významných hostů, mezi kterými byli zástupci naší společnosti EGP INVEST.
Celý článek věnovaný konferenci najdete na portálu Atominfo. cz.

Zdroj: Atominfo.cz 
03.06.2014

V Praze proběhla konference ARVe 2014

V Černínském paláci v Praze se 27.5.2014 uskutečnila prestižní konference ARVe 2014 - AMBICE, REALITA, VIZE - ENERGETIKA A EVROPSKÉ DESETILETÍ. Záštitu na konferencí převzali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Konference nejen bilacovala minulé desetiletí, ale i kriticky nastavila potřebu pro energetiku budoucnosti.
Význam akce byl podtržen vydáním PAMĚTNÍHO SPISU - rozsáhlé publikace obsahující jak anotace referátů včetně profilů přednášejících , tak i představení významných firem působících v energetice, mezi kterými nechyběla ani naše společnost EGP INVEST. 
02.06.2014

V Praze se konala konference Setkání lídrů českého stavebnictví 2014

V prostorách České národní banky v Praze se dne 29.5.2014 uskutečnila konference "Setkání lídrů českého stavebnictví 2014". Na konferenci vystoupil prezident republiky Miloš Zeman a předseda vlády Bohuslav Sobotka. Byly zde také zveřejněny výsledky kvartální analýzy českého stavebnictví za 2.Q.2014. Se zástupci stavebních, projektových a developerských společností pak diskutovali ministři vlády ČR Věra Jourová, Antonín Prachař a Jan Mládek.
Naše společnost EGP INVEST byla "Výhradním projektovým partnerem" této konference. Bližší informace jsou uvedeny na webu společnosti CEEC Research. 
31.05.2014

V Senátu se uskutečnil seminář k budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Dne 23.5.2014 proběhl v Senátu PČR seminář na téma "Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie", který pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Seminář zahájil předseda Senátu spolu s předsedou Podvýboru pro energetiku VHZD senátorem Jiřím Bisem.
Semináře se zúčastnili senátoři, poslanci, starostové z regionu, představitelé regionálních sdružení, zástupce MPO, ČEZu a další významní hosté z oblasti energetiky a samospráv. EGP INVEST zastupoval ředitel společnosti Petr Sláčala.
Cílem semináře bylo informovat o možných sociálně-ekonomických a energetických dopadech odstavení Jaderné elektrárny Dukovany na region. Seminář potvrdil připravenost regionu na další rozvoj jaderné elektrárny. Z jednání vyplynul požadavek na urychlené rozhodnutí vlády ČR o výstavbě nového jaderného bloku.
Tiskovou zprávu k semináři, fotky a video naleznete na webu Senátu.

Zdroj: web Senátu PČR 
30.05.2014

EGPI získal Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje

Naše společnost EGP INVEST uspěla v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje a získala za projekt Intenzifikace ČOV - Strání Čestné uznání v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 29.5.2014 v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická Beseda v Otrokovicích za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Ocenění na slavnostním večeru převzali za EGPI Jaroslav Prachař a Vlastimil Karlík, za investora Pavel Mimochodek místostarosta Obce Strání a za dodavatele stavby společnost Rovina a.s. Radek Kaláb.
Soutěž Stavba roku 2013 Zlínského kraje vyhlásila Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Do soutěže bylo přihlášeno 55 staveb. 
27.05.2014

20 let DZP Kunovice, Na Bělince, 22. - 23.05.2014

"Jiné jsou naše děti. Jiné ve svém duševním bohatství,
jiné v rozvoji svých schopností, jiné ve vztazích ke světu,
jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích.
Jsou jiné, ale nejsou horší"
Těmito slovy byli osloveni všichni Ti, kteří přišli poblahopřát Domovu se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince, k 20 letům její existence.
Gratulantů bylo hodně, svědčila o tom Akademie s bohatým kulturním programem i benefiční muzikoterapeutický koncert pod názvem "Zázraky světa". V závěru koncertu proběhla dražba předmětů vyrobených klienty a zaměstnanci Domova, kdy výtěžek byl věnován rozvoji terapeutických aktivit těchto klientů.
I my jsme rádi přijali pozvání na tuto slavnost a nejen panu Ing. Pavlu Haškovi, vedoucímu DZP Kunovice, ale také všem klientům "Bělinky" děkujeme za nevšední zážitek.
Do dalších nejméně 20 let trvání přejeme jen všeho dobrého a mnoho spokojených klientů. 
26.05.2014

Mezinárodní vědecké sympozium ENERGETIKA 2014 za účasti EGPI

Ve dnech 20.-22.5.2014 ve Vysokých Tatrách, Tatranské Matliare, se uskutečnilo mezinárodní vědecké sympozium ENERGETIKA 2014, které zastřešovalo tři konference. Energetika - Ekologie - Ekonomika 2014, Řízení v energetice 2014 a Obnovitelné zdroje energie 2014. Hlavním cílem konferencí byla výměna informací a zkušeností mezi odborníky ze Slovenska i ze zahraničí. Za společnost EGP INVEST se sympozia zúčastnil ředitel Petr Sláčala. 
23.05.2014

Ředitel EGP INVEST Petr Sláčala poskytl rozhovor časopisu CzechIndustry

V rozhovoru pro časopis CzechIndustry ředitel společnosti EGP INVEST Petr Sláčala popisuje zkušenosti získané při projektování strojovny výzkumného reaktoru MBIR v Ruské federaci ve spolupráci s generálním projektantem Hlavní institut VNIPIET. Činnost na tomto projektu vyústila v uzavření dohody mezi oběma společnostmi o spolupráci při řešení problémů v oblasti zacházení s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, jejich transportem, skladováním a uložením.
Celý rozhovor byl uveřejněn v prvním čísle časopisu CzechIndustry, kde také najdete článek naší mateřské společnosti ÚJV Řež, a.s. 
21.05.2014

EGP INVEST je členem Firemního klubu Erste Corporate Banking

Ředitel naší společnosti EGP INVEST Petr Sláčala převzal od představitelů České spořitelny certifikát člena Firemního klubu Erste Corporate Banking pro rok 2014. Toto ocenění obdržela naše společnost již potřetí v řadě. Certifikát naleznete zde. 
20.05.2014

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2013

EGP INVEST na svých webových stránkách zveřejnil výroční zprávu za rok 2013. Zpráva byla zpracována ve dvojjazyčných verzích: česko-anglická a česko-ruská.
Na webových stránkách také naleznete náš nový firemní profil ve formátu pdf, který si můžete prohlédnout a případně stáhnout. Profil je opět ve třech jazykových verzích - čeština, angličtina, ruština. 
19.05.2014

Dětský a sportovní den v EGPI

Již druhým rokem uspořádala naše společnost pro děti svých spolupracovníků Dětský  den, a to 15. května 2014.
Počasí této akci moc nepřálo, a proto se veškeré dění odehrálo ve sportovní hale TJ Spartak Uherský Brod. Letos jsme tuto akci rozšířili a podpořili tak i sportovní nadšence z našich řad, kteří tak měli možnost protáhnout si svá těla a změřit sílu dle divizí ve volejbale. Pro děti byly přichystané různé soutěže, sportovní hry, překvapení, při kterých se pobavili nejen ony, ale také rodiče.
Rozzářené oči dětí byly poděkováním pořadatelům, kteří se už teď těší na rok příští a na další, v pořadí již třetí Dětský den v EGPI. 
16.05.2014

Program "Technické školky" po pěti letech

Pod tímto názvem vyšel článek ve Stavebních a investorských novinách o projektu Technické školky, který se realizuje v soukromé MŠ Pramínek v Brně ve spolupráci s firmami Prefa Kompozity, EGP INVEST, VUT v Brně a ČMA.
Článek popisuje historii projektu od jeho počátků až po současnost. Celý článek si můžete přečíst na webu http://tvstav.cz/clanek/3025-program-technicke-skolky-po-peti-letech.  
Projekt v roce 2012 získal Cenu Technologické agentury ČR. 
12.05.2014

Mezinárodní konference QEM opět za účasti EGPI

V Časté-Papierničce na Slovensku se ve dnech 29.-30.4.2014 konal XVII. ročník mezinárodní odborné konference Quality of Energy Management - QEM 2014. Konferenci pořádala Vedecko-technická spoločnosť pri VUJE Trnava ve spolupráci s ÚJD SR a se společnostmi Slovenské elektrárne, a.s., VUJE, a.s. a SNUS. Přednášky byly zaměřeny na změny v jaderné legisltivě, jadernou bezpečnost, BOZP, praktické zkušenosti získané při dostavbě jaderné elektrárny Mochovce a na systémy řízení.
Konference se také aktivně zúčastnili zástupci EGPI. Se svou přednáškou "BOZP jako důležitá součást práce projektanta na jaderné elektrárně" vystoupil vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Jaroslav Prachař. Celou přednášku naleznete zde. 
09.05.2014

Den administrativních pracovníků

Praha byla letos místem, kde jsme si spolu s pány Sláčalou, Holubem a Fiedlerem, připomněli Den administrativních pracovníků.
Navštívili jsme naše spolupracovníky na pražské pobočce Novákových a prohlédli nové prostory Na Žertvách.
Do večerní slavnostní atmosféry nás naladilo skvělé představení Tři Mušketýři v Divadle v Dlouhé.
Panu řediteli děkujeme za pozvání a pánům za jejich milou společnost, kterou nám věnovali.

- asistentky - 
06.05.2014

EGPI partnerem konference Setkání lídrů českého stavebnictví

EGP INVEST je "Výhradní projektový partner" konference Setkání lídrů českého stavebnictví 2014, která se uskuteční dne 29.5.2014 v budově České národní banky.
Bližší informace najdete na stránkách www.ceec.eu. 
05.05.2014

Další úspěch studentů stavební průmyslovky v Trnavě

Studenti Střední průmyslové školy stavební Dušana Samuela Jurkoviče v Trnavě obsadili 8. místo v Celoslovenském kole Středoškolské odborné činnosti, které se konalo ve dnech 23.-25.4.2014 ve Starej Ľubovni za účasti 16 soutěžních týmů se svými pracemi.
K tomuto úspěchu studentům blahopřejeme. 
30.04.2014

EGPI podporuje vítěze

Florbalisté 1. AC dosáhli po sérii druhých míst konečně na příčku nejvyšší a pro sezónu 2013/2014 se stali mistrem Zlínské ligy mužů. V posledním utkání sezóny porazili na domácím hřišti celek ze Zlína v poměru 7:5 a ukončili tak veleúspěšnou sezónu, kdy k týmovému vítězství přidali i prvenství v individuálních statistikách.

Tým florbalistů tímto děkuje za podporu. 
18.04.2014

V Dukovanech probíhají opravy chladících věží

V Jaderné elektrárně Dukovany probíhají výměny vestaveb postupně na všech chladících věží, kdy všechny věže budou mít nové vnitřní konstrukce ze sklolaminátového materiálu, aby odolávaly korozi. Jde o další krok k plánovanému prodloužení životnosti elektrárny. O výměnu se postará firma Prefa Kompozity, která při navrhování úzce spolupracovala s našimi projektanty z EGP INVEST.

Články věnované tomuto tématu:

Dukovanské chladící věže budou mít nové vnitřní konstrukce

V Dukovanech dostává nové vestavby čtvrtá z osmi chladících věží

Výměna vestaveb chladící věže v Dukovanech

Zdroj: portál Atominfo.cz 
15.04.2014

EGPI a Hlavní institut VNIPIET podepsaly dohodu o spolupráci

Zkušenosti, které EGP INVEST získal během projektování strojovny víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci, přinesly první plody. Naše společnost a Hlavní institut VNIPIET (generální projektant reaktoru MBIR) uzavřely dohodu o spolupráci při řešení problémů v oblasti zacházení s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, jejich transportem, skladováním a uložením. Dohoda mezi oběma společnostmi byla podepsána během vědecko-praktického semináře o problémech zacházení s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, a také o definitivní izolaci radoaktivních odpadů. Součástí semináře byla i návštěva filiálky FGUP Ros RAO v Sosnovém Boru, kde je dočasné úložiště radioaktivního odpadu, a stavby jaderné elektrárny Leningradská AES-2. 
14.04.2014

Pražský Polmaratón za účasti bežcov EGPI

 

Pre veľký úspech  v minulých rokoch  sme aj tento rok zaslali prihlášky na Polmaratón v Prahe 5.4.2014. Po Polmaratónoch v roku 2012 a 2013 v Prahe sa počet fanúšikov a športovcov-odhodlancov stále zvyšuje.

Pod vedením a kontrolou nášho učiteľa a veľkého vzoru pána riaditeľa Petra Sláčalu aj tento rok sme začínali pražským večerným stretnutím, kde sme si  porozprávali skúsenosti z minulých rokov. Informovali sme bežeckých nováčikov a predviedli sme im správny predmaratónsky pitný režim. Tento rok začínal Polmaratón o 12:00 hod. ako vždy pred Rudolfínom, odkliaľ sme sa rozišli na svoje stanoviská. Polmaratón štafetový - bežecký nováčik Lenka Surovcová, stálica Ingrid Verbičová, futbalista Peter Vaši a vždy pripravený Peter Kuliffay dobehli so štafetovým časom 2:02. Polmaratón jednotlivci – objav minulého roka Monika Marková, ktorá odbehla v čase 2:01, jej priateľ Jozef Klanica s časom 1:55, stále vylepšujúci si bežecký čas 1:56 Radek Pazdera, pracovne vyťažený Libor Gášek s časom 2:05 , nováčikovia Zdeněk Krajčovič 1:43 a Zdeněk Kostelník 1:42, ktorí dosiahli perfektné časy. Neodmysliteľnou oporou boli naši fanúšikovia  Andrea Halodová, Štěpánka Mlčková, Svetlana Murčová a Ján Kamenčík, ktorý sú súčasťou nášho tímu. Po odbehnutí „Polmaratónu Hervis“ a veľkej únave sme si pocit oduševnenia a spokojnosti z účasti užívali v nových priestoroch EGPI – Praha, kde nám pripravila občerstvenie kolegyňa Soňa Cestrová.
Každým rokom sa počet bežcov a nadšencov zvyšuje a dúfam, že budúci rok tomu bude tak isto, aby sme ukázali našu spolupatričnosť a tímovosť EGPI.

Športu zdar

Ingrid Verbičová 
14.04.2014

Dokončení slovenské jaderné elektrárny Mochovce se prodraží

Dokončení třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku si vyžádá 3,8 miliardy eur oproti plánovaným 2,78 miliardám eur. Navýšení rozpočtu stavby schválila valná hromada společnosti Slovenské elektrárne.
Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: portál Atominfo.cz 
11.04.2014

Spolupráce se stavební průmyslovkou v Trnavě přináší první úspěchy

Naše společnost EGP INVEST působí nejen v České republice, ale již několik let i na Slovensku, kde jsme v loňském roce navázali první kontakty se Střední průmyslovou školou stavební Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě. Po úvodních jednáních se rozvinula spolupráce, kdy studentům byla zadána práce na návrhu úprav kancelářských prostor v sídle společnosti. Své návrhy přijeli studenti pod vedením Ing. Zuzany Mištinové prezentovat do Uherského Brodu v březnu letošního roku. Vzájemná spolupráce, kterou ze strany EGP INVEST koordinuje architektka Lenka Surovcová, přinesla studentům první úspěchy. Se svými návrhy vyhráli školní kolo Středoškolské odborné činnosti a následně i kolo krajské a postupují do Celoslovenského kola, které se uskuteční 23.-25.4.2014 ve Starej Ľubovni. Studentům přejeme, aby se jim opět podařilo zvítězit, a těšíme se na další spolupráci. 
09.04.2014

Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost i stávající zákazníky

Za účasti p. Maráška, p. Šišpery a p. Koníčkové jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří společnosti PRIMA BILAVČÍK, s r. o. v Uherském Brodě dne 4. dubna 2014.
Prezentace proběhla v oblasti měření, kalibrací, rozměrové metrologie, kalibrací v oboru délky, úhlu, teploty, tlaku a vlhkosti, průtoku, momentu síly a jejího úhlu, vah a závaží.
Seznámili jsme se s vysokou úrovní této společnosti, nejen v technickém ohledu, ale také s prvenstvím v oboru v našem širokém okolí. 
08.04.2014

cena Ď mecenášům a dobrodincům v ČR

Již druhým rokem jsme se účastnili slavnostního společenského setkání s udělením "ceny Ď ve Zlínském kraji 2014", a to 3. dubna ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Tato cena vyjadřuje "dík" za podporu kultury, charity, či za nejrůznější dobré skutky.
Jako výraz poděkování za úžasné počiny v této oblasti byl nominován vedoucím DZP Uherský Brod Martinem Bříštělou ředitel EGPI Petr Sláčala.
Letos se koná již ročník čtrnáctý a jeho finále bude 24.6.2014 v Národním divadle v Praze.
Blíže na http://www.cena-d.cz/ 
07.04.2014

Ocenění sportovců v Uherském Brodě

Už popáté ocenilo město Uherský Brod své nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za rok 2012-2013.
Slavnostní vyhlášení proběhlo ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě 2. dubna 2014.
V hledišti kromě nominovaných sportovců usedla i vítězka minulého ročníku Hana Koníčková, hokejista Miloslav Gureň, basketbalista Vlastimil Balia či účastník olympiády v Římě, střelec Dušan Houdek, zástupci sportovních organizací, sponzorů, města, kraje a měst Luhačovice, Uherské Hradiště a Nové Město nad Váhom.
V pěti kategoriích bylo nominováno celkem 22 jednotlivců a 6 kolektivů.
Nejlepším sportovcem města se stala brodská rodačka, snowboardistka Šárka Pančochová.
I naše společnost se jako bronzový partner této významné akce zúčastnila a v kategorii "Trenér - Nejlepší trenér" předával ocenění pan ředitel Petr Sláčala.
Všem oceněným upřímně blahopřejeme. 
04.04.2014

Konference Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014 za účasti EGPI

Dne 27.3.2014 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu CONECO v Bratislavě se uskutečnila konference Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014, které se zúčastnili zástupci slovenské vlády a na 500 představitelů firem.
Mezi diskutujícími v panelu věnovaném eurofondům a projektovým pracím vystoupil se svým příspěvkem i ředitel EGP INVEST Petr Sláčala. Během konference zveřejnila společnost CEEC Research výsledky Kvartální analýzy slovenského stavebnictví za první čtvrletí 2014.
EGP INVEST byl výhradním partnerem konference pro oblast projektových prací.
Bližší informace jsou uvedeny na webu www.ceec.eu. 
01.04.2014

EGPI se účastní soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje

Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje byla vyhlášena soutěž Stavba roku 2013 Zlínského kraje. Do této soutěže naše společnost přihlásila projekt "Strání - intenzifikace ČOV". V rámci projektu byla provedena rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Strání, na které spolupracovaly firmy - EGP INVEST (projektant), Rovina (dodavatel stavení části) a Kunst (dodavatel technologie).
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu tohoto roku. 
25.03.2014

Atomová legislativa slaví 30 narozeniny

V odborném kalendáři české a slovenské jaderné energetiky by mělo být datum 22. března zvýrazněno. Tento den v roce 1984 v tehdejším Československu vstoupil v platnost zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. Letos si tedy připomínáme již třicet let od tohoto významného mezníku ve vývoji československého jaderného programu.
Celý článek si můžete přečíst na portále ATOMINFO - zde. 
17.03.2014

Fórum českého stavebnictví 2014

V Praze 4.3.2014 se uskutečnil jubilejní 10. ročník odborné konference Fórum českého stavebnictví 2014. Program konference byl rozdělen na několik diskusních bloků, např. fórum zahraničních zkušeností, fórum středních a menších firem. Za naši společnost EGP INVEST se konference zúčastnil ředitel pan Petr Sláčala.
Bližší informace o konferenci jsou na webu www.construction21.cz. 
04.03.2014

Tisková konference k výhledu českého stavebnictví v roce 2014

Společnosti CEEC Research a KPMG na tiskové konferenci dne 27.2.2014 představily výsledky nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2014. Analýza poprvé propojila tři hlavní segmenty celé stavební výroby - developeři - projektanti - stavaři. Mezi diskutujícími byl i ředitel společnosti EGP INVEST Petr Sláčala. Více informaci je uvedeno na www.ceec.eu. 
24.02.2014

EGPI je partnerem konference Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014

Společnost EGP INVEST je "Výhradný partner pre oblasť projektových prác" konference "Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014", která se uskuteční v Bratislavě 27.3.2014 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu CONECO.
Bližší informace o konferenci najdete na stránkách http://www.ceec.eu/ 
11.02.2014

EGPI členem Teplárenského sdružení ČR

Společnost EGP INVEST se stala členem Teplárenského sdružení České republiky, které bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií.
Více informací o sdružení je na www.tscr.cz 
05.02.2014

V Dukovanech začne v březnu stavba nových chladících věží

V Jaderné elektrárně Dukovany se v březnu začnou stavět nové seismicky odolné chladící věže s ventilátory. Jde o stěžejní akci akčního plánu na zvýšení odolnosti elektrárny proti extrémním výkyvům počasí a zemětřesení. Na seismickém zodolňování Dukovan pracují i projektanti z naší společnosti EGP INVEST. Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: portál Atominfo.cz 
31.01.2014

EGPI se zúčastnil XXIV. Semináře energetiků

V horském hotelu Jelenovská u Valašských Klobouků pořádala ve dnech 21.-23.1.2014 Teplárna Otrokovice XXIV. Seminář energetiků, kterého se zúčastnili i zástupci naší společnosti EGP INVEST. Mezi přednášejícími byli odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Státní energetické inspekce, Teplárenského sdružení a dalších společností. 
07.01.2014

Společnost EGPI předala model strojovny výzkumného reaktoru MBIR

Naše společnost EGP INVEST úspěšně dokončila zakázku technického projektu strojovny výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci a předala projektovou dokumentaci zadavateli - generálnímu projektantovi, společnosti VNIPIET. Projekt strojovny byl vyprojektován v 3D pomocí software SmartPlant od společnosti Intergraph.
Spolupráci s EGPI na tomto projektu ocenil i Alexander Tuzov, náměstek ředitele bloku pro inovační rozvoj státní korporace Rosatom a ředitel projektu MBIR.

Článek k dokončení zakázky projektu strojovny uveřejněný na portále Atominfo.cz najdete zde a rozhovor s Alexandrem Tuzovem si můžete přečíst zde. 
03.01.2014

Ředitel EGPI Petr Sláčala poskytl rozhovor Nymburskému deníku

Ředitel společnosti EGP INVEST Petr Sláčala poskytl rozhovor Nymburskému deníku v rámci jeho seriálu o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. V rozhovoru vyzdvihl zkušenosti naší firmy z projektování jaderných elektráren v České a Slovenské republice a zdůraznil připravenost našich projektantů k projektování především stavební části JE Temelín.
Celý rozhovor si můžete přečíst zde. 
31.12.2013

Technet: Česká a německá energetika: Musíme si pomáhat. Jak přesně?

V předvánočním čase se uskutečnilo velice zajímavé setkání českých a německých odborníků z různých oblastí spojených s energetikou. Setkání uspořádaly společně česká Učená společnost a německá Akademie věd v Heidelbergu.Sympózium bylo příspěvkem vědecké obce k diskuzi o řešení jednoho z bolavých problémů společnosti.
Celý článek najdete zde.
Zdroj: Technet.idnes.cz 
18.12.2013

Vánoční besídka zaměstnanců EGPI

Přiblížil se konec letošního roku a tak jsme se sešli na vánoční besídce, kterou pro nás připravilo vedení naší společnosti. Úvodní slovo pronesl ředitel EGPI Petr Sláčala. Zhodnotil činnost v letošním roce a poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci. Přivítal také významné hosty a potom novopečení rodiče z řad našich zaměstnanců převzali pro své novorozence přívěšky.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme se na setkání v předvánočním čase roku 2014. 
10.12.2013

Návštěva z ÚJV Řež v Uherském Brodě

Ve dnech 3. a 4.12.2013 se v sídle společnosti EGP INVEST uskutečnilo pracovní setkání zástupců EGPI a Divize Integrita a technický inženýring z naší mateřské společnosti ÚJV Řež, a.s. 
08.12.2013

Vánoční večírek "Designer on site" na Slovensku

S přicházejícím koncem roku všichni bilancujeme a plánujeme si rok nový. Proto se naši spolupracovníci z naší organizační složky v Trnavě rozhodli uspořádat v Mochovcích Vánoční večírek a tam zhodnotit končící rok.
Večírek se konal 4.12.2013 v už známem "Ranči u Bobiho", kam jsme pozvali i naše hosty z firmy EnergoConstruct pana Kubalu st. a pana Kubalu ml. a z plzeňské společnosti ŠKODA JS pana Tupého. Večírek zahájil svým projevem ředitel EGPI Petr Sláčala, který zhodnotil rok 2013 jako úspěšný a popřál všem v novém roce mnoho pracovních a osobních úspěchů. Poté večírek prokračoval volnou zábavou s občerstvením. Na zpestření programu byla připravena vtipná tombola.
Následující den skupina "Designer on site" v plném počtu 44 členů opět pokračovala v činnosti na dostavbě 3. a 4. bloku Jaderné elektrány Mochovce. 
05.12.2013

"DZP OPEN 2013"

V tělocvičně DZP v Uherském Brodě se konal 5.12.2013 již druhý ročník badmintonového turnaje čtyřher DZP OPEN 2013. Tohoto ročníku se premiérově zúčastnili i zástupci EGPI - A. Halodová - L. Steiner, M. Marková - D. Mikulinec, J. Koníčková - Z. Krajčovič.
I když soupeři měli dostatečně natrénováno, jejich síly nestačily na naši dvojku Halodová - Steiner, kteří se tak mohli radovat ze zisku poháru pro první místo, k němuž získali ještě i putovní pohár pro vítěze DZP OPEN. Stříbro si zaslouženě odnesl tým Marková - Mikulinec.
Samotný turnaj i atmosféra tohoto dne byla výjimečná jak po stránce sportovní, tak i společenské. 
27.11.2013

EGPI finalistou soutěže Vstřícný zaměstnavatel

Dne 21.11.2013 proběhlo v Kunovicích vyhlášení výsledků soutěže Vstřícný zaměstnavatel. EGP INVEST byl finalistou soutěže v kategorii pro společnosti s více než 26 zaměstnanci, ze kterých porota vybírala vítěze.
Soutěž Vstřícný zaměstnavatel se konala v rámci projektu Slaďování na Kunovicku při Podnikatelském inkubátoru Kunovice, s.r.o. Hlavním cílem soutěže bylo na praktických zkušenostech přihlášených firem ukázat, že vstřícná zaměstnanecká politika se dlouhodobě vyplácí. Organizátoři oslovili 185 firem v regionu. Do soutěže samotné bylo nominováno 35 společností, z nichž 25 postoupilo do finále.
Bližší informace o soutěži a projektu jsou uvedeny na webu www.sladovani-kunovice.cz 
11.11.2013

Pracovní skupina pro spolupráci v energetice mezi ČR a Běloruskem zasedala v Praze

Dne 30.10.2013 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze uskutečnilo 8. zasedání pracovní skupiny pro spolupráci v energetice mezi Českou republikou a Běloruskem. EGP INVEST na tomto zasedání zastupoval Jaroslav Prachař. 
08.11.2013

Komplexní řešení úpravy teplé a technologické vody

Ve středu 6.11.2013 proběhla v zasedací místnosti EGPI v UB přednáška Dr. Ing. Zdeňka Pospíchala k problematice řešení zdravotního ohrožení uživatelů teplé a technologické vody.
Tato prezentace byla zaměřena na praktické výsledky a technická řešení snížení stavu zdravotního ohrožení a rovněž byla prezentována problematika řešení mikroklimatu na pracovišti s názornou ukázkou.
Přednáška byla zajímavá a poučná pro naše projektová řešení. 
07.11.2013

EGPI se zúčastnil Britsko-českého jaderného fóra

V Kaiserštejnském paláci v Praze se 31.10.2013 uskutečnilo Britsko-české jaderné fórum, kterého se za EGP INVEST zúčastnil ředitel společnosti Petr Sláčala. Hlavním cílem fóra bylo pomoci identifikovat obchodní příležitosti pro vznik britsko-českých partnerství v oblasti využití jaderné energie v ČR a jiných evropských zemích. Tématy fóra byly - Příležitosti ve střední Evropě, Financování a právní otázky, Vyřazování z provozu a ukládání jaderného odpadu, Nová jaderná výstavba - provozní podpora, Prodlužování životnosti jaderných elektráren. 
04.11.2013

Podnikatelská mise na Ukrajině za účasti EGPI

Ve dnech 20.-22.10.2013 navštívila podnikatelská mise, doprovázející prezidenta republiky Miloše Zemana, Ukrajinu. Misi organizačně zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Za EGP INVEST se mise zúčastnil ředitel společnosti Petr Sláčala, který v Kyjevě a Doněcku vedl dvoustranná jednání se zástupci ukrajinských podnikatelských subjektů. 
23.10.2013

Druhý Mochocup - 1 ročník

 

Po päťmesačnom odpočinku sa na začiatku jesene skupina „Designer on site“ v Mochovciach rozhodla opäť  zorganizovať už druhý Mochocup s oficiálnym názvom „Mochocup 1.ročník“  firiem EGP INVEST, spol. s r.o. a EnergoConstruct, spol. s r.o.

 

O prípravu medailí a pohárov, prípravu  občerstvenia, dresov ženských aj mužských sa staral osvedčený a úspešný tým z predchádzajúceho Mochocupu.

Pre úspech akcie bolo dôležité počasie, ktoré nám v sobotu 12.10.2013 naozaj prialo.

Zahájenie turnaja začalo o 13. hodine príhovorom pána riaditeľa EGPI Petra Sláčalu a pána riaditeľa EC Milana Kubalu.

Úvod patril z minula osvedčenému a žiadanému exhibičnému zápasu žien v dresoch Príšeriek proti mužom v Modrých dresoch (nezaradeným vďaka svojej výkonnosti do súťažných týmov).

Súťažné mužstvá boli zostavené z kolegov z Trnavy a Uherského Brodu, z firmy EnergoConstruct a ostatných projektantov zo stavby.

Po ukončení zápasov sme sa všetci tešili na občerstvovací stánok s gulášom, nepostrádateľným „gulášovým pivom“ a inými osviežovacími nápojmi.

Prišla chvíľa odovzdávania cien , medailí a vecných darov.

 

Aj naši najmenší fandovia neodišli bez ocenenia. Za ich fandenie svojim rodičom dostali sladkosť. Najvyššie ocenenie občerstvovacieho tímu bolo zjedenie všetkého gulášu.

Náš Mochocup sa spopulárnil tak, že stále vzrastajú počty záujemcov o ďalší ročník tohto futbalového zápasu, príznačne nazvaného po mieste našich veľkolepých pracovných úspechov.

 

Športu zdar

Ingrid Verbičová

  
22.10.2013

EGP INVEST na miniveletrhu BRODexpo

Město Uherský Brod, Dům kultury a Uherskobrodští patrioti pořádali ve dnech 18.-19.10.2013 prezentaci průmyslových firem a středních škol města s názvem BRODexpo 2013, které se zúčastnila i naše společnost.
Tato akce měla za cíl prezentovat průmyslové podniky Uh. Brodu široké veřejnosti, seznámit občany uherskobrodského regionu s množstvím průmyslových firem a vyzvednout jejich význam pro zaměstnanost ve městě a okolí.
Naše společnost zde prezentovala svoji činnost, která zaujala návštěvníky všech věkových kategorií. Tím, že akci navštívili žáci základních a středních škol nejen z Uh. Brodu, ale i z okolních obcí, dala se jim možnost poznat oblast jaderné a klasické energetiky. Naše společnost si kladla za cíl oslovit co nejvíce mladých studentů a pokusit se je případně nasměřovat na studium tohoto oboru, nebo jim nabídnout možnost spolupráce v naší společnosti.
První ročník BRODexpa 2013 považujeme za velmi úspěšný a doufáme, že budeme mít příležitost prezentovat naši společnost na podobných akcích i v dalších letech. 
21.10.2013

Mezinárodní konference VVER 2013 - Experience and Perspectives after Fukushima

Ve dnech 11.-13.11.2013 se v Praze uskuteční mezinárodní konference VVER 2013 - Experience and Perspectives after Fukushima. Bližší informace jsou zveřejněny na webu http://www.vver2013.com. 
17.10.2013

Česko-kazachstánská pracovní skupina pro spolupráci v energetice zasedala v Praze

Dne 9.10.2013 se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnilo jednání česko-kazachstánské pracovní skupiny pro spolupráci v energetice, které bylo součástí 7. zasedání Mezivládní česko-kazachstánské komise. EGP INVEST na jednání pracovní skupiny zastupoval Jaroslav Prachař. 
16.10.2013

Zástupci Rosatomu ocenili spolupráci s EGP INVEST

V průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně poskytli médiím zástupci státní korporace Rosatom a jeho dceřiné společnosti Rusatom Overseas mnoho rozhovorů. Z nich vybíráme rozhovor výkonného viceprezidenta společnosti Rusatom Overseas Leoše Tomíčka pro deník Hospodářské noviny a článek "Rusatom Overseas využívá nové i staré možnosti mezinárodní spolupráce" uveřejněný ve stejném deníku. Zde vyzvedl náměstek ředitele bloku inovačního managementu Rosatom Alexander Tuzov spolupráci s naší společností EGP INVEST. Bohužel autorka článku chybně uvedla název naší firmy - chybný název NDP Invest. Tímto chceme všechny čtenáře ujistit, že se jedná o naši firmu EGP INVEST.
V současné době spolupracuje naše firma se společností Rosatom v Ruské federaci na projektu jaderného výzkumného reaktoru MBIR.

Rozhovor s Leošem Tomíčkem si můžete přečíst zde. Článek "Rusatom Overseas využívá nové i staré možnosti mezinárodní spolupráce" pak zde.

Zdroj: Hospodářské noviny 
11.10.2013

Rozhovor ředitele Petra Sláčaly pro portál All for Power

V průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2013 v Brně poskytl ředitel naší společnosti Petr Sláčala rozhovor pro informační portál All for Power, kde zhodnotil činnost EGPI na projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci a naznačil další možný vývoj.
Celý rozhovor si můžete poslechnout na:
http://elektrika.tv/video/2013/131007_msv13_cesti_projektanti_pracuji_na_mbir.mp4/embed?width=560&height=315.

Informační portál najdete na adrese www.allforpower.cz. 
10.10.2013

Fórum "ATOMEX-Evropa" v Brně

Na brněnském výstavišti v rámci MSV proběhlo dvoudenní Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu "ATOMEX-Evropa". Mezi hlavními tématy fóra byly: Současný stav a perspektivy výstavby jaderných elektráren  podle ruského designu, činnost státní korporace Rosatom, zkušenosti a potenciál českých firem v oblasti jaderné energetiky.
O fungující spolupráci mezi českými a ruskými partnery hovořil pan Alexander Tuzov z Rosatomu, který vyzdvihl činnost EGPI na projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR. Za naši společnost EGP INVEST se fóra zúčastnil ředitel společnosti Petr Sláčala a výkonný ředitel pro obchod Jiří Holub. 
09.10.2013

Seminář k otázkám spolupráce v energetice v Sankt Peterburku

Dne 19.9.2013 se uskutečnil na Generálním konzulátu ČR v Sankt Peterburku seminář k otázkám spolupráce v energetice se zaměřením na Sankt Peterburk a Leningradskou oblast. Na semináři zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu představili českou energetiku a možnosti vzájemné česko-ruské spolupráce v této oblasti. Na programu byla také vystoupení českých firem. Společnost EGP INVEST představil František Fiedler, ředitel divize strojní a jaderné technologie.

Zdroj: MPO 
08.10.2013

EGPI se zúčastnil mezinárodní konference SES 2013

V Bratislavě se uskutečnila mezinárodní konference SES 2013 - Bezpečná dodávka energie, kterou organizovala Slovenská nukleárna spoločnosť a Slovenské jadrové fórum. Mezi hlavními tématy byly např. Nové jaderné zdroje v Evropě a ve světě nebo Bezpečný provoz jaderných elektráren. 
25.09.2013

EGP INVEST získal ocenění ČEKIA Stability Award 2013

Naše společnost získala v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award za rok 2013 "AA vynikající". Tím se EGP INVEST zařadil mezi nejstabilnější firmy v České republice.
Ocenění můžete shlédnout na našich webových stránkách v rubrice Certifikáty a ocenění. 
24.09.2013

Přivítali jsme v Uherském Brodě osobnosti energetiky

Naše společnost EGP INVEST uspořádala ve středu 18.9.2013 společenskou akci ke Dni energetiků, které se zúčastnily osobnosti z oblasti energetiky. Vedle zástupců mateřské společnosti ÚJV Řež přišli také zástupci tuzemských a zahraničních firem, představitelé regionální samosprávy a spolupracujících neziskových organizací.
Na programu byly nejen proslovy, ale i prezentace výrobků, navazování obchodních kontaktů a folklórní vystoupení.
EGP INVEST se pořádáním této akce přihlásil k tradici Dne energetiků, která se slaví v ČR každé září již od roku 1949. 
16.09.2013

EGP INVEST úspěšně absolvoval dozorový audit Bureau Veritas

Na společnost úspěšně absolvovala dozorový audit svého integrovaného systému řízení založeného na normách ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, který ve dnech 9.-11.9.2013 provedl Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o. 
11.09.2013

Dračí loď EGPI opět vyplula

Dne 10.8.2013 se v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil závod firemních posádek dračích lodí. Posádka EGPI se tohoto závodu zúčastnila již podruhé, v kategorii "DGBT MIX FUN" - sprint na 200 m "O pohár starosty ONV". Posádku tvořilo 20 pádlujících a bubenice. Závod byl zahájen ve firemním stanu, kde se postupně scházela posádka i fanoušci.
Závodní posádky absolvovaly 3 ostré jízdy. Naše posádka se umístila na pěkném 11 místě z celkově 14 zúčastněných týmů. Nepodařilo se nám zopakovat umístění z předchozího ročníku, ale s ohledem na pouze 2 absolvované tréninky, lze výsledek považovat za úspěch. Máme tím tak vytvořen prostor pro další zlepšování v příštím ročníku. Posádka EGPI, jak je již jejím zvykem, opět vnesla do zaběhlých vod originální prvek. Tentokrát v podobě neobvyklého dresu naší bubenice, která budila velkou pozornost doprovázenou žádostmi o společné foto od jiných týmů. Ze závodu se stala i firemní společenská akce, kde se všichni velmi dobře bavili.
Posádka tímto děkuje všem fanouškům za podporu a povzbuzování v závodě.
S pokřikem "Pádla, buben, naše zbroj, brodští draci řvou ahoj!" se těšíme na příští ročník.
Za posádku EGPI Radek Pazdera 
03.09.2013

Otevřeli jsme novou projektovou kancelář na elektrárně v Mochovcích

Naše společnost se již od roku 2009 podílí na dostavbě 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Od začátku srpna tohoto roku funguje, na základě požadavku zákazníka, společnosti ENEL, přímo na staveništi elektrárny (lokalita 1) nová projektová kancelář EGPI.
Jedná se o specializovanou operativní kancelář EFD (Engineering Field Design), která řeší úkoly vzniklé na rozhraní projektové dokumentace a realizace stavby. Veškeré zde prováděné projektové činnosti spadají pod STO (Site Technical Office) oddělení zákazníka. 
16.08.2013

Zástupci Ruska, USA a Francie podepsali Memorandum o stavbě výzkumného reaktoru MBIR

V červnu na mezinárodním fóru Atomexpo 2013 podepsali zástupci Ruska, USA a Francie Memorandum o porozumění pro spolupráci na zřízení mezinárodního výzkumného centra MBIR. Naše společnost EGP INVEST, spol. s r.o. již v rámci tohoto projektu zpracovává projektovou dokumentaci strojovny.

Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://atominfo.cz/2013/06/rusko-spojene-staty-a-francie-podepsaly-memorandum-o-stavbe-vyzkumneho-reaktoru-mbir-na-kterem-se-budou-podilet-i-cesi/ 
07.08.2013

Pracovní konzultace k projektu MBIR v Uherském Brodě

Na přelomu července a srpna proběhla v EGPI v Uherském Brodě již třetí pracovní konzultace k technickému projektu strojovny, který naše společnost zpracovává v rámci projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci. Jednání se za ruskou stranu účastnili zástupci společností ROSATOM, VNIPIET, GNC NIIAR a TASMO.
Hlavním cílem konzultace bylo všeprofesně projednat rozpracovaný technický projekt v závěru prací. Technický projekt byl bez větších problémů projednán, avšak nevyhnuli jsme se změnám v dokumentaci, zejména v oblasti elektro. Tyto změny mají ale dopady i do ostatních profesí, zejména stavební části, což vyvolává tlak na termíny. Mimořádným úsilím našich specialistů se dohodnuté termíny určitě podaří splnit.
Podle platného harmonogramu bude technický projekt expedován zatím pouze v elektronické podobě k připomínkovému řízení ve VNIPIET. Můžeme očekávat, že finální technický projekt, který bude včleněn do dokumentace VNIPIET, a bude předložen na licenční řízení a dozorovým orgánům Ruské federace, bude vydán koncem srpna. Termín pro odevzdání modelu 3D v systému SmartPlant 3D očekáváme na přelomu října a listopadu tohoto roku. 
23.07.2013

V Praze se konalo zasedání Skupiny jaderných dodavatelů

V červnu proběhlo v Praze pod vedením vedoucí Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizací ve Vídni RNDr. Veroniky Kuchyňové Šmigolové plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG). Česká republika byla v průběhu zasedání zvolena na roky 2013 - 2014 předsednickou zemí NSG.

Zdroj: web SÚJB 
17.07.2013

První ročník fotbalového turnaje Mochocup

Po dlouhém jarním odpočinku a sledování důležitých hokejových a fotbalových zápasů se rozhodla naše skupina "Designer on site" uspořádat v Mochovcích na Slovensku fotbalový zápas mezi EGP Invest a Energoconstruct. Začali jsme s plánováním a organizací fotbalového zápasu, který jsme nazvali "Mochocup 1. ročník". Příprava dresů, medailí a hlavní ceny nás tak těšila, že jsme se stanoveného dne 8.6.2013 nemohli dočkat a stále jsme vylepšovali přípravy. V den zápasu se od brzkého rána připravovalo občerstvení, guláš a nápoje. Mochocup otevřel svým projevem ředitel EGPI Petr Sláčala. Po jeho projevu přišla na řadu fotbalová exhibice žen v dresech "Příšerky" a mužů v modrých dresech. Oba týmy předvedly nevídané výkony. Další zápas sehráli muži v dresech "Růžoví panteři" proti mužstvu v dresech "Makačenko". Na pravidelný pitný režim hráčů dohlíželi všichni fanoušci. Po prostřídání všech týmů nadešla chvíle odevzdávání cen, medailí a věcných darů. Nejvyšší ocenění ale obdržela naše skupina "Designer on site" a to tím, že byl sněden veškerý guláš, který navařila. Při následném posezení všech zúčastněných byl diskutován průběh jednotlivých zápasů a stanovována taktika pro příští ročník Mochocapu, který je plánován na podzim letošního roku. Již nyní se těšíme na 2. ročník Mochocupu, na velkou účast fotbalových mužstev a na naše fanoušky.

Za organizátory
Ingrid Verbičová 
08.07.2013

Konference "Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?"

Institut pro veřejnou diskusi ve spolupráci s týdeníkem Ekonom uspořádal konferenci "Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?". Za naši společnost EGPI se konference zúčastnil výkonný ředitel pro obchod Jiří Holub.
Více informací o konferenci je uvedeno na webu Institutu pro veřejnou diskusi:
http://www.ivd.cz/cs/energeticka_bezpecnost_cr/zdroje_vs_spotreba_elektricke_energie 
21.06.2013

Zvyšujeme znalosti svých zaměstnanců

Naše společnost EGP INVEST klade velký důraz na komplexní rozvoj znalostí svých zaměstnanců. Z tohoto důvodu se na základě plánu vzdělávání na letošní rok uskutečnilo školení "Jak přesvědčivě prezentovat" pro dvě skupiny vybraných zaměstnanců. Školení bylo realizováno ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského, o.s. - oblast Plzeň. 
20.06.2013

V Praze se udělovaly ceny Ď

Ve čtvrtek 20. června 2013 se Národní divadlo v Praze zaplnilo lidmi, jejichž nezbytnou součástí života je pomáhat jiným lidem, podporovat projekty, na které lze jen těžko získat finanční prostředky a těmi, kteří nám mohou být morálním vzorem v našem životě.
Už po třinácté se udělovaly ceny Ď - unikátní ocenění za podporu kultury a charity v Česku.
Autor projektu "Cena Ď" pan Richard Langer s dcerou Markétou postupně představovali nominované v 15 kategoriích. O vítězích rozhodovalo celostátní Kolegium, které jako vyjádření díků českým mecenášům předávalo křišťálové ceny ve tvaru písmene Ď, symboliku českého rčení: "Tak ti Ď".
Letošní laureátkou hlavní ceny GRAND PRIX Ď 2013 se stala zakladatelka nadace Mateřská naděje paní MUDr. Věra Domorázková, CSc., která spolu se skleněnou cenou získala i obraz znázorňující letící písmeno "Ď", jehož autorem je malíř pan Martin Vavrys.
Ovace publika patřily také paní Věře Čáslavské, které předával ocenění v kategorii morální vzor pan kardinál Dominik Duka OP.
Jsme potěšeni, že i my z EGPI jsme mohli být "u toho". Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.

Reportáž z finále ceny Ď 2013 v ND, 20. června 2013 
20.06.2013

Tým EGPI vítězí na fotbalovém turnaji o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež"

Dne 20. června se konal X. ročník turnaje v malé kopané o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež", kterého se zúčastnilo i mužstvo EGPI ve složení: Libor Gášek, Jan Hlaváček, Rudolf Jedounek, Oldřich Juřeník, Zdeněk Kostelník, Zdeněk Krajčovič, Petr Kubáň, Lubomír Maček, David Mikulinec, David Plessner, Pavel Tóth a Peter Vaši.
Loňský propad až na sedmé místo v nás zanechal těžkou ránu, proto jsme přípravě na turnaj věnovali mnohem více. Ze základní skupiny B jsme postoupili ze 2. místa. Přes semifinále jsme se dostali až z úspěšného penaltového rozstřelu s divizí 2500. Ve finále jsme zdolalili loňského vítěze a mohli jsme se tak radovat z celkového vítězství.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Pavel Tóth z týmu EGPI za celkový počet střelených branek 7.
Konečné pořadí: 1. místo - EGP INVEST, 2. místo - CVŘ1 a 3. místo divize 2300 ÚJV Řež.

  
14.06.2013

Experti zpevňují jadernou elektrárnu Dukovany

Článek o seizmickém zodolňování objektů v jaderné elektrárně Dukovany, na kterém se podílí i naše společnost EGPI, uveřejnil server idnes.cz pro region Jihlava a Vysočina.
Celý článek si můžete přečít na webu:

http://jihlava.idnes.cz/zpevnovani-jaderne-elektrarny-v-dukovanech-fz2-/jihlava-zpravy.aspx?c=A130611_154214_jihlava-zpravy_mv  
13.06.2013

Reportáž ČT o seizmickém zodolnění objektů v JE Dukovany

Česká televize odvysílala ve své hlavní zpravodajské relaci Události 11.6.2013 reportáž o provádění seizmického zodolňování objektů v jaderné elektrárně Dukovany.
Na této akci se významně podílí i společnost EGPI. Na základě seizmických výpočtů zpracovávají naši projektanti projektovou dokumentaci pro realizaci akce Seizmické zodolnění OK - Dukovany.
Celá reportáž je ke zhlédnutí na webu ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100611/obsah/265787-v-jaderne-elektrarne-dukovany-se-pracuje-na-zvyseni-odolnosti-budov-vuci-zemetreseni/ 
11.06.2013

Návštěva Baťovy vily a Muzea Jihovýchodní Moravy

Dnes jsme navštívili dvě velmi zajímavé pamětihodnosti ve Zlíně. První zastávkou byla Baťova vila, spravovaná Nadací Tomáše Bati a druhou pak bylo Muzeum Jihovýchodní Moravy. 
10.06.2013

EGPI na fotbalovém utkání ČR-Itálie

Dne 7.6.2013 se v Praze v GENERALI Aréně konalo mezistátní kvalifikační fotbalové utkání ČESKO - ITÁLIE o postup na mistrovství světa do Brazílie v roce 2014. I EGP INVEST měl na tomto utkání mezi diváky své zástupce, kteří byli vybráni z divize MO34-DOSTAVBA (Dušan Šišpera, Lubomír Maček, Pavel Tóht, Zdeněk Krajčovič, Libor Gášek a David Mikulinec). Naši zástupci byli klienty agentury "THG a Marcus Evans Company", která nám zajišťovala vstupenky, transport na stadion a zpět, pohoštění a konferenci v hotelu HILTON. Hostem pro naši skupinu byl internacionál a bývalý reprezentant Miroslav Kadlec, který referoval o stavu fotbalu v ČR a ve světě. Po volné diskusi byla možnost se s Miroslavem Kadlecem vyfotografovat.
Samotné utkání poté bylo velkým zážitkem, neboť naši reprezentanti podali výborný výkon a se zvučným soupeřem hráli vyrovnaný zápas, i když nakonec skončil bezbrankovou remízou. Přímo na stadionu se pak našim zástupcům naskytla nevšední příležitost setkat se s fotbalovými legendami Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou.   
06.06.2013

Pražská mezinárodní konference

Rada podnikatelů ČR pro spolupráci s Ruskou federací uspořádala 6.6.2013 v Národním domě na Vinohradech pod záštitou prezidenta ČR pana Miloše Zemana Pražskou mezinárodní konferenci "Perspektivy rozvoje hospodářské spolupráce České republiky s Ruskou federací, zeměmi, členy BRICS - tradičními obchodními partnery českých firem.
Na konferenci vystoupili velvyslanci Brazílie, Ruské federace, Indie, Čínské lidové republiky, Jihoafrické republiky.
Přínosem byl především referát ministra MPO pana Martina Kuby a osobní vystoupení prezidenta ČR pana Miloše Zemana, které se těšilo velkému zájmu médií i účastníků konference - seznam.
Na této konferenci vystoupil i ředitel naší společnosti pan Petr Sláčala. V rámci kulatého stolu "energetika" informoval účastníky konference o projektu MBIR.

Článek o projektu MBIR si můžete přečíst zde a tisková zpráva k projektu MBIR je uvedena zde. 
05.06.2013

Pracovní skupina pro spolupráci v jaderné energetice (PSJE) zasedala v ÚJV Řež, a.s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA  a MPO ČR

 

Na základě ujednání Spolupředsedů česko – ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v jaderné energetice Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (PSJE) se ve dnech 4.-8.června 2013 uskutečnilo v České republice řádné 12. Zasedání uvedené PSJE.

Předmětem tohoto zasedání jsou v souladu se závěry předchozího (8.) zasedání Mezivládní komise veškeré ekonomické otázky, týkající se bilaterálních vztahů v oblasti jaderné energetiky.

Naše společnost měla čest na tomto zasedání vystoupit a prezentovat svoji činnost a to především v projektu „malých rychlých reaktorů“ MBIR. Prezentaci provedli ředitel společnosti Ing. Petr Sláčala, MBA a ředitel divize strojní technologie a jaderné a současně hlavní inženýr projektu MBIR Ing. František Fiedler.

Pracovní skupina ocenila výsledky společnosti EGP  INVEST, spol. s r.o. a zařadila projekt MBIR do Protokolu z jednání, do druhé podskupiny „Spolupráce v oblasti experimentální jaderné energetiky“.

Tímto aktem se stal projekt MBIR součástí sledovaných projektů výše zmíněné Mezivládní komise RF a ČR.

Obě prezentace si můžete prohlédnout zde: EGPI a MBIR. 
04.06.2013

Kuničky 2013

Poslední květnovou sobotu se v obci Kuničky uskutečnilo společenské odpoledne firmy EBIS, spol. s r.o., kterého se za EGPI zúčastnil ředitel společnosti Petr Sláčala. Na programu vedle sportovních disciplín byla i divadelní hra.
Tímto firmě EBIS, spol. s.r.o. děkujeme za pozvání a příjemné odpoledne. 
30.05.2013

Den dětí

Historicky první "Den dětí" v EGPI se uskutečnil 30. května 2013 za účasti 30 dětí všech věkových kategorií.
Odpoledne bylo odstartováno v budově EGPI, kde si děti mohly prohlédnout pracoviště svých rodičů a v zasedací místnosti pokračovaly tvořivým kreslením. Program dále probíhal ve Sportovní hale Sokolovna, kde byly přichystány různé sportovní hry, soutěže a zábava.
Věříme, že se nejen děti, ale i rodiče pobavili a už teď se těšíme na ročník druhý. 
29.05.2013

Den administrativních pracovníků

Na konci května si asistentky naší společnosti spolu s panem ředitelem P. Sláčalou připomněli Den administrativních pracovníků. Letos sice později, ale zato v plné sestavě a s programem, který rozhodně stál za malý posun termínu.
Ve Zlíně jsme navštívili expozici "Princip Baťa" ve 14/15 budově továrního areálu Baťova institutu. Tato expozice je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v ČR, ale i v celé Evropě.
Ve stejné budově jsme prošli také Krajskou galerii výtvarného umění. Po předcházejícím zážitku i naše neškolené "sekretářské" oči viděly principy Baťova Zlína takřka ve všech exponátech.
Po obědě jsme se ještě zastavili zapálit svíčku a položit kytku u rodinné hrobky T. Bati, na sluníčkem prozářeném Lesním hřbitově.
Velmi děkujeme panu řediteli za nezapomenutelný zážitek. 
27.05.2013

Slavnostní otevření pracovní dílny v ZŠ Pramínek v Brně

Dlouhodobě EGPI spolupracuje a podporuje projekt Technické školky, který je realizován v Základní a Mateřské škole Pramínek v Brně. A právě v rámci tohoto projektu se zástupci EGPI zúčastnili slavnostního otevření nově zařízené pracovní dílny pro žáky školy. Setkání s dětmi bylo velmi milé a došlo i na ověřování znalostí, jestli pak dětí vědí, na co které nářadí je. Na závěr máme jedno přání "Ať dětem dílna pěkně slouží". 
23.05.2013

V rámci projektu MBIR se uskutečnily další konzultace

Naše společnost EGP INVEST, spol. s r.o. spolupracuje na projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci, který pokračuje dle schváleného harmonogramu, a kde EGPI zpracovává technický projekt strojovny. V uplynulém období proběhly dvě velké konzultace za účasti zainteresovaných stran. První konzultace proběhla v Ruské federaci v St. Petersburgu za účasti našich a ruských specialistů. Druhá pak v EGPI v Uherském Brodě, kam za ruskou stranu přijeli zástupci společností VNIPIET, TASMO, GNC NIIAR a ROSATOM.
Hlavním programem obou konzultací bylo projednání rozpracovaného technického projektu strojovny, vzájemná koordinace mezi zpracovateli všech objektů v areálu a zpracovateli generelu.
EGPI také prezentoval rozpracování projektu v 3D a harmonogram a softwarové zajištění nutné pro vytvoření modelu strojovny v dohodnutých softwarových produktech společnosti Intergraph. Zástupci společnosti VNIPIET pak představili model ostatních objektů zpracovaný v software SmartPlan 3D.  
22.05.2013

Přátelské posezení účastníků půlmaratonu, volejbalistek a fanoušků

Na pozvání ředitele EGPI Petra Sláčaly se v restauraci Balkán v Uherském Brodě sešli běžci EGPI, kteří absolvovali Pražský půlmaraton, členky volejbalového družstva TJ Spartak Uherský Brod, jehož je EGPI sponzorem a fanoušci z řad zaměstnanců naší společnosti.
Tým běžců se podělil o své dojmy a zážitky z půlmaratonu a volejbalistky zhodnotily právě skončenou sezónu. Na závěr setkání pak volejbalistky a tým běžců společně podepsaly sportovní tričko, které bude vystaveno v prostorách EGPI. Vedoucí mužstva volejbalistek předala řediteli EGPI jako symbol poděkování za podporu skleněný volejbalový míček s logem EGPI. 
20.05.2013

Volejbalistky Spartaku Uherský Brod hodnotí uplynulou sezónu v krajském přeboru

Pro volejbalové družstvo žen "A" TJ Spartak Uherský Brod vstup do sezóny 2012/2013 znamenal velké změny. Na místě trenéra - nově Tomáš Zimmermann, v systému hry na jednu nahrávačku a v příchodu mladých hráček. Mužstvo se snažilo najít optimální sestavu a bojovat na hřišti i se zapojením mladých hráček, které teprve sbíraly volejbalové zkušenosti v krajské soutěži. I přes velkou snahu a bojovnost skončilo družstvo žen na posledním devátém místě.
Kádr brodských volejbalistek nastupoval ve složení: Andrea Halodová, Lenka Balijová, Štěpánka Mlčková, Monika Marková, Jarmila Weingartová, Nicol Zámečníková, Veronika Bradáčová, Eliška Hondlová, Nikola Turková, Martina Lejsalová.

Velký dík za podporu patří nejen věrným fanouškům, ale i sponzorům, mezi které patří i společnost EGP INVEST, spol. s r.o.

V nové sezóně chceme mužstvo stabilizovat, dát příležitost mladým hráčkám doplněné zkušenějšími a zvládnout nový herní systém, který nabízí rychlejší a kvalitnější volejbal. To vše by mělo pomoci k návratu do horní půlky tabulky krajského přeboru.

Vedoucí mužstva - Andrea Halodová 
17.05.2013

Běžci EGPI na Pražském půlmaratonu

 

Po vánočních svátcích a dovolených začalo plánování aktivit na rok 2013. Nadšení z účasti na Pražském půlmaratonu v roce 2012 rychle rozhodlo o tom, že je nutné začít trénovat na letošní ročník. Náš hlavní nadšenec a učitel v překonávání sebe samých, pan ředitel Petr Sláčala, ani netušil, že se počet běžců letos zvýšil na šest.

Den před závodem si běžci vyzvedli u pořadatelů potřebné materiály a v podvečerních hodinách na srazu běžců EGPI se upřesňovaly pokyny a hovořilo se o zkušenostech z loňského roku. V den „D“ se běžci EGPI setkali na startu před Rudolfínem. Štafeta běžela ve složení – Petr Sláčala, Monika Marková, Ingrid Verbičová a Peter Kuliffay. Závodu jednotlivců se zúčastnili Radek Pazdera a Libor Gášek, kteří závod absolvovali ve skvělých časech – Libor Gášek 1hod. 48min., Radek Pazdera 1hod. 58min. Mezi diváky nechyběli ani naši fanoušci Andrea Halodová, Míša Lekešová a Štěpánka Mlčková.

Doufáme, že do příštího roku se opět zvýši počet sportovních světaznalců a běžeckých nadšenců, kteří se zúčastní za podpory našich fanoušků Pražského půlmaratonu.

Gratulujeme našim běžcům k podaným výkonům a děkujeme jim za reprezentaci naší firmy a fanouškům za jejich podporu.

Za realizační tým – Ingrid Verbičová 
10.05.2013

EGPI na mezinárodní konferenci QEM 2013

V Časté-Papierničce na Slovensku se ve dnech 24.-26.4.2013 konal již XVI. ročník mezinárodní odborné konference Quality of Energy Management - QEM 2013. Konferenci pořádala Vedecko-technická spoločnosť pri VUJE Trnava se spolupráci s ÚJD SR, SE, a.s., VUJE, a.s. a SNUS. Přednášky byly zaměřeny např. na legislativu pro jadernou energetiku, jadernou bezpečnost, praktické zkušenosti získané při dostavbě jaderné elektrárny Mochovce.
Konference se také aktivně zúčastnili zástupci EGPI. O zkušenosti z dostavby jaderné elektrárny Mochovce se s účastníky konference podělil ředitel projektu Ing. Dušan Šišpera ve své prezentaci "Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku JE Mochovce. Celou přednášku naleznete zde. 
02.05.2013

Rozhovor ředitele EGPI Petra Sláčaly na veletrhu AMPÉR 2013

V rámci mezinárodního veletrhu AMPÉR 2013 poskytl ředitel společnosti EGP INVEST Petr Sláčala rozhovor, kde hovoří mimo jiné i o projektování výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci.
Celý rozhovor můžete zhlédnout na adrese http://elektrika.tv/video/2013/130319_amper13_cieslar_slacal.mp4 
30.04.2013

cena Ď

V prostorách Malé scény Slováckého divadla v Uherském Hradišti se ve středu 24. dubna 2013 veřejně a nahlas děkovalo.
Uskutečnilo se zde regionální kolo vyhlášení XIII. ročníku ceny Ď.
Toto prestižní ocenění je celorepublikový projekt, uděluje se v různých kategoriích jednotlivcům, sponzorům i organizacím za všeobecně prospěšnou, často nezištnou činnost, za morální postoj či mimořádný čin.

Průvodcem a moderátorem tohoto podvečera byl pan Richard Langer, který spolu s Kolegiem ve Zlínském kraji udělil křišťálovou cenu Ď paní Veronice Záhorské, ředitelce občanského sdružení Korunka Luhačovice, kterou nominovalo Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí.

Spolu s těmito mecenáši, sponzory a dobrodinci jsme se sešli i my z EGPI, neboť mezi nominovanými byl i pan ředitel Ing. Petr Sláčala, kterého na nominaci navrhl pan ředitel Ing. Martin Bříštěla z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, jako poděkování za jeho lidský přístup k sociálním službám a jejich uživatelům v rámci sebe i v rámci firmy EGPI.

Všichni nominovaní i nominující se setkají na celostátním finále v Národním divadle 20. června 2013.

Blíže na www.cena-d.cz 
08.04.2013

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2012

EGPI na svých webových stránkách zveřejnil výroční zprávu za rok 2012. Zpráva byla zpracována ve dvojjazyčných verzích: česko-anglická a česko-ruská. 
28.03.2013

EGPI se podílí na realizaci projektu SUSEN

Naše společnost je zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby akce "SUSEN - generální dodávka staveb v areálu Řež", kterou pro Centrum výzkumu Řež zajišťuje stavební firma Metrostav.
Hlavním cílem projektu SUSEN je vybudování výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického výzkumu v ČR. Termín ukončení výstavby technické infrastruktury je září 2015.
Další informace o projektu SUSEN naleznete na webu www.susen2020.cz. 
25.03.2013

Zájem médií o naši práci na projektu MBIR

"Broďané projektují největší výzkumný reaktor na světě" nebo "Podílejí se na vzniku ruského reaktoru" jsou jen některé titulky článků z tisku, které se objevily po dvoudenní pracovní návštěvě zástupců ruské společnosti Rosatom v EGPI. Články si všímají našeho podílu na přípravě stavby výzkumného jaderného reaktoru MBIR v Ruské federaci.
Ohlasy na naší práci se objevily jak v regionálním (např. Dobrý den s kurýrem), tak i v celostátním tisku (např. Právo) a na internetových zpravodajských serverech. Stranou nezůstaly ani ruské zpravodajské servery.

Některé články si můžete přečíst na těchto odkazech:

idobrý den, zprávy ze Slovácka
http://www.idobryden.cz/sid=saaks7loeg0h0meiesth3vcbm5/zpravy/brodane-projektuji-nejvetsi-vyzkumny-jaderny-reaktor-na-svete/f3c5892a-8736-11e2-97d0-5254003d369b/

Svět průmyslu
http://www.svetprumyslu.cz/domaci/energetika/08-03-2013/spolecnost-z-uherskeho-brodu-se-podili-na-vzniku-ruskeho-reaktoru.html

E15.cz
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/moravska-firma-se-podili-na-vzniku-ruskeho-vyzkumneho-reaktoru-964000

Festinato (ruský zpravodajský server)
http://www.festinato.ru/news/obschestvo/pervyy-etap-podgotovki-proektnykh-dokumentov-po-ma/

AtomInfo (ruský zpravodajský server)
http://www.atominfo.ru/newsd/k0663.htm  
14.03.2013

Pracovní návštěva Rosatomu v EGPI

Na dvoudenní pracovní jednání přijeli do EGPI zástupci ruské státní korporace Rosatom pod vedením náměstka generálního ředitele Vjačeslava Aleksandroviče Peršukova, kterého doprovázel hlavní inženýr projektu Aleksandr Aleksandrovič Tuzov a Jevgenij Viktorovič Lavrešov, ředitel firmy TASMO.
Tématem jednání bylo dokončení první fáze přípravy projektové dokumentace strojovny projektu víceúčelového výzkumného reaktoru MBIR. V rámci jednání ruští zástupci navštívili také plzeňské firmy Škoda JS a Doosan Škoda Power, jejichž výroba je zaměřena na oblast energetiky.
Projekt MBIR realizuje v Ruské federaci společnost Rosatom. Jedná se o víceúčelový výzkumný reaktor na bázi rychlých neutronů, který bude postaven ve Výzkumném ústavu atomových reaktorů v Dimitrovgradu. EGPI pro tento projekt zpracovává projektovou dokumentaci strojovny s vyvedením výkonu. Domentace je v souladu s platnou ruskou legislativou s respektováním zvláštností výzkumného jaderného zařízení. 
07.03.2013

Seminář k hodnocení provozních zkušeností pro zvýšení bezpečnosti JE

Dne 22.3.2013 pořádá ÚJV Řež spolu s Českou nukleární společností a Centrem výzkumu Řež seminář "Hodnocení provozních zkušeností pro zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren. Vliv havárie ve Fukushimě na jaderný program v Německu.".
Bližší informace k semináři na www.ujv.cz. 
14.02.2013

EGPI je členem exkluzivního Firemního klubu České spořitelny

Naše společnost se stala členem exkluzivního Firemního klubu Erste Corporate Banking České spořitelny. 
18.01.2013

Vstupujeme do pátého roku působení v Mochovcích

V letošním roce tomu bude již pět let, co naše společnost získala zakázku na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské republice. Byla to zakázka na tvorbu projektové dokumentace v úrovni "Detail design" pro dodavatele stavební části Inžinierske stavby, a.s. Košice z francouzské skupiny Colas.
Během uplynulých let jak se dostavba realizovala, vyvíjela se i činnost EGPI. Byla vytvořena skupina projektantů "On site", byly uzavřeny nové kontrakty s investorem dostavby Slovenskými elektrárnami, a.s. Ale o tom a o dalších zajímavostech se dočtete v článku "Malá Evropa" ředitele projektu Dušana Šišpery zde. 
02.01.2013

Významná návštěva z USA v ÚJV Řež, a.s.

Do ÚJV Řež, a.s. v souvislosti s podpisem Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky USA v oblasti jaderné energetiky, přijeli pánové Steven Butler první tajemník politicko ekonomické sekce velvyslanectví USA v Praze a Thomas Mason ředitel Národní laboratoře Oak Ridge.
Bližší informace o návštěvě jsou evedeny na stránkách www.ujv.cz.
Zdroj: ÚJV Řež, a.s. 
20.12.2012

Vánoční besídka zaměstnanců EGPI

Přiblížil se konec roku a tak jsme se sešli na vánoční besídce, kterou pro nás připravilo vedení naší společnosti. Úvodní slovo pronesl ředitel EGPI Petr Sláčala, který také poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci v uplynulém roce. Současně přivítal významné zahraniční hosty, kterými byli zástupci našeho zákazníka z Ruské federace. Novopečení rodiče z řad našich zaměstnanců převzali pro své novorozence přívěšky. Besídka poté pokračovala společenskou částí v příjemném prostředí restaurace Balkán. K poslechu a tanci nám hrála hudební skupina Duomix.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a tešíme se, že se opět setkáme ve vánočním čase roku 2013. 
13.12.2012

Technické školky se stávají příkladem, jak zvýšit zájem o technické obory

Projekt Technické školky realizovaný v Mateřské a Základní škole Pramínek v Brně, i za pomoci EGPI, se stává příkladem, jak zvýšit zájem žáků základních škol o technické obory. Na tuto skutečnost upozorňují Hospodářské noviny ve svém článku "Stipendia a stáže v cizině mají zvýšit přitažlivost učebních oborů". V článku HN je rozebírána i pracovní verze vládního materiálu na podporu technických oborů. 
03.12.2012

Seminář Japonské čisté technologie 2012

Dne 13.11.2012 se v Praze uskutečnil seminář Japonské čisté technologie 2012 pořádaný Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí a japonskou vládní organizací NEDO.
Seminář přinesl unikátní příležitost seznámit se s nejnovějšími poznatky japonských odborníků a inovativních firem v oblasti vývoje elektromobilů a jejich uplatnění v inteligentních sítích a městech využívajících  environmentálně šetrné technologie  a obnovitelné zdroje energie.
Více informací a přednášky najdete na webových stránkách www.japatech.zelenausporam.cz. 
22.11.2012

Technické školky pokračují a učí děti budovat domy

Před dvěma roky vznikl v mateřské a základní škole Pramínek v Brně projekt Technické školky. Na jeho vzniku a další realizaci se podílela i naše společnost EGPI. Projekt stále pokračuje a děti, které se jej účastnily v mateřské škole, v něm pracují i v první třídě základní školy. Nyní v něm pod odborným dohledem budují domy. O projekt se zajímají nejen média ale také i další školky.
Více se o škole Pramínek dozvíte na webových stránkách www.praminek.cz. Reportáž HN naleznete zde. 
15.11.2012

Nebojme se techniky aneb Den otevřených dveří v SŠPHZ Uherské Hradiště

I v našem regionu se firmy potýkají s nedostatkem odborníků v technických oborech. Na tuto skutečnost reagovala Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště vytvořením nabídky zábavně poučných programů pro děti s názvem "Pracovní dílničky", které vznikly ve spolupráci se základními školami.
Ve spolupráci s firmami z regionu, mezi kterými byla i naše společnost EGPI, byl také v SŠPHZ vytvořen nový studijní obor zaměřený na elektrotechniku - elektronické počítačové a řídící systémy.
Více informací o Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a o Dni otevřených dveří můžete najít na webových stránkách www.ssphz-uh.cz. Zajímavý článek si můžete přečíst zde. 
01.11.2012

Pracovníci údržeb jaderných elektráren se setkali v Uherském Brodě

V Uherském Brodě se ve dnech 1.-3.10.2012 uskutečnilo Setkání údržeb jaderných elektráren z České a Slovenské republiky - Dukovany, Temelín, Mochovce a Jaslovské Bohunice.
Během třídenního programu se vedle prezentací jednotlivých účastníků diskutovala i odborná témata společná pro všechny elektrárny. Pro účastníky byla jistě zajímavá i exkurze do České zbrojovky v Uherském Brodě.
Na přípravě setkání se spolupodílela i naše společnost, kterou první den všem zúčastněným představil ředitel Petr Sláčala. 
24.10.2012

Den otevřených dveří v Řeži

ÚJV Řež, a.s. ve spolupráci se všemi ústavy, které sídlí v jeho areálu, pořádá dne 3.11.2012 Den otevřených dveří v Řeži. Ústavy představí svá hlavní výzkumná zařízení (výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0, urychlovač Tandetron, PET centrum, speciální laboratoře).
Bližší informace o akci najdete na webových stránkách www.ujv.cz. 
15.10.2012

EGPI podpořil X. legendy moravského folklóru Primášovské

Dne 13.10.2012 se v Kulturním domě v Uherském Brodě uskutečnil koncert X. legendy moravského folklóru Primášovské. Před zaplněným sálem vystoupily tři cimbálové muziky a dvanáct primášů. Příjemného večera ve folklórním duchu se zúčastnili také zástupci naší společnosti.
EGPI byl významným sponzorem této kulturní akce. 
12.10.2012

Účast EGPI na konferenci "ATOMEX-EUROPE 2012"

Ve dnech 9.-10.10 2012 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference "ATOMEX-EUROPE 2012", které se zúčastnili zástupci naší společnosti. Konferenci pořádala firma Atomexpo a byla zaměřena na oblast jaderné energetiky. 
01.10.2012

Úspěšný recertifikační audit v EGPI

V září v EGPI proběhl třídenní recertifikační audit integrovaného systému řízení, který provedl certifikační orgán Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. Výsledkem auditu je prodloužení všech tří certifikátů podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 do září roku 2015.
Nové certifikáty naleznete na našich webových stránkách v rubrice O nás/Certifikáty a ocenění 
07.09.2012

EGPI úspěšně absolvoval zákaznický audit Inžinierskych staveb, a.s. Košice

V rámci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce je EGPI dodavatelem projektových a inženýrských činností pro stavební společnost Inžinierske stavby, a.s. z Košic. ISK proto provedl v EGPI zákaznický audit zaměřený na zajišťování kvality dodávaných prací. Výsledkem auditu je konstatování, že EGPI je zařazen do seznamu prověřených dodavatelů ISK z hlediska kvality v oblastech "Projektování a výkon inženýrských činností v investiční výstavbě". 
05.09.2012

Návštěva na "Kopánkách 1.-8.9.2012"

Daný termín strávili formou ozdravného pobytu klienti Domova se zdravotním postižením v Uherském Brodě v malebném prostředí Bílých Karpat, v rekreačním středisku "Kopánky". Zástupci EGPI přijali pozvání a společně s nimi strávili středeční hudební podvečer. Tímto děkujeme za milé pozvání a těšíme se na další setkání. 
31.08.2012

ÚJV Řež pořádá seminář k vývoji jaderné legislativy

ÚJV Řež, a.s. spolu s Českou nukleární společností a Centrem výzkumu Řež s.r.o. pořádá dne 21.9.2012 ve svém Konferenčním centru v Řeži seminář "Vývoj a stav jaderného práva a jaderné legislativy ve světě".

Pozvánku na seminář najdete na webu www.ujv.cz. 
10.08.2012

MPO představilo aktualizovanou Státní energetickou koncepci

Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulých dnech představilo aktualizovanou Státní energetickou koncepci ČR, dokument určující tvář české energetiky do roku 2040.
Bližší informace ke koncepci jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva www.mpo.cz.

Zdroj: MPO 
02.08.2012

Rozhovor ředitele společnosti Petra Sláčaly pro časopis WIN info

Pro červnové číslo časopisu WIN info vydávaného Českou nukleární společností poskytl ředitel naší společnosti Petr Sláčala rozhovor. V něm popisuje nejen současnost a budoucnost EGPI, ale i spolupráci s organizacemi v našem regionu.
Celý rozhovor si můžete přečíst zde. 
19.07.2012

Kolaudace PET centra v Řeži

V areálu ÚJV Řež, a.s. byla ukončena výstavba Výzkumného a vývojového PET centra a stavba byla úspěšně zkolaudována. PET centrum poslouží především výzkumu a vývoji radiofarmak, která jsou důležitá pro diagnostiku onkologických, neurodegenerativních a jiných závažných onemocnění. Spuštění provozu PET centra se předpokládá na počátku roku 2013. Do té doby budou dokončeny přejímací zkoušky přístrojů, instalační a operační kvalifikace a validace. Základní podmínkou spuštění provozu je také získání povolení k výrobě léčivých přípravků od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Na stavbě PET centra se podílela i naše společnost EGP INVEST, spol. s r.o., kdy jsme zpracovávali projektovou dokumentaci pro stavební povolení a poté pro realizaci stavby.

Zdroj: web ÚJV Řež, a.s. 
29.06.2012

Slavnostní zakončení části projektu Technické školky – Mostní konstrukce II

  

Od ledna do června letošního roku byly realizovány další úlohy projektu Technické školky z oblasti mostních konstrukcí. Úlohy prováděly děti z posledního ročníku MŠ a prvního ročníku ZŠ Pramínek v Brně pod vedením pana Mihaloviče z Klubu seniorů ČMA a bývalého pedagoga z VUT v Brně. Výsledkem těchto úloh je podrobný manuál, ve kterém jsou detailně uvedeny návody, jak postupovat při zpracování technicky zaměřených úloh.

 

Slavnostní zakončení této části projektu proběhlo dne 28.6.2012 za účasti rektora VUT v Brně Karla Raise a prorektora Petra Štěpánka, ředitele Prefa Kompozity, a.s. Miloše Filipa a ředitele EGP INVEST, spol. s r.o. Petra Sláčaly. Učitelky společně s dětmi předvedly výsledky svých prací a to nejen formou modelů, ale i podrobných komentářů. Zástupci VUT v Brně předali dětem věcné dárky a potvrzení o absolvování „odborného kurzu“. Představitelé Prefa Kompozity a EGP INVEST věnovali škole nářadí a nástroje pro snadnější výrobu dalších modelů.

Obrazový dokument z akce naleznete zde. 
28.06.2012

Setkání s vítězi projektu Technické školky

Dne 21.6.2012 se uskutečnilo v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) společné setkání zástupců TA ČR s účastníky projektu Technické školky, za které se setkání zúčastnili Miloš Filip, ředitel Prefa Kompozity, a.s., Petr Sláčala, ředitel EGP INVEST, spol. s r.o. a prezident České manažerské asociace Pavel Kafka. Projekt byl prezentován od počátku až po jeho realizaci včetně návrhu na jeho pokračování v letošním roce. Další společné setkání a prezentace vývoje projektu je plánována TA ČR v září na BVV. Vývoj projektu bude TA ČR i nadále sledovat.

Projekt Technické školky byl letos oceněn cenou Technologické agentury ČR, jeho prezentace ze setkání je zde. Další informace o setkání naleznete na stránkách TA ČR http://www.tacr.cz/akce/id:20 
14.06.2012

Letní setkání zaměstnanců ÚJV a CVŘ

Jak se již stalo tradicí, i letos jsme se zúčastnili letního setkání zaměstnanců ÚJV Řež a.s.

V dopolední části se konal IX. ročník turnaje v malé kopané o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež", kterého se zúčastnilo i mužstvo EGPI ve složení: Borovský Rostislav, Gášek Libor, Jedounek Rudolf, Juřeník Oldřich, Kostelník Zdeněk, Krajčovič Zdeněk, Kuliffay Peter, Maček Lubomír, Plessner David, Tóth Pavel, Vaši Peter, Vavrečka Martin. I když se letošní ročník nevydařil tak jako loňský, náš tým se umístnil na krásném sedmém místě.

Odpoledne dále probíhalo ve znamení týmových soutěží a relaxačních aktivit. Za EGPI jsme vytvořili soutěžní tým ve složení: Koníčková Jitka, Verbičová Ingrid, Jedounek Rudolf, Kuliffay Peter, Sláčala Petr, Tóth Pavel, Vaši Peter. Tak jako se na začátku nikomu soutěžit nechtělo, nakonec nás soutěžení a bojovnost ducha ovládla natolik, že jsme si některé disciplíny i zopakovali. Veselá nálada nás provázela celým večerem za tónů hudební skupiny Harmonie. 
12.06.2012

EGPI hlavním partnerem Setkání Junior Achievement Alumni v Brně

V Brně se uskutečnilo setkání absolventů programů Junior Achievement, National Coordinators Meeting 2012. Účastníci, celkem 36 mladých lidí, studentů a začínajících podnikatelů ze 14 zemí Evropy, byli vedoucí členové Junior Achievement Alumni. Cílem této každoroční konference bývalých absolventů programů Junior Achievement bylo především řešení organizačních záležitostí celé sítě a vytyčení nových cílů, ke kterým bude celoevropská organizace JA-YE Alumni Europe směřovat.
Hlavním partnerem setkání byla naše společnost EGPI.
Tiskovou zprávu o setkání naleznete zde a poděkování naší společnosti zde. 
04.06.2012

Den otevřených dveří v EGPI

Dne 23.5.2012 uspořádala naše společnost EGP INVEST pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod akci pod názvem Den otevřených dveří.
Dopoledne se uskutečnilo setkání s uživateli služeb Domova. Ti byli přijati ředitelem společnosti Petrem Sláčalou, prohlédli si výstavku svých vlastnoručně malovaných obrázků, kterou pro ně připravili zaměstnanci EGPI. V následné neformální diskusi byla představena vzájemná spolupráce  EGPI a Domova, ředitel Domova Martin Bříštěla představil přítomným současnost a budoucnost Domova. Na závěr dopledního programu pak návštevníci absolvovali prohlídku sídla EGPI.
Odpolední část pak měla na programu aukci vystavených obrázků. Výtěžek aukce byl určen pro Domov pro osoby se zdravotním postižením. Částka, za kterou se vybrané obrázky vydražily, činila téměř 16.000,- Kč.

Jsme rádi, že jsme kromě uživatelů služeb Domova a jeho ředitele Martina Bříštěly, mohli přivítat další významné hosty z regionu, kterými byli:
Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod
Jan Hrdý, místostarosta města Uherský Brod
Jiří Rosenfeld, generální ředitel společnosti Slovácké strojírny, a.s.
Marcela Koudelová, asistentka ředitele společnosti PRIMA Bilavčík s.r.o.
Jaroslav Hladiš, ředitel firmy Skloservis
Olga Pluhařová, obchodní zástupce firmy Kompakt spol. s r.o.
Karel Hanáček, ředitel Rotary Clubu Uherský Brod
Jaroslav Zatloukal, ředitel SŠPHZ Uherské Hradiště
Miroslav Kučera, zástupce ředitele SŠPHZ Uherské Hradiště
Bronislav Vajdík, ředitel Sociální služby Uherské Hradiště

Všem účastníkům Dne otevřených dveří děkujeme za jejich ochotu a čas strávený v EGPI, Domovu přejeme spokojené uživatele a věříme, že toto byl první ročník a další budou následovat. 
26.05.2012

Kuničská podkova

Rok se s rokem sešel a zástupci EGPI opět navštívili Společensko-sportovní den firmy EBIS, spol. s r.o. v obci Kuničky, který se konal u příležitosti 20. výročí založení společnosti.

Uvítal nás bohatý program, jako např. ukázky renesančních tanců v dobových kostýmech, šermířská vystoupení, neodmyslitelný vinný košt atd.. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli disciplínu "skákací boty", které v našem případě plnily spíše funkci chodící než-li skákací.

Tímto děkujeme společnosti EBIS, spol. s r.o. za pozvání a přejeme jí do dalších nejméně 20 let mnoho úspěchů. 
24.05.2012

Vyhlášeny výsledky soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2012

V prostorách Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně byly dne 22.5.2012 vyhlášeny výsledky a předána ocenění v soutěži Inovační firma Zlínského kraje. Vítězem se stala Česká zbrojovka, a.s. z Uherského Brodu. Čestná uznání pak obdržely společnosti Austin Detonator, s.r.o. ze Vsetína a Koma Modular Construction, s.r.o. z Vizovic. Slavnostního předání cen se zúčastnili i představitelé Zlínského kraje, hejtman Stanislav Mišák a statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

EGPI se do této soutěže přihlásil již po druhé (poprvé v roce 2010). Tentokrát s projektem "Rozvoj technického myšlení, tvořivosti, manuální zručnosti a verbální schopnosti v Technických školkách", který je společným počinem EGPI, Prefa Kompozity, VUT Brno, brněnské Mateřské a základní školy Pramínek a Brněnského klubu ČMA.

Další informace k soutěži jsou uvedeny na internetových stránkách TIC www.ticzlin.cz. 
16.05.2012

Opekačka

Popri náročnom pracovnom nasadení skupina projektantov na stavbe sa rozhodla usporiadať privítanie leta pod názvom "Opekačka". Pozvanie samozrejme prijali aj projektanti a kolegovia z Trnavy a Uherského Brodu. Vzácnymi hosťami boli spolupracovníci s ISK a.s.

Opekačku rozveselili súťaže v minigolfe, v kolkách a vo varení gulášu, ktoré boli následne odmenené medailami a diplomami. Po celý čas nám spríjemňovala chvíle ľudová muzika.

Každý si odniesol napínavé športové zážitky a zábavné spomienky. Dúfam, že takéto príjemné privítanie leta sa stane v našej firme tradíciou.

Za "Designeres on Site" Ingrid Verbičová 
03.05.2012

EGPI na mezinárodní konferenci QEM 2012

Ve dnech 25.-27.4.2012 se pracovníci EGPI zúčastnili XV. ročníku odborné mezinárodní konference "Riadenie kvality v energetike - QEM 2012", pořádané VUJE, a.s. ve spolupráci s ÚJD SR a SE, a.s.
Přednášky byly zaměřené zejména na novelu slovenského atomového zákona a souvisejících vyhlášek, řízení projektů, auditování integrovaného systému řízení, zajišťování bezpečnosti a environmentu.
Za EGPI na konferenci vystoupila naše kolegyně Ingrid Verbičová s prezentací "Projektanti on site pri dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce", kterou si můžete otevřít zde. 
23.04.2012

EGPI je stále kvalifikovaným dodavatelem ČEZ k projektování

EGPI úspěšně absolvoval další zákaznický audit ČEZ a.s. Na základě jeho výsledku je naše společnost stále kvalifikovaným dodavatelem ČEZ a.s. se způsobilostí k projektování a výkonu inženýrských činností. Oprávnění dodavatele bylo vystaveno s platností do 28.3.2015 a najdete jej na našich stránkách v rubrice O Nás/Certifikáty a ocenění. 
18.04.2012

Den administrativních pracovníků v EGPI

Po roce jsme opět přijaly pozvání pana ředitele Ing. Petra Sláčaly, na oslavu Dne  administrativních pracovníků. Společný pracovní oběd asistentek EGPI s panem ředitelem se konal ve stylové restauraci nově zrekonstruovaného zámku Nový Světlov, architektonického skvostu, tyčícího se nad Bojkovicemi a byl nevšedním, příjemným zpestřením naší každodenní práce.

Sváteční odpoledne jsme ukončili ve Slavičíně prohlídkou odpočinkové zóny "Pivečkův lesopark" a na místním hřbitově uctili památku jeho zakladatele pana Jana Pivečky. Byl to pěkný závěr svátečního odpoledne.

Velmi si vážíme pozornosti pana ředitele, kterou i přes velké pracovní vytížení tomuto dni věnoval a děkujeme mu za jeho podporu a nadšení do další práce.

- asistentky - 
17.04.2012

Štafeta EGPI na Pražském půlmaratonu

Poslední březnový den se štafeta EGPI ve složení Ingrid Verbičová, Libor Gášek, Peter Kuliffay a Pavel Tóth postavila na start Pražského půlmaratonu. I když štafeta startovala poprvé, nevedla si vůbec špatně. Z 355 zúčastněných týmů se ta naše s časem 1:48:34 umístila na 78. místě. 
Vedle závodu štafet se běžel i závod jednotlivců, kterého se zúčastnil ředitel EGPI Petr Sláčala. S časem 1:56:19 obsadil ve své kategorii 54. místo.
Všichni naši běžci byli povzbuzováni také fanoušky z řad našich zaměstnanců. 
13.04.2012

Formule 1

Ve dnech 13. až 15. dubna 2012 proběhlo na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické (SŠPHZ) Uherské Hradiště, semifinále středoškolské vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách. Joker Team z hradišťské průmyslovky se umístnil na 7. místě, a tím se mu otevřela brána do finále, které se bude konat 9. června na brněnském výstavišti. Této akce se také zúčastnili zástupci EGPI, kteří aktivně spolupracují se SŠPHZ v Uherském Hradišti. 
11.04.2012

Konference k zahájení projektu SUSEN

Centrum výzkumu Řež s.r.o. uspořádalo dne 4.4.2012 konferenci k zahájení Velkého projektu "Udržitelná energetika" (Sustainable Energy - SUSEN), které se zúčastnili i zástupci EGPI. Cílem konference bylo seznámit širší technickou a akademickou veřejnost s technickým obsahem projektu a představit možnosti a podmínky spolupráce externích organizací a vysokých škol na projektu.
Bližší informace o projektu SUSEN jsou uvedeny na internetových stránkách http://susen2020.cz. 
02.04.2012

EGPI na 12. energetickém kongresu ČR

V závěru března, 27.-28.3.2012 se v Praze uskutečnil 12. energetický kongres ČR s podtitulem "Energetika hospodárná a bezpečná". Mezi tematické okruhy kongresu patřily např. oblasti - vize rozvoje energetiky v Evropě v době krize eurozóny, rozvoj české energetiky z hlediska hospodářské prosperity apod.
Bližší informace o kongresu jsou uvedeny na adrese http://www.business-forum.cz. 
23.03.2012

MPO podpoří české firmy při vstupu na globální trh subdodavatelů v oblasti jaderné energetiky

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpoří české firmy při získávání zakázek v oblasti jaderné energetiky doma i v zahraničí. Toto sdělil na tiskové konferenci konané za účasti zástupců Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Národního strojírenského klastru. Další informace z tiskové konfernce jsou uvedeny na stránkách MPO. 
12.03.2012

EGPI se účastnil konference Fórum českého stavebnictví 2012

V Praze v Hotelu Olympik Artemis se dne 6.3.2012 konala konference Fórum českého stavebnictví 2012 s podtitulem "Podnikání v klimatu politické, ekonomické a právní nejistoty". Více než 250 účastníků vyslechlo zajímavé přednášky a mělo možnost zapojit se do diskuse s představiteli vlády. 
10.03.2012

Konec volejbalové sezóny žen 2011/2012.....

Volejbalová sezóna 2011/2012 je za námi a nezbývá než uzavřít tuto sezónu hodnocením. Letošní sezóna v krajské soutěži byla v nezměněné sestavě: blok - A.Halodová, M.Lejsalová, L.Balijová, smeč - V.Petlachová, M.Vrbová, E.Lenikusová, J.Procházková, nahrávačky - Š.Mlčková, J.Weigartová, P.Popelková.

Již čtvrtým rokem družstvo hraje v krajském přeboru a letošní sezóna co do umístění dopadla nejlépe a družstvo skončilo na 6. místě. (rok 2008-9  8.místo, rok 2009-10  8.místo, rok 2010-11  8.místo).

Potěšující je, že i s celky na prvních 3 místech dokážeme uhrát solidní výsledek a favority potrápit. O tom svědčí i počet odehraných zápasů končí tie-breakem - celkem 8 zápasů. Družstvo se opíralo o výborné výkony blokařky A.Halodové a smečařky M.Vrbové, V.Petlachové a polařek J.Weigartové a Š.Mlčkové, ale i celého družstva, které dokázalo, že máme stabilní kádr a silný týmový duch. Především podáním a dobrou hrou v poli dokážeme vytvářet na soupeře tlak. Když se daří i dobře útočíme, bohužel stále máme velké výkyvy a největší slabinou je příjem podání.

Mezi největší úspěchy našeho družstva uplynulé sezóny určitě patří vítězství nad VSC Zlína na domácí palubovce, když tento, nakonec první tým krajského přeboru nastoupil v kompletním složení. Tam jsme hrály náš nejlepší volejbal, podepřený nesmírnou bojovností a obětavostí, i když zápas skončil naší prohrou 3:2. V přípravě na nadcházející sezónu se zaměříme především na zlepšení servisu a příjmu podání - to je v současném volejbalu alfa a omega pro dosažení dobrého výsledku.

Děkujeme všem, kteří nás ve volejbale po celou tu dobu podporovali, ať už to jsou naší věrní diváci, nebo sponzoři,  jako je EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod. S jejich zástupci jsme se setkali 10.března 2012 v restauraci Balkán, kde pro nás připravili slavnostní večer na ukončení naší volejbalové sezóny.

Pavla Popelková - kapitánka 
09.03.2012

EGPI podepsal nový kontrakt s firmou ISK, a.s. v Mochovcích

Na konci února letošního roku podepsala naše společnost nový kontrakt s firmou Inžinierske stavby, a.s. pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Na základě smlouvy bude EGPI vykonávat funkci generálního projektanta stavební části jaderného ostrova. 
07.03.2012

EGPI spolupracuje na projektu SUSEN

V současné době naše firma v rámci realizace projektu SUSEN projektuje zadávací dokumentaci jednotlivých objektů pro výběr dodavatelů staveb.
Projekt Udržitelná energetika - SUSEN (Sustainable Energy) je realizován společností Centrum výzkumu Řež s.r.o. Cílem je vybudovat výzkumnou infrastrukturu, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál ČR v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice. Projekt nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikačního výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu.
Bližší informace o projektu najdete na internetových stránkách http://susen2020.cz. 
27.02.2012

Projekt "Technické školky" získal Cenu Technologické agentury ČR

V Národní technické knihovně v Praze byly dne 22.2.2012 v rámci konference "Festival Česká inovace" vyhlášeny výsledky a předány ceny v soutěži Česká inovace 2011.
Vítězem kategorie Cena Technologické agentury ČR se stal projekt "Technické školky", který zároveň přímým hlasováním účastníků konference získal i hlavní cenu vyhlašovanou organizací Česká inovace o.p.s.
EGPI je partnerem projektu "Technické školky" již od jeho vzniku. Projekt si klade za cíl hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Je založen na spolupráci VUT Brno a Základní a mateřské školy Pramínek v Brně. Dalšími partnery vedle EGPI jsou PREFA KOMPOZITY, a.s. a Česká manažerská asociace.
Cenu převzali zástupci VUT Brno a PREFA KOMPOZITY, a.s. 
30.01.2012

Projektanti EGPI on site při stavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny v Mochovcích

Naše společnost již několik let zajišťuje projektové práce při stavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny v Mochovcích na Slovensku. Jak pracují projektanti on site popisuje ve svém článku paní Verbičová z organizační složky EGPI v Trnavě. Článek naleznete zde. 
25.01.2012

Výstavba simulátoru pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce

Projektanti naší společnosti vypracovali projektovou dokumentaci stavební části stavby simulátoru pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny v Mochovcích. Postup výstavby popisuje přiložený článek otištěný v měsíčníku "atóm.sk". 
11.01.2012

SÚJB zveřejnil Národní zprávu o výsledcích zátěžových testů JE

Státní ústav pro jadernou bezpečnost dokončil další etapu zátěžových testů českých jaderných elektráren a předal do Bruselu Národní zprávu o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Dukovany a Temelín.
Znění zprávy a další informace jsou uveřejněny na webových stránkách SÚJB www.sujb.cz.
K zátěžovým testům jaderných elektráren v ČR byly zřízeny i speciální webové stránky www.stresstest.cz. 
30.12.2011

Vánoční besídka v EGPI

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se sešli na vánoční besídce, kterou pro nás připravilo vedení naší společnosti. Mezi přítomnými byli i hosté z ÚJV Řež - personální ředitelka paní Miroslava Schichová a ředitel úseku Bezpečnost a ISŘ Karel Paleček. Úvodní slovo pronesl ředitel EGPI Petr Sláčala, který také poděkoval všem spolupracovníkům za jejich práci v uplynulém roce.
Již tradičně proběhlo předání přívěšků novopečeným rodičům z řad zaměstnanců EGPI pro své novorozence. Akce poté pokračovala společenskou částí v příjemném prostředí restaurace Balkán. K poslechu a tanci nám hrála hudební skupina Kucband.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme se, že se opět setkáme ve vánočním čase roku 2012. 
27.12.2011

Volejbalistky Spartaku U.B. čeká druhá polovina sezóny

Vánoční svátky jsou vítanou přestávkou mezi volejbalovými zápasy ženského družstva TJ Spartak Uherský Brod v krajské soutěži Zlínského kraje. Po první části letošní sezóny se mužstvo pohybuje ve středu tabulky.
Do druhé poloviny soutěže, která začíná již v lednu, jim naše společnost EGPI přeje hodně vítězných zápasů. 
19.12.2011

Setkání manažerů v Luhačovicích

Poslední listopadový víkend se uskutečnilo setkání manažerů v lázních Luhačovice, jehož organizátorem byla Česká manažerská asociace. Akce proběhla v rámci setkání "Manažeři trochu jinak". Jedním z partnerů akce byla i naše společnost EGPI. 
14.12.2011

Na Pražském hradě byla předána Národní cena kvality za rok 2011

V prostorách Španělského sálu Pražského hradu se dne 10.11.2011 uskutečnil slavnostní večer k předání ocenění v programu Národní ceny kvality České republiky. Akce proběhla za účasti předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a dalších představitelů státní správy, profesních svazů a asociací. Jedním z partnerů akce byla i naše společnost EGPI.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Národní politiky kvality www.npj.cz. 
13.12.2011

Setkání manažerů v rámci Evropského týdne kvality v ČR

Dne 10.11.2011 se uskutečnilo v Praze v Hotelu Kampa setkání manažerů organizované pod záštitou Národní politiky kvality. Setkání bylo zaměřeno k předání zkušeností manažerů, jejichž firmy získaly v minulých letech Národní cenu kvality. Mezi vystupujícími byli generální ředitel Třineckých železáren a.s. p. Cienciala, generální ředitel Aramark a.s. p. Svoboda, ředitel firmy Beneš a Lát a.s. p. Al-Dabagh, ředitel EGP INVEST, spol. s r.o. p. Sláčala a zástupce firmy Bosch Diesel s.r.o. 
07.12.2011

Divadelní výlet z Trnavy

Vedle plnění svých pracovních povinností našly naše kolegyně z Trnavy i volnou chvíli ke společné návštěvě divadla. Vybraly si k tomu dvě komedie v bratislavském hudebním divadle Teatro Wuestenrot. V říjnu to bylo představení "Případ černé vdovy", kriminální komedie z anglického prostředí, která nenechá jedno oko suché. V listopadu pak to bylo představení "Mandarínkový pokoj", příběhy odehrávající se v pařížském hotýlku plné šarmu, espritu a zajímavých osudů lidí.
Podle kladných reakcí všech účastnic se bude divadelní výlet určitě opakovat. 
24.11.2011

EGPI získal Čestné uznání v Ceně města Uh. Brod "Stavba roku 2010"

Naše společnost soutěžila v Ceně města Uherský Brod o titul Stavba roku 2010 a získala za stavební úpravy svého sídla Čestné uznání. Odborná komise ocenila architektonické řešení stavby, které přispělo ke zlepšení vzhledu města, a kvalitu provedených stavebních prací.
Projektantem byl AP-atelier, s.r.o. a realizaci provedla společnost ZEVOS, a.s.

Cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních děl zkolaudovaných či dokončených v roce 2010 na všech katastrálních územích města Uherský Brod. Ocenění vítězných děl je projevem uznání města všem účastníkům příslušné stavby, která přispěla ke zlepšení vzhledu města, zpříjemnění života obyvatel města, zlepšení životního prostředí, zlepšení dopravních podmínek a bezpečnosti obyvatel.

Čestné uznání naleznete v rubrice Certifikáty a ocenění. 
21.11.2011

Setkání prezidentů Studentských společností Junior Achievement

Dne 12.10.2011 proběhlo ve Zlíně v Baťově vile setkání nových prezidentů Studentských společností JA. Partnerem akce byl EGP INVEST, spol. s r.o. Ředitel naší společnosti Petr Sláčala uchvátil všechny přítomné svým poutavým vyprávěním o Tomáši Baťovi a motivoval začínající podnikatele k jejich práci.
V průběhu dopoledne prošli studenti také manažerským tréninkem pana Květoslava Nezvedy ze společnosti Baťa a.s. V odpolední části se studenti dozvěděli novinky, které pro ně připravuje Junior Achievement a vyslechli vyprávění Matěje Kapošváryho, který byl v loňském roce prezidentem KPI GROUP, nejúspěšnější Studentské společnosti JA v České republice. Většina účastníků využila také možnosti prohlídky Baťovy vily. 
03.11.2011

Konference "ATOMEX-Evropa" v Praze

Ve dnech 25.-26.10.2011 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference "ATOMEX-Evropa" zaměřená na oblast jaderné energetiky. Hlavním pořadatelem byla firma ROSATOM. Cílem akce bylo rozšířit řady dodavatelů výrobků a služeb z ČR pro výstavbu jaderných elektráren ruské konstrukce. Konference se zúčastnili i zástupci naší společnosti. 
31.10.2011

Naše píseň, naše modlitba

Vedení naší společnosti vyhlásilo soutěž o "firemní píseň", se kterou bychom se mohli ztotožnit. Soutěž vyhrála píseň Modlitba od skupiny Javory. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v září na firemním setkání ke Dni energetiků a vítězkám byly předány ceny. Mezi cenami byla i vstupenka na koncert skupiny Javory v Luhačovicích.
Vyjádření pocitů jedné z vítězek soutěže si můžete přečíst zde. Píseň "Modlitba" můžete nalézt na stránkách www.youtube.com. 
26.10.2011

Rozhovor ředitele EGPI Petra Sláčaly pro měsíčník Podnikatel

Pro říjnové číslo měsíčníku Podnikatel poskytl ředitel naší společnosti Petr Sláčala rozhovor, v němž hovoří o firemní filozofii.

Celý rozhovor naleznete zde. 
21.10.2011

Skupina ÚJV Řež na MSV v Brně

První říjnový týden se na brněnském výstavišti uskutečnil další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Naše společnost se veletrhu zúčastnila v rámci společné expozice Skupiny ÚJV Řež. Na stánku mohli návštěvníci shlédnout tyto exponáty - dálkově řízený model vozidla s měřícími přístroji pro detekci radiačních látek (s praktickou ukázkou), dotykové displeje pro sledování a řízení technologického procesu jaderné elektrárny (také s praktickou ukázkou), maketu kontejneru, model PET Centra a model experimentálního reaktoru Jules Horowitz, jehož výstavba probíhá v Cadarache ve Francii. 
11.10.2011

EGPI je partnerem Evropského týdne kvality v ČR

Naše společnost se stala partnerem Evropského týdne kvality v ČR, který proběhne v listopadu a jehož součástí je mezinárodní konference "Kvalitou k nejlepším výsledkům" a slavnostní večer na Pražském hradě k předání Národní ceny kvality ČR. 
03.10.2011

Dne 3.10.2011 proběhlo v rámci 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu setkání Klubu manažerů roku a České manažerské asociace (ČMA). Přítomní diskutovali mimo jiné nad problematikou konkurenceschopnosti ČR a připravili tak základní otázky a dotazy na odpolední sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Na odpoledním sněmu pak měli možnost členové Svazu průmyslu a dopravy ČR diskutovat s předsedou vlády Petrem Nečasem, místopředsedkyní vlády Karolínou Peak, ministry Martinem Kocourkem, Josefem Dobešem na témata, která podnikatele a zaměstnavatele zajímají. Patří k nim například: konkurenceschopnost České republiky, efektivní státní správa, působení České republiky v EU, příprava, schvalování a vyhodnocování dopadů legislativních změn, věda, výzkum, vzdělávání, energetika, doprava, diversifikace exportu, korupce.

Dopoledního Setkání Klubu manažerů roku a České manažerské asociace (ČMA) a odpoledního sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR se zúčastnili také zástupci EGPI. 
30.09.2011

Školení Etika a etiketa v EGPI

Ve dnech 19.-20.9.2011 proběhlo v naší společnosti školení v oblasti Etika a etiketa, základy stolování a pocitového oblékání. Lektory byli zástupci Akademie J.A.Komenského o.s., oblast Plzeň, Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické z Uherského Hradiště a Ateliéru Mahdall z Brna.
Cílem školení bylo seznámit jeho účastníky s pravidly společenského chování v nejčastějších situacích z praxe a prohloubit společenské dovednosti, které jsou velmi důležité pro jejich práci a patří do jejich sociálních dovedností. 
29.09.2011

Byla dokončena investiční akce Zateplení dvou budov Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

Ve čtvrtek 29.9.2011 se uskutečnilo slavnostní předání dvou zateplených budov Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Jednalo se o 6. a 7. pavilon. Byly to poslední budovy z areálu školy, které ještě nebyly zatepleny. Tato investiční akce navazovala na rozsáhlou Rekonstrukci a dostavbu Gymnázia Zlín, která byla dokončena v roce 2006.

Generálním projektantem stavby byla firma EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod. Slavnostní předání obnovených budov proběhlo za přítomnosti krajského radního pro oblast školství - Josefa Slováka, ředitele školy - Jana Chudárka, zástupců dodavatelské společnosti a dalších významných hostů. Za EGPI se slavnostního předání zúčastnil Ing. Jan Benešík. 
27.09.2011

Dne 22.9.2011 proběhlo 2. zasedání odborné sekce Rady kvality ČR "Klub Národní ceny za kvalitu", kterého se za EGPI zúčastnil p. Prachař. 
23.09.2011

Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

EGPI se ve dnech 3.-7.10.2011 zúčastní na brněnském výstavišti Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je nejvýznamnější průmyslovou přehlídkou ve střední Evropě. Stánek č. 84 se nachází v přízemí pavilonu Z a je společnou expozicí Skupiny ÚJV Řež a.s.

Vážení obchodní partneři, pokud se rozhodnete přijet na veletrh, rádi Vás přivítáme na našem stánku. 
15.09.2011

Den energetiků v EGPI

Již podruhé se pracovníci EGPI sešli, aby společně oslavili "Den energetiků". Úvodním slovem přivítal přítomné pan ředitel Petr Sláčala a popřál všem příjemné prožití slavnostního dne. V průběhu večera byly také vyhlášeny výsledky soutežě o "firemní píseň" a předány ceny. 
07.09.2011

EGPI úspěšně absolvoval dozorový audit integrovaného systému řízení

Ve dnech 5.-6.9.2011 se uskutečnil v naší firmě, na pracovištích v Uherském Brodě a v Praze, druhý dozorový audit integrovaného systému řízení. Audit provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Výsledkem bylo potvrzení, že systém řízení EGPI je implementovaný a plně funkční. Současně byla potvrzena platnost všech certifikátů pro následující období v nezměněném rozsahu. 
01.09.2011

Poděkování našim dračicím, drakům a fotbalistům

Předposlední srpnový den uskutečnilo vedení EGPI v restauraci Balkán přátelské posezení jako poděkování za reprezentaci naší firmy na závodech Dračích lodí v Ostrožné Nové Vsi a na fotbalovém turnaji o Putovní pohár GŘ ÚJV Řež. Každému sportovci byl u této příležitosti předán pamětní list a CD s fotkami.
Nezbývá než ještě jednou všem zúčastněným poděkovat a těšit se na příští rok. 
04.08.2011

Úspěch společnosti NAVISYS s.r.o.

Společnost NAVISYS s.r.o., poskytovatel informačního systému NAVISION, se stala členem Microsoft Dynamics President´s Club 2011. Firma se řadí mezi 5% nejvýznamnějších partnerů Microsoft Dynamics po celém světě. Tento rok jde již o druhé prestižní ocenění, v dubnu společnost získala ocenění Microsoft Awards 2011.

EGPI pro řízení svých projektů využívá informační systém NAVISION a blahopřeje společnosti NAVISYS s.r.o. k získanému ocenění. 
30.07.2011

Naši "draci a dračice",

v závodě dračích lodí konaného dne 30.7.2011 v areálu loděnice v Ostrožské Nové Vsi ukázali špičkový týmový duch. Posádka EGPI si v "Poháru starosty Ostrožské Nové Vsi" dojela pro vynikající 5. místo z 18 posádek. Za svými zády nechali posádky jako Sedmá Velmoc, Policie ČR, AVX, DRACI Z LETU, atd. K tomuto úspěchu také dopomohl týmový pokřik:

PÁDLA, BUBEN, NAŠE ZBROJ, BRODŠTÍ DRACI ŘVOU "AHOJ" !!! 
25.07.2011

Dračí loď s posádkou EGPI

Dračí loď s posádkou EGPI v čele s ředitelem Petrem Sláčalou se na jezeře v Ostrožské Nové Vsi usilovně připravuje na nastávající závod dračích lodí "O pohár starosty Ostrožské Nové Vsi". Tento závod se uskuteční v sobotu 30.7.2011 v rámci "2. mistrovství Moravy dračích lodí". Naše posádka se zúčastní dopoledne závodu na 200m a odpoledne na 500m. Neváhejte a přijďte povzbudit naše "draky a dračice". 
13.07.2011

Vítězství EGPI na fotbalovém turnaji o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež"

V červnu se konal VIII. ročník turnaje v malé kopané o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež", kterého se zúčastnilo i mužstvo EGPI ve složení: Rostislav Borovský, Libor Gášek, Rudolf Jedounek, Zdeněk Kostelník, Zdeněk Krajčovič, Petr Kubáň, Lubomír Maček, Martin Mandík, David Plessner, Pavel Tóht a Jakub Zatloukal.
Naše mužstvo přijalo těžkou úlohu, jakožto nasazený loňský finalista, šlo do turnaje s tím, že se musí pokusit prolomit tříletou nadvládu mužstva z mateřeské firmy ÚJV Řež, a to divize 2500 Energoprojekt Praha. Svou základní skupinu B mužstvo EGPI vyhrálo s plným počtem 12 bodů. V semifinále porazilo mužstvo útvaru 1200 ÚJV Řež 2:0. Ve finále pak EGPI narazilo opět na loňského vítěze divizi 2500. V základní hrací době skončilo utkání 1:1 a tak ke slovu přišly penalty. V těch bylo mužstvo EGPI úspěšnější a mohlo se radovat z 1. místa.
Oslavy vítězství nebraly konce a došlo i na šampaňské, které se pilo přímo z vítězného poháru.
Konečné pořadí: 1.místo - EGP INVEST, 2.místo - divize 2500 a 3.místo divize 2300 ÚJV Řež. 
01.07.2011

Společenský a sportovní den v EGPI

Ve čtvrtek 9.6.2011 uspořádala naše společnost pro své současné i bývalé spolupracovníky tradiční "Společenský a sportovní den".
Sportovní část proběhla od 14.00 hod. v místní sportovní hale Sokolovna. Podle předchozího ročníku byly ponechány tyto sportovní disciplíny - volejbal, kopaná a badminton. Zápal jednotlivých účastníků byl znát na první pohled.
Akce poté pokračovala společenskou částí v příjemném prostředí restaurace Balkán, kde se mohli všichni občerstvit a kde ke zpříjemnění večera hrála hudební skupina Q.A.S.
Vedení společnosti děkuje všem za hojnou účast. 
30.06.2011

Předána Cena zdraví a bezpečného životního prostředí

V Praze dne 23.6.2011 byla předána ocenění v již 20. ročníku soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí za účasti ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Soutěž získala podporu Ministerstva životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářské komory. Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala letos 62 projektů od velkých firem, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců.
EGPI do soutěže přihlásil svůj projekt rekonstrukce sídla společnosti postaveného v sedmdesátých letech minulého století. Přestože firma nezískala žádné ocenění, můžeme říci, že rekostrukcí došlo ke zlepšení stavebně technického stavu budovy, úspoře energií a tím ke snížení provozních nákladů, zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a zvýšení bezpečnosti pohybu osob v okolí budovy.

Více informací k soutěži najdete na webových stránkách organizátora Business Leaders Forum www.blf.cz. 
16.06.2011

Celostátní finále 3. ročníku soutěže Formule 1 ve školách

Dne 4. června, v rámci veletrhu Autosalon Brno 2011, proběhlo celostátní finále soutěže Formule 1 ve školách.
Výsledky finále:
Web: Cyber Express (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové)
Marketing: Cyber Express (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové)
Konstrukce: Cyber Express (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové)
Nejrychlejší model: Alfa Team (VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice)
Nejlepší týmy:
1. místo - Cyber Express (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové)
2. místo - Alfa Team (VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice)
3. místo - Blood Elites (SPŠS a JŠ, Kolín)
Vítěz soutěže se v září zúčastní světového finále v Kuala Lumpur v Malajsii.

Celostátního finále se za EGPI zúčastnil jeho ředitel Petr Sláčala. EGPI podpořil v rámci této soutěže Národní kolo Moravy konané v SŠPHZ v Uherském Hradišti. 
08.06.2011

Ustavena odborná sekce Klub Národní ceny za kvalitu

Druhý červnový den proběhlo ustavující zasedání odborné sekce Rady kvality ČR s názvem Klub Národní ceny za kvalitu. Jedná se o průřezovou sekci, jejímž společným jmenovatelem je účast a aktivita subjektů, které dosáhly excelence. Členy mohou být zástupci excelentních firem, organizací státního a veřejného sektoru, škol apod.
Jedním z cílů je vytvoření platformy, která bude využitelná a prospěšná pro firmy a organizace, které excelentní, úspěšné a společensky odpovědné jsou a která nabídne přístup k informacím, získání nových kontaktů a jiných inspirací pro neustálé zlepšování.
Mezi zakládajícími členy sekce byli i zástupci EGPI. Další informace jsou uvedeny na stránkách Národní politiky kvality www.npj.cz. 
25.05.2011

EGPI na konferenci KVALITA-QUALITY 2011 v Ostravě

Ve dnech 17.-18.5. proběhl v Ostravě jubilejní 20. ročník mezinárodní konference KVALITA-QUALITY 2011, které se zúčastnili za EGPI pracovníci útvaru kontroly a řízení kvality. Záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu ČR.
Na plenárním zasedání vystoupili mezi významnými tuzemskými a zahraničními odborníky i prezident Juran Institute z USA a představitelé našich úspěšných podniků ČEZ, a.s., Vítkovice Machinery Group a Třineckých železáren, a.s. K tradičním odborným sekcím byla nově zařazena sekce se zaměřením na kvalitu v energetice. 
21.05.2011

Společenský a sportovní den firmy EBIS, spol. s r.o.

Již podruhé jsme se zúčastnili Společenského a sportovního dne firmy EBIS, spol. s r.o. Zavítali jsme do překrásného okolí Moravského krasu, a to do obce Kuničky.
Odpoledne ve znamení sportu jsme si užili a hlavně jsme si nenechali ujít "Board walking". Minulý rok jsme tuto disciplínu, jak se říká "projeli na plné čáře", ale letos jsme ukázali, že i v nás dřímá sportovní duch a dosáhli jsme druhého místa. K pohodě celého dne přispěla dobrá nálada všech přítomných a samozřejmě i ochutnávka vín.
Tímto panu řediteli Malachovi děkujeme za milé pozvání. 
13.05.2011

EGPI partnerem volejbalového turnaje o pohár starosty Uherského Brodu

V květnu se uskutečnil další ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev "O putovní pohár starosty Uherského Brodu". Pracovníci EGPI se zúčastnili turnaje nejen jako aktivní hráči, ale podíleli se i na jeho organizaci. Samotný turnaj má neustále se zvyšující sportovní i společenskou úroveň, na čemž má zásluhu i EGPI, a to svým pravidelným sponzoringem amatérských organizátorů hodnotnými cenami pro všechny účastníky. 
12.05.2011

EGPI na MS v hokeji 2011 na Slovensku

V rámci dalších jednání o projektu dostavby MO34 se zástupci EGPI pp. Sláčala a Holub spolu se svými kolegy z firmy Reflex-Pro zúčastnili hokejového zápasu USA-Švédsko. Jejich postřehy významnou měrou přispěly k následnému čtvrtfinálovému vítězství českého týmu nad jejich americkým soupeřem. 
10.05.2011

EGPI se zúčastnil konference Quality of Energy Management na Slovensku

Letos v dubnu se opět po roce uskutečnila třídenní mezinárodní konference Quality of Energy Management, jejímž organizátorem byla Vědecko-technická společnost při VUJE v Trnavě. Konference byla zaměřena na nové požadavky legislativy SR v energetice, zejména v jaderné, na praktické zkušenosti s budováním a řízením integrovaného systému managementu, řízení dodavatelů apod.
Se svými přednáškami vystoupili i zástupci EGPI, kteří se podělili o své zkušenosti a představili cestu EGPI k excelenci.

Program konference naleznete zde. Přednášky EGPI jsou ke stažení zde. 
03.05.2011

Úspěch ředitele EGPI Petra Sláčaly v soutěži Manažer roku 2010

V paláci Žofín v Praze byly dne 14. dubna 2011 vyhlášeny výsledky a předána ocenění v soutěži Manažer roku 2010.
Významného úspěchu dosáhl ředitel a jednatel společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA. Získal titul Manažer roku v odvětví Výzkumné a projektové služby.
Soutěž je vyhlašována Českou manažerskou asociací, Konfederací podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Organizací je pověřen Manažerský svazový fond. Soutěž Manažer roku byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení nejvýznamnějších a nejúspěšnějších manažerů v ČR. Reprezentuje moderní metody firemního řízení, jejich vývoj a trend. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.
Do letošního 18. ročníku soutěže Manažer roku bylo nominováno 188 manažerů a manažerek, z nichž hodnotitelská komise vybrala 72 finalistů a finalistek.

Více informací o soutěži Manažer roku a výsledcích 18. ročníku naleznete na webových stránkách www.manazerroku.cz nebo zde. 
25.04.2011

Den administrativních pracovníků

I v letošním roce oslavily asistentky EGPI svůj svátek. V původní Francouzské restauraci luhačovického hotelu Alexandria prožily spolu s panem ředitelem Petrem Sláčalou příjemné odpoledne u společného oběda. Stylové prostředí a vynikající menu přispělo ke slavnostní atmosféře a důstojné oslavě svátku.
Asistentky děkují panu řediteli za milé ocenění jejich práce, násobené královnou květin pro každou z nich. 
20.04.2011

Formule 1 ve školách - EGPI čestný host Národního kola Moravy

První dubnový víkend proběhlo na půdě SŠPHZ v Uherském Hradišti Národní kolo Moravy soutěže Formule 1 ve školách. Jedná se o celosvětovou soutěž určenou pro týmy studentů středních škol. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit a závodit s vlastním model formule 1 poháněném CO2. Učí se tak používat CAD software, pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný model určený pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model.
Součástí soutěže je i ústní prezentace realizované práce doplněná o prezentaci konstrukčních podkladů, které dokumentují kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Povinností týmu je i zajistit si finanční prostředky od sponzorů a hospodařit s nimi na základě vypracovaného rozpočtu.
Výsledky Národního kola Moravy:
1. místo - Cyber Express (Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové)
2. místo - Moravia Industry (SŠPHZ, Uherské Hradiště)
3. místo - Joker team (SŠPHZ, Uherské Hradiště)

Patronem projektu byl testovací jezdec stáje Lotus Renault GP Jan Charouz a čestným hostem ředitel EGPI Petr Sláčala. 
18.04.2011

EGPI zvítězil ve výběrovém řízení na projektové práce při obnově uhelné elektrárny Prunéřov II

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení pořádaném firmou METROSTAV a.s. na projektové práce v OB 11 - stavební část při komplexní obnově elektrárny Prunéřov II.

Elektrárna Prunéřov II s instalovaným výkonem 5x210 MWe byla uvedena do provozu v roce 1982. Novým odsířením od konsorcia japonských firem byla vybavena v roce 1996.
Základním účelem komplexní obnovy je prodloužení životnosti elektrárny, konkrétně bloků B23, B24 a B25 (po obnově bloky C,D,E), na dobu 25 až 30 let. Rekonstrukce povede mj. k zefektivnění výroby elektřiny a ke snížení emisí škodlivin.
Veškeré stavební objekty a technologická zařízení budou realizovány výhradně uvnitř areálu, tj. na stávajících pozemcích elektrárny. 
15.04.2011

EGPI partnerem projektu "Technické školky"

Projekt technické školky je založený na spolupráci VUT v Brně a mateřských školek za účasti subjektů z průmyslového sektoru. Projekt byl nedávno spuštěn z iniciativy členů Brněnského manažerského klubu při České manažerské asociaci, firem Prefa Kompozity a EGP INVEST a vedení mateřské školky Pramínek v Brně.
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. Potřebnost tohoto projektu vyplývá ze skutečnosti, jaká dnes ve společnosti je. Mladí vzdělaní technici jsou ve firmách žádáni, je jich nedostatek a konkrétní řešení je v nedohlednu.

Další informace o projektu a o jeho partnerech je možné nalézt na webových stránkách:
VUT v Brně - www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/pdf/Technicke%20skolky.pdf
Prefa Kompozity - www.prefa-kompozity.cz
MŠ Pramínek - www.praminek.cz
Brněnský manažerský klub - www.cma.cz/desktopdefault.aspx?tabId=163 
01.04.2011

Ukončení sezóny volejbalového družstva žen Spartak Uherský Brod

Volejbalové družstvo žen Spartak Uherský Brod ukončilo svou sezónu na domácí půdě s týmem z Hošťálkové, se kterým sehrálo vyrovnané utkání, bohužel bez vítězné koncovky. Družstvo žen se tak umístilo v sezóně 2010-2011 v této velmi vyrovnané soutěži krajského přeboru na 8. místě. Zhodnocení a uzavření celé sezóny pak proběhlo při malém občerstvení v restauraci Balkán.

Tým volejbalistek tímto děkuje za podporu všem sponzorům, mezi kterými byl i EGPI, divákům a příznivcům volejbalu. 
24.03.2011

Pracovní setkání EGPI, SŠPHZ Uh. Hradiště a SPŠT Třebíč

V rámci přípravných prací na vytvoření studijních oborů "projektant" a "projektant energetických děl", na kterých spolupracuje EGPI se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou z Uherského Hradiště, se uskutečnilo pracovní setkání zástupců EGPI a SŠPHZ s představiteli Střední průmyslové školy technické v Třebíči.
Ředitel EGPI Petr Sláčala seznámil přítomné s postavením společností ČEZ a EGPI a s nutností perspektivně vychovávat a vzdělávat nové nástupce kvalifikovaných pracovníků (projektantů) v EGPI.
Zástupci škol pak představili své školy z hlediska postavení v krajích, nabídky oborů vzdělávání, práce s žáky a otevřeli otázky nad záměrem nových oborů včetně možností zapojení společnosti ČEZ. 
14.03.2011

Návštěva studentů SŠPHZ Uherské Hradiště v EGPI

Na konci února navštívili naši společnost v Uherském Brodě studenti ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické z Uherského Hradiště. Studenti nám prezentovali výsledky svých prací zejména pak projekt "Návrh a zpracování stojanu pro maketu motoru letounu L410". Navržený model byl i vyroben a tak nám jej mohli i ve skutečné podobě představit. Dále nám studenti předvedli 3D animaci naší nově zrekonstruované budovy a videozáznam z oslavy padesáti let EGPI.

Naše společnost od loňského roku úzce spolupracuje se školou na přípravě studijního oboru "projektant" a "projektant energetických děl". 
08.03.2011

Pracovní setkání na východním Slovensku

Ve dnech 3.-4.3.2011 uspořádaly firmy REFLEX-PRO, spol. s r.o. a EGPI pracovní setkání se svými obchodními partnery. Místem setkání bylo zvoleno východní Slovensko resp. Tokajská vinohradnická oblast ve Veĺkej Tŕni. Hlavním tématem setkání byla dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Vedle pracovních povinností zbyla i chvilka na příjemné posezení ve vinných sklepích J&J Ostrožovič spojené s ochutnávkou zdejších vín. 
01.03.2011

Fórum českého stavebnictví 2011

V prostorách Hotelu Olympik Artemis v Praze se dne 1.3.2011 uskuteční 7. ročník oborové stavební konference pod názvem "Fórum českého stavebnictví 2011". Konference představí rekapitulaci závěrů z předchozího ročníku včetně jejich plnění a přinese i impulsy a podněty od zahraničních odborníků.
Odpolední část programu je vyhrazena odborným panelových diskusím s tématy: očekávané novinky v pozemním stavitelství, v udržitelném stavění, v dopravní infrastruktuře či v územní přípravě staveb. Akce se účastní i zástupci EGPI. 
21.02.2011

111. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM "Budoucnost české energetiky"

Agentura NKL Žofín s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pořádá dne 28.2.2011 v paláci Žofín v Praze konferenci pod názvem "Budoucnost české energetiky". Na konferenci mj. vystoupí Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR.
Konference je pořádána v souvislosti s projednávanými a schvalovanými koncepčními a legislativními dokumenty (Energetický zákon, zákon o obnovitelných zdrojích, zákon o podporovaných zdrojích energie).

Mezi účastníky konference samozřejmě nebudou chybět ani zástupci EGPI. 
02.02.2011

Návštěva divadelního představení Nahniličko

Na konci ledna navštívili zaměstnanci EGPI v Domě kultury v Uherském Hradišti komedii Jana Krause Nahniličko. Vedení společnosti tímto poděkovalo svým zaměstnancům za jejich dobrou práci v uplynulém roce. 
22.12.2010

Vánoční besídka v EGPI

V předvánočním shonu si pracovníci EGPI našli čas a sešli se na tradiční vánoční besídce. Na úvod ředitel p. Sláčala přivítal všechny přítomné včetné hostů ze společností ÚJV Řež, Inženierské stavby Košice, Energoprojekty Bratislava a Chladící věže Bohunice.
Během večera převzali novopočení rodiče z řad zaměstnanců EGPI pro své novorozence přívěšky s vyobrazením zvěrokruhu, ve kterém se narodili. Někteří z přítomných pak využili možnosti a změřili své síly v připravených soutěžích. Příjemnou atmosféru večera pak doplnila hudba nejen k poslechu ale i k tanci. Všem zúčastněným děkujeme za krásný večer a těšíme se, že se opět setkáme ve vánočním čase roku 2011. 
02.12.2010

EGPI pokračuje v podpoře ženského volejbalu v Uherském Brodě

V sobotu 27.11. přivítalo v krajské soutěži volejbalové družstvo žen Spartak Uherský Brod své soupeřky z Hulína, se kterými na domácí palubovce sehrálo dvojzápas. První zápas se domácím vydařil podle představ a broďanky porazily soupeřky jednoznačně 3:0 na sety. Ve druhém zápase hráčky Hulína zvýšily bojovnost a kladly domácím velký odpor. Po tuhém boji domácí tým nakonec zvítězil 3:2 na sety a připsal si do tabulky další důležité body.
Gratulujeme mužstvu k důležitým vítězstvím a věříme, že se ženám bude i nadále dařit v nových dresech s logem EGPI. 
24.11.2010

EGPI se zúčastnil setkání Klubu Národní ceny kvality ČR

V Praze v sídle České obchodní inspekce se desátý listopadový den uskutečnilo další setkání Klubu Národní ceny kvality ČR, jehož je EGPI přidruženým členem. Klub tvoří vítězové a finalisté Národní ceny kvality a přidružení členové, tzv. sympatizanti.
Úvod setkání patřil představení hostitelské organizace ČOI a následovala část Best practices - diskuse o kvalitě jako filosofii, její prosazení ve státní správě a místní samosprávě a servisu pro podnikatelské subjekty. Z vystoupení hostů byly zajímavé informace o strategii Rady kvality ČR na další období a prezentace Dopravní fakulty ČVÚT v Praze zabývající se výzkumnou činností v oblasti bezpečnosti dopravy. Závěr setkání patřil záležitostem týkající se činnosti Klubu. 
12.11.2010

EGPI je Perspektivní firma

Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. získala ocenění „Perspektivní firma“ v programu Start Národní ceny kvality České republiky. Ocenění převzal ředitel EGPI Petr Sláčala z rukou viceprezidenta Hospodářské komory ČR Františka Holce a generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky dne 10.11.2010 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, kterého se zúčastnili předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, ministr životného prostředí Pavel Drobil, ministr vnitra Radek John a představitelé podnikatelských svazů a asociací.
Národní cena kvality umožňuje objektivně porovnat firmy různých oborů a velikostí. Každá firma, která se Národní ceny kvality zúčastní a aplikuje model EFQM, získá okamžitě přehled o tom, jak si stojí v porovnání s konkurencí, kde jsou její silné stránky a kde naopak zaostává. Management firmy pak získává neocenitelné informace pro zlepšování výsledků firmy.

Více informací o Národní ceně kvality a výsledků ročníku 2010 jsou uvedeny na webových stránkách Národní politiky kvality http://www.npj.cz. 
27.10.2010

Oslava padesáti let EGPI

Po roce náročných příprav proběhla v Uherském Brodě ve dnech 6.-8.10.2010 oslava padesáti let společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., která ve své činnosti navázala na práci projektového střediska založeného v roce 1960. Oslavy se zúčastnilo více než 110 hostů z řad samosprávy, zákazníků, dodavatelů a podnikatelů. Významnými hosty ze samosprávy byli Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje, Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod a Pavel Mimochodek, starosta města Strání.

Poděkování patří všem, kteří oslavu připravovali: zaměstnancům EGPI, Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické z Uherského Hradiště, firmě Zevos - stavební závod Uherský Brod, a starostovi města Uherský Brod za podporu při přípravě oslavy. 

Věříme, že EGPI bude i v dalších letech patřit ke stabilním společnostem Uherskobrodska. Bližší informace k oslavám včetně fotogalerie naleznete na našich webových stránkách v rubrice 50 let. 
20.10.2010

EGPI se stal signatářem Charty kvality ČR

EGPI se připojil k řadě firem, podnikatelským a odborovým svazům a asociacím, institucím veřejné správy, a stal se signatářem Charty kvality ČR. Mezi prvními signatáři byl i tehdejší předseda vlády Jan Fišer. Své podpisy pod Chartu kvality připojili jednatelé EGPI při oslavě padesáti let společnosti za přítomnosti předsedy Klubu Národní ceny kvality Miroslava Tesaře.

Poselství Charty je obsaženo v závazku signatářů a znamená především: Podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru, rozvíjet výchovu ke kvalitě, rozšiřovat zkušenosti a nejlepší  praxi, usilovat každodenně o pokrok v kvalitě a inovacích, šířit dobré jméno "České republiky" ve světě.

Celé znění Charty kvality můžete nalézt na našich webových stránkách v rubrice "Kvalita" nebo na stránkách Národní politiky kvality http://www.npj.cz. 
18.10.2010

EGPI získal nové Osvědčení podnikatele od NBÚ

EGPI obstál při další prověrce Národního bezpečnostního úřadu, která byla zaměřena na zjištění ochrany utajovaných informací ve společnosti z hlediska fyzické, personální, průmyslové a administrativní bezpečnosti, a stal se staronovým držitelem Osvědčení podnikatele. Toto osvědčení EGPI umožňuje přístup k utajované informaci do a včetně utajení VYHRAZENÉ a je platné do 30.9.2022.
Tímto krokem EGPI opět dokázal, že je schopen a způsobilý ucházet se o zakázky, které obsahují utajované informace a vyžadují zvláštní zásady a přístup při přípravě, zpracování a následné ukládání dokumentace.

Příslušné osvědčení naleznete zde. 
12.10.2010

Přestavba sídla EGPI ukončena

Dne 23.9.2010 provedl stavební úřad v Uherském Brodě místní šetření k realizované akci a vydal Kolaudační souhlas s užíváním budovy. Tímto správním rozhodnutím byla celková akce rekonstrukce ukončena.
Vedení společnosti EGPI vyjadřuje poděkování všem, kteří se na přípravě a vlastní realizaci akce podíleli. Rekonstrukce probíhala za plného provozu a proto patří poděkování zaměstnancům za jejich pochopení a vstřícnost. Poděkovaní náleží i firmě ZEVOS, a.s. z Uherského Hradiště, která ve stanoveném termínu rekonstrukci provedla.

Slavnostní přestřižení pásky zrekonstruované budovy proběhlo v rámci oslavy padesáti let EGPI. 
04.10.2010

EGPI se stal přidruženým členem TPUE

Společnost EGPI se stala přidruženým členem Technologické platformy "Udržitelná energetika ČR". TPUE je institucionální nástroj pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.

Bližší informace o TPUE naleznete na internetových stránkách http://www.tpue.cz. 
29.09.2010

Úspěšná účast EGPI na MSV 2010

Ve dnech 13.-17.9.2010 se EGPI zúčastnil již 52. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně společně s mateřskou společností Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a další dceřinou společností ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Během trvání veletrhu proběhla řada jednání nejen s dosavadními zákazníky a byly navázány i nové obchodní kontakty. Zajímavá jednání se také uskutečnila v rámci akce pořádané RHK Brno pod názvem Kontakt-Kontrakt.

Velkého úspěchu dosáhl ÚJV Řež, a.s., který za svůj exponát TriHyBus-Trojitě hybridní vodíkový autobus získal ocenění Zlatá medaile MSV 2010. Více informací o oceněném autobusu naleznete na webových stránkách www.ujv.cz. 
23.09.2010

9. ročník Střeleckého turnaje VÚJE - OLYMPIC GAMES 2010

Společnost VÚJE zorganizovala tento rok již 9. ročník Střeleckého turnaje v areálu střelnice Trnava-Štrky. Za EGPI se turnaje ve střelbě z brokové zbraně zúčastnila střelkyně paní Verbičová pod trenérským dohledem pana Sláčaly. Tým byl dobře připraven, ze 100 možných bodů nastřílel 98. Ale ani to bohužel nestačilo na stupně vítězů.
Součástí akce byly i různé atrakce, např. let balónem, kreslení na tvář. K dobré náladě a pohodě zahrála a zazpívala skupina Olympic.

Fotografie k akci naleznete zde. 
13.09.2010

EGPI úspěšně absolvoval dozorový audit integrovaného systému řízení

Naše společnost úspěšně absolvovala dvoudenní dozorový audit svého integrovaného systému řízení provedený certifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.
Výsledek auditu potrvrdil skutečnost, že EGPI má systém velmi dobře zdokumentovaný a implementovaný. Platnost všech tří certifikátů byla prodloužena na další období. 
02.09.2010

EGPI na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Naše společnost se ve dnech 13.-17.9.2010 zúčastní na brněnském výstavišti Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je nejvýznamnější průmyslovou přehlídkou ve střední Evropě.
Stánek se nachází v přízemí pavilonu Z a je společnou expozicí naši firmy se společnostmi ÚJV Řež, a.s. a Škoda výzkum s.r.o.

Vážení obchodní partneři, pokud se rozhodnete k návštěvě našeho stánku, najdete bližší informace zde. 
17.08.2010

Tvorba VIZE 2020 v EGPI

Od loňského roku je EGPI stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s. Ta v letošním roce realizuje svůj projekt VIZE 2020, který se dotýká celé skupiny ÚJV. Na tvorbě vize spolupracuje i naše společnost, která pro tento účel sestavila pracovní tým. Na svém jednání dne 10.8.2010 zpracoval tým potřebné podklady, které budou sloužit pro vytvoření vize celé skupiny.  
13.08.2010

Poznávací výlet do Polska

Kolegyně z naší organizační složky v Trnavě uskutečnily poznávací zájezd do Polska, jehož termín byl dvakrát kvůli povodním přeložen. Během tří dnů navštívily solný důl Wieliczka, města Krakow a Kazimierz a poslední den koncentrační tábor v Osvětimi.
Tato společná akce zanechala v účastnících mnoho příjemných zážitků a proto se již nyní připravuje další společný výlet. 
09.08.2010

Úspěšná reprezentace studentské společnosti za podpory EGPI

Ve dnech 20. až 23. července 2010 se v Itálii v městě Cagliari na Sardinii uskutečnil 21. ročník soutěže JA-YE Europe Company of the Year Competition. V rámci této prestižní podnikatelské soutěže se představily nejlepší týmy studentských společností ze 34 zemí a to včetně české společnosti International Opportunities za podpory společnosti EGPI. Během tří soutěžních dnů prošli účastníci několika fázemi, které zahrnovaly prezentace s cílem představit svoji celoroční činnost a úspěchy, stánky s možností ukázat své produkty a služby v praxi a interview s porotou, kterou tvořilo patnáct porotců, převážně zástupců evropských firem a institucí.
Vysokou úroveň všech zúčastněných společností dokládaly špičkové prezentace společností, množství inovativních produktů a úsilí, které členové společnosti museli vyvinout po celou dobu soutěže. Krásné sardinské prostředí, vynikající počasí a společenské aktivity však přispěly k přátelské náladě mezi soupeřícími týmy. 
Účast v této soutěži byla pro každého člena studentské společnosti International Opportunities opravdový zážitek, plný nových životních a především podnikatelských zkušeností. Členové české delegace se rovněž zavázali pomoci v nadcházejícím roce domácím studentským společnostem a ve spolupráci s Junior Achievement pomoci české společnosti s umístěním na stupních vítězů. 
Ukončení soutěže a slavnostní večeře pro všechny účastníky a hosty proběhla na molu v samém centru Cagliari. Celkem se akce zúčastnili přes 450 studentů, učitelů a zástupců organizace Junior Achievement z různých zemí. Partnerem české pobočky Junior Achievement je rovněž společnost EGPI.

Oficiální video z 21. ročníku je možné shlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=AXreYmDwxPs
Fotogalerie je k dispozici na
http://www.grichka.net/photo/#album=1/page=albums.

Fotografie jak ze soutěžního klání, tak z cestování po Cagliari je možné si prohlédnout na http://www.international-opportunities.cz/Cagliari/  
22.07.2010

Přestavba sídla EGPI pokračuje

Ve dvousměnném provozu pokračují práce na stavebních úpravách hlavního sídla EGPI. Ke dni 3.7.2010 byla ukončena v souladu s časovým harmonogramem první etapa - výměna všech oken, nové páteřní rozvody silno a slaboproudu, vnitřní malby a zateplení střechy objektu "A". Dále probíhají práce na ústředním topení, zateplování sídla a střechy objektu "B".
V první etapě prací, která probíhala uvnitř objektu za plného provozu při vzájemné součinnosti EGPI a zhotovitele a pochopení zaměnstnanců obou stran, se podařilo eliminovat kritická místa časového harmonogramu. 
15.07.2010

EGPI partnerem vítězů soutěže o nejlepší studentskou společnost

Dne 9. června 2010 se v Praze uskutečnilo finále soutěže Nejlepší Studentská společnost Junior Achievement určené podnikavým studentům středních škol. Celkovým vítězem soutěže se stala brněnská studentská společnost International Opportunities, jejímž partnerem je EGPI. Do finálového kola se probojovalo celkem 10 společností z celkového počtu více než 120 přihlášených. 
V rámci finálového kola soutěže měli zástupci studentských společností možnost představit své podnikatelské záměry a obhájit výsledky své celoroční činnosti před odbornou porotou. Součástí hodnocení byla výroční zpráva, ústní prezentace a interview s porotou.
Ocenění převzali zástupci společnosti z rukou Thomase Archer Baťi, vnuka Tomáše Bati mladšího, podnikatele a zakladatele Junior Achievement ČR. Členové společnosti se rovněž zúčastní světového finále v Cagliari na Sardinii, kde budou reprezentovat Českou republiku.

Váženým hostem finále byl Thomas Archer Baťa, vnuk Tomáše Bati mladšího, zakladatele Junior Achievement ČR. 
14.07.2010

2. místo EGPI na turnaji v malé kopané o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež a.s."

Na konci června se konal již VII. ročník turnaje v malé kopané o "Putovní pohár GŘ ÚJV Řež", kterého se zúčastnilo i fotbalové mužstvo EGPI ve složení: Tomáš Bistrý, Rostislav Borovský, Andrea Halodová, Rudolf Jedounek, Zdeněk Krajčovič, Lubomír Maček, Martin Mandík, David Plessner, Stanislav Srnec, Pavel Tóth, Josef Vintr a Václav Žmolík.
Mužstvo EGPI vyhrálo svou základní skupinu B s plným počtem 12 bodů a v semifinále porazilo mužstvo útvaru 1200 ÚJV Řež 2:0. Ve finále naše mužstvo narazilo na mužstvo divize 2500 Energoprojekt Praha, se kterým se utkalo již v základní skupině. Ve finále mužstvo EGPI nenavázalo na úspěch ze základní skupiny a podlehlo Energoprojektu. I přes prohru je zisk 2. místa velkým úspěchem, protože mužstvo EGPI bylo nováčkem turnaje.
Konečné pořadí: 1. místo - divize 2500 Energoprojekt Praha, 2. místo - EGP INVEST, 3. místo - divize 2300 ÚJV Řež. 
08.07.2010

EGPI se účastní soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010

V letošním roce se naše společnost EGPI přihlásila do 2. ročníku soutěže "Inovační firma Zlínského kraje 2010" vyhlášené Zlínským krajem.
Smyslem soutěže je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů v kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem je pak ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací. Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a je zároveň zvýšením prestiže, kreditu a důvěryhodnosti firmy u zákazníků.

Bližší informace o soutěži a výsledcích minulého ročníku jsou na internetových stránkách http://www.inovacnipodnikani.cz/soutez. 
17.06.2010

Přestavba sídla EGPI zahájena

První červnový den byly zahájeny práce na přestavbě sídla naší společnosti v Uherském Brodě. Projekt úpravy budovy řeší energetické úspory při provozu objektu a modernizaci vzhledu při zlepšení užitných vlastností. Součástí je také přístavba hlavního vstupu do budovy.
Autorem projektu je brněnský AP-atelier, s.r.o. vedený architektem panem Alešem Písaříkem. Stavbu realizuje firma Zevos a.s. z Uherského Hradiště.
Celá přestavba, probíhající za provozu EGPI, bude dokončena do 15.9.2010. Původní a nový vzhled (vizualizace) budovy můžete porovnat na přiložených fotografiích. 
16.06.2010

"Svíca" aneb loučení se svobodou

V Hradčovicích ve vinném sklípku se v pátek 11.6.2010 naše kolegyně Zuzka Juráková loučila se svobodou. I když se říká "na svícu se nezve", sešli jsme se v hojném počtu. Výborné jídlo se zapíjelo dobrým mokem a nechyběly ani moravské koláčky se slivovicí.
Novomanžele čeká šťastný svatební den v sobotu 19.6. a my jim všichni přejeme "Zuzko a Jurko, hodně štěstí na společné cestě životem". 
10.06.2010

Společenský a sportovní den v EGPI

Již druhým rokem uspořádala ve čtvrtek 3.6.2010 naše společnost pro své současné i bývalé spolupracovníky "Společenský a sportovní den".
Sportovní nadšenci si mohli vybrat z nabídky tradičních sportů, jako je volejbal, kopaná, badminton nebo tenis a to v místní sportovní hale. Utkání družstev byla znát nejen propocenými dresy, ale také vervou získat body pro své týmy. Nehrající účastníci vydatně povzbuzovali své kolegy.
Akce poté pokračovala společenskou částí v příjemném prostředí restaurace Balkán, kde se všichni mohli občerstvit. Celý den byl zakončen tancem.

Vedení společnosti děkuje všem za hojnou účast.  
04.06.2010

EGPI podporuje JUNIOR ACHIEVEMENT, o.p.s.

EGPI se aktivně zapojil do podpory činnosti JUNIOR ACHIEVEMENT, o.p.s., a to nejen sponzorsky, ale i účastí svých zástupců v soutěžních porotách a komisích. Ředitel EGPI Petr Sláčala byl členem komise soutěže Creativity Innovation konané ve Zlíně pro tvořivé středoškolské studenty, při které si tito vyzkoušeli práci v týmu, komunikaci, prezentaci a obhajobu svých inovativních nápadů. Nejlepší tým pak postoupil do evropské soutěže v Bruselu, kde změřil své síly se studenty z dalších 12 zemí.
Členkou komise regionální soutěže "Nejlepší Studentská společnost JA" konané v Brně byla Ludmila Velecká, ředitelka pro ekonomiku. Soutěže se zúčastnilo 12 studentských společností, přičemž do národního finále v Praze postoupilo 5 z nich. Nejlepší studentská společnost z ČR se v červenci zúčastní evropského finále na Sardinii.

Více informací o organizaci JUNIOR ACHIEVEMENT, o.p.s. získáte na webových stránkách http://www.jacr.cz a zpravodaj č. 6/2010 si můžete přečíst zde. 
01.06.2010

EGPI obstál při prověrce NBÚ

EGPI opět po roce obstál při prověrce Národního bezpečnostního úřadu, která byla zaměřena na informační systém využívaný pro práci s utajovanými informacemi.
Výsledkem prověrky bylo zjištění, že informační systém EGPI je způsobilý k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení "Vyhrazené".
Dokladem způsobilosti je Certifikát informačního systému platný od 1.6.2010 na pět let.

Příslušný certifikát naleznete zde. 
24.05.2010

Společenský a sportovní den firmy EBIS, spol. s r.o.

Na okraji Moravského krasu v obci Kuničky se konal v sobotu 22.5.2010 "Společenský a sportovní den" společnosti EBIS, spol. s r.o., kterého se za EGPI zúčastnil ředitel společnosti Petr Sláčala se svými spolupracovníky Jitkou Koníčkovou a Rudolfem Jedounkem.
Zástupci EGPI nezapřeli svého sportovního ducha a zúčastnili se několika soutěží. Nejlépe vynikli ve skupinové soutěži - Board walking - skupinová chůze na deskách, kde sice nepatřili svým výkonem k nejlepším, ale o to více sklidili aplaus za umělecký dojem.
Příjemnou atmosféru mimo jiné dokreslilo malebné prostředí, vinný košt a skvělé občerstvení.

Více fotografií z akce naleznete zde. 
17.05.2010

Oslavy 65. výročí osvobození Uherského Brodu

V sobotu 15. května 2010 se uskutečnily oslavy 65. výročí osvobození Uherského Brodu. Cílem akce bylo připomenout občanům, jaké hrůzy sebou válka přináší a jak je důležité udržovat v našich zemích mír. Jednalo se o vzpomínkovou akci, k připomenutí osvobozovacích bojů města Uherského Brodu a Nového Mesta nad Váhom v roce 1945.
Naše společnost EGPI podpořila přípravu celé akce finančním darem. Více informací naleznete na internetových stránkách města Uherský Brod. 
15.05.2010

Otevření veřejného koupaliště v obci Strání - Květná

V sobotu 15.5.2010 bylo slavnostně otevřeno veřejné koupalitě v obci Strání - Květná za účasti představitelů obce - starosta Pavel Mimochodek a místostarosta Antoním Zámečník, politického života - Michaela Šojdrová, Petr Nečas, Zdeněk Škromach, Ludvík Hovorka a Libor Lukáš.
Generálním projektantem byla naše společnost EGPI, kterou zastupovali pánové Sláčala, Benešík, Grebík. Dodavatelem stavební části byla firma VHS Veselí nad Moravou a technologické části firma Centroprojekt Zlín.
Zahájení provozu koupaliště také přilákalo velké množství místních občanů, kteří byli  podobou koupalitě nadšeni.

Více fotografií naleznete zde, případně na internetových stránkách obce Strání http://www.strani.cz 
13.05.2010

Fotovoltaická elektrárna Velké Těšany

Dne 13.5.2010 byla v Bařicích - Velkých Těšanech u Kroměříže slavnostně otevřena nová fotovoltaická elektrárna společnosti REN Power CZ o celkovém instalovaném výkonu 6 337 kWp. Tímto výkonem se tato elektrárna, která je postavena v prostoru bývalého vojenského areálu Hvězda, řadí mezi největší systémy podobného druhu v ČR s předpokládanou výrobou elektrické energie 5 669 MWh/rok. Za EGPI se akce zúčastnil Rudolf Jedounek. 
12.05.2010

Pražský maraton - sliby se v EGPI plní

Jak jsme se již zmínili v jedné z předchozích aktualit, slaví naše firma v letošním roce padesáté výročí své existence. Na počest tohoto výročí se ředitel EGPI Petr Sláčala zavázal uběhnout v letošním roce Pražský půlmaraton a Pražský maraton.
Po úspěšném doběhnutí Pražského půlmaratonu svůj závazek stoprocentně splnil 9.5.2010, kdy zaběhl i Pražský maraton.

Diplom naleznete zde a momenty z maratonu jsou uvedeny zde. 
07.05.2010

O putovní pohár starosty Uherského Brodu

Prvního květnového dne se naši zaměstnanci zúčastnili tradičního amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev "O putovní pohár starosty Uherského Brodu".
Turnaj má již dlouholetou tradici, na jehož organizaci se naši zaměstnanci pravidelně podílí. Samotný turnaj má kvalitní jak sportovní, tak i společenskou část, a všichni účastníci jej využívají nejen ke sportovnímu vyžití, ale i k navázání nových osobních a profesních kontaktů.
Ke zdárnému zajištění celého turnaje přispěla finančním darem i naše společnost EGP INVEST, spol. s r.o. 
30.04.2010

Den sekretářek v EGPI

Vedle mnoha svátků, kterými jsou např. Den matek, sv. Valentýn, existuje méně známý Den sekretářek. Tento svátek poprvé oslavili ve Spojených státech v roce 1952 a jeho cílem je ocenit práci administrativních pracovníků. Od roku 2000 nese oficiální název Den administrativních pracovníků a slaví se ve středu posledního celého dubnového týdne. Letos tedy připadl na 21.dubna.
I asistentky naší společnosti si připomněly tento svátek a to společným obědem v krásném prostředí Augustiniánského domu v Luhačovicích, který byl vzácným zpestřením jejich každodenní práce.
Tímto asistentky děkují panu řediteli Petru Sláčalovi za jeho milé pozvání a květiny, které umocnily slavnostní náladu. 
30.04.2010

65. výročí osvobození obce Strání

Ve dnech 23. a 24.4.2010 proběhly oslavy k 65. výročí osvobození obce Strání ve 2. světové válce. Hlavními pořadateli oslav byly obec Strání a Vojensko-historický klub, divize Bílé Karpaty. Vedle přednášek a pietního aktu u pomníku padlých se uskutečnila bojová ukázka v centru obce.
K zajištění oslav přispěla svým finančním darem i naše společnost EGP INVEST, spol.  s r.o. Bližší informace o oslavách najdete na stránkách obce Strání http://www.strani.cz 
26.04.2010

Konference BAŤŮV ODKAZ EVROPĚ - ZODPOVĚDNÉ INOVACE

V prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se 22.4.2010 uskutečnila konference Baťův odkaz Evropě na téma ZODPOVĚDNÉ INOVACE. Této konference se za EGP INVEST spol. s r.o. zúčastnili Ing. Petr Sláčala, MBA (ředitel společnosti), Věra Mošťková (personalistka), Ing. Zdeněk Vaněček (zástupce ředitele stavební divize) a Ing. Rudolf Jedounek (projektant elektro). V rámci konference jsme měli možnost vyslechnout názory významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné zprávy a akademické sféry na různá témata se společným jmenovatelem INOVACE např: Jak držet krok s Evropou, Etika a její funkce v podniku, Inovace ve vzdělání, Inovace a krize, Banky a inovace atd.

Mezi přednášejícími byli např:

-       prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – profesorka politologie, předsedkyně Akreditační komise ČR

-       JUDr. Pavel Telička – bývalý eurokomisař, ředitel bruselské kanceláře BXL

-       Ing. Petr Zahradník, MSc. – vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny

-       Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. – generální ředitel Slováckých strojíren a.s.

-       Ing. Libor Láznička, Ph.D. – jednatel společnosti Barum Continental spol. s r.o.

-       MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje

-       Libor Lukáš – statutární náměstek Zlínského kraje

-       prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro strategii a rozvoj Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

-       RNDr. Luděk Niedermayer – viceguvernér České národní banky

-       Mgr. Václav Novák, MBA – krizový manažer, člen Vědecké rady VŠE

Druhá část programu konference byla rozdělena na sekce a byla vedena v užších kruzích. My jsme se zúčastnili sekce na téma „Aplikace principů Baťovského řízení v moderním podnikání“. V této sekci mimo jiné vystoupili prof. Ing. František Trnka CSc. – profesor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Radomír Zbožínek – člen představenstva TAJMAC-ZPS, a.s., člen vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ing. Petr Sláčala, MBA – ředitel a jednatel společnosti EGP INVEST, spol. s r.o.

Přednášku p. Sláčaly naleznete zde. Bližší informace ke konferenci jsou uvedeny na stránkách http://www.batuvodkazevrope.cz/ 
23.04.2010

Naši budoucnost chceme stavět na tradici, zkušenostech a mladých

Tak zní úvod rozhovoru ředitele Ing. Petra Sláčaly, MBA, který poskytl časopisu Stavební a investorské noviny. Hovoří v něm o minulosti, současnosti a budoucnosti firmy z pohledu vývoje energetiky nejen v ČR.

Celý rozhovor naleznete zde a na webových stránkách časopisu http://www.stavime-bydlime.cz/article.php?ID=24335 
19.04.2010

Konference QEM 2010 - Quality of Energy Management (Častá-Papiernička, Slovensko)

Vědecko-technická společnost při VUJE, a.s. uspořádala ve dnech 14.-16.4.2010 již 13. ročník mezinárodní odborné konference "Řízení kvality v energetice" na téma "Zabezpečování integrovaného managementu při dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce 34". Přednášejícími a účastníky byli odborníci z firem podílející se na dostavbě elektrárny. Pracovníci EGPI vystoupili se svými příspěvky týkající se zajišťování integrovaného systému řízení se zaměřením na činnosti, které EGPI zajišťuje v rámci projektu MO34-Dostavba.

Prezentace EGPI na QEM 2010 naleznete zde (formát zazipovaný PwP). 
09.04.2010

EGPI na Pražském půlmaratonu

V letošním roce slaví EGPI padesátileté výročí své existence. Na počest této události se ředitel EGPI Petr Sláčala zavázal letos uběhnout Pražský půlmaraton a maraton. Polovinu svého závazku má již za sebou, jak dokladují fotografie z Pražského půlmaratonu, který se běžel 27.3.2010.

Diplom o účasti naleznete zde.
Bližší informace k akci jsou uvedeny na webu www.praguemarathon.com. 
24.03.2010

Brněnský manažerský klub

Naše společnost se pravidelně již od roku 2009 účastní zasedání Brněnského manažerského klubu. V rámci klubu jsme se s dalšími společnostmi, především s NADACÍ ENVIOPTIMUM, podíleli na vydání výběru z práce "FILIPIKA, aneb zdravá společnost = zdravá ekonomika" autora Ing. Jiřího Knauera. Spolu s autorem jsme tento "výběr" nazvali "Příčiny krize".

Úvod ke knize a CV autora naleznete zde.

V případě zájmu se na nás s důvěrou obraťte, zajistíme kontakt na autora, případně i knihu. Další zasedání klubu 6.5.2010 bude věnováno setkání s autorem a diskuzí k jeho práci. 
04.03.2010

EGP INVEST, spol. s r.o. zvítězil ve výběrovém řízení na projektově-inženýrskou činnost vyhlášeném Centrem výzkumu Řež, s.r.o.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v rámci přípravy projektu "Udržitelná energetika" v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF). Zadavatelem bylo Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
EGP INVEST, spol. s r.o. zvítězil v tomto výběrovém řízení na projektově-inženýrskou činnost pro etapu DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) a DVZ (dokumentace pro výběr dodavatele) pro lokalitu Řež.

Bližší informave k výběrovému řízení jsou uvedeny na internetových stránkách ÚJV Řež, a.s. - www.ujv.cz. 
27.02.2010

EGPI, spol. s r.o. je sponzorem ženského volejbalového družstva Uherský Brod

Hráčky ženského volejbalového družstva Uherský Brod se na domácí palubovce střetly s týmem Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Dvojzápas krajského přeboru II. třídy se konal 27.2.2010.
Domácí hráčky první zápas s velkou převahou vyhrály 3:1. Ve druhém zápase změnily "Broďanky" sestavu a zápas se jim nevydařil podle představ a prohrály 0:3.
Sestava domácích: Popelková (kapitánka), Halodová, Bradáčová, Jančová, Balijová, Šestáková, Mlčková, Weingartová, Vrbová.

EGPI i letos finančně podpořil družstvo volejbalistek a tím umožnil pokračování účasti v krajském přeboru. 
27.02.2010

EGP INVEST, spol. s r.o. podpořil kulturní akci pro zdravotně znevýhodněné občany

EGPI finančně podpořil kulturní akci pro zdravotně znevýhodněné občany pořádanou občanským sdružením Mozaika v Uherském Brodě pod názvem "Taneční večer pro zdravotně znevýhodněné občany".

Dopis s poděkováním od o.s. Mozaika 
26.01.2010

Příprava oslav 50. let společnosti EGP INVEST, spol. s r.o.
Termín a místo konání oslav: 6.-8.10.2010 v Uherském Brodě

Předběžný časový harmonogram (průběh) oslav:
První den – středa 6.10.2010 - Příjezd a ubytování účastníků, Přátelské setkání v sídle společnosti EGPI v Uherském Brodě
Druhý den – čtvrtek 7.10.2010 - Hlavní program oslav v Domě kultury v Uherském Brodě, Slavnostní večer, Křest Pamětní knihy
Třetí den – pátek 8.10.2010 - Den otevřených dveří společnosti EGPI, Kulturně-poznávací program – účastníci oslav budou mít možnost absolvovat výlet v Uherském Brodě a okolí.

Přípravný výbor pracuje ve složení Ing. Romana Lešingrová, Ph.D., Ing. Rudolf Jedounek, Ing. Petr Sláčala, MBA, Ing. Jiří Kryštof, Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, Ing. Jaromír Maňas, Ing. Dušan Jadrný, Jitka Koníčková již od srpna roku 2009. První setkání přípravného výboru v roce 2010 se uskutečnilo v dne 5.1.2010.
U příležitosti oslav bude vydána Pamětní kniha popisující uplynulých 50 let s výhledem do dalších 50 let. Kniha bude doplněna řadou dobových fotografií, přehledem spolupracovníků a výčtem zakázek. Nebudou chybět ani poutavé vzpomínky a úsměvné zážitky bývalých spolupracovníků. Máte-li jakékoliv nápady či náměty ke zpracování Pamětní knihy, budeme rádi, když nám napíšete na uvedené kontakty:

Romana Lešingrová - e-mail: romana.lesingrova@seznam.cz
nebo obchod@romanakladatelstvi.cz,
Mobil: +420 777 666 592
Rudolf Jedounek - e-mail: rjedounek@egpi.cz
Telefon: +420 572 610 324 
15.01.2010

Přátelské setkání se spolupracovníky EGP INVEST, spol. s r.o.

V rámci příprav oslav 50. let se dne 15.1.2010 uskutečnilo v sídle společnosti setkání současných a bývalých spolupracovníků. Přítomným byl představen předběžný program oslav, které proběhnou ve dnech 6. – 8.10.2010 v Uherském Brodě. Všichni byli také požádáni o napsání svých příspěvků popisující historii, současnost i výhled do budoucích 50 let EGPI, nebo poutavých vzpomínek či úsměvných historek do připravované pamětní knihy.

Zejména setkání bývalých spolupracovníků bylo velmi srdečné, věta: „Ty ještě žiješ?“ nás všechny rozesmála. I prohlídka kronik, či fotek končila slovy: „Bože, to už je tak dávno…“. Všichni pak rádi přivítali možnost prohlédnout si své bývalé pracoviště, kde strávili dlouhá pracovní léta. A pak už se nesla jen chvála na vedení naší společnosti, jak se to tu za ta léta změnilo a zmodernizovalo.

Všem děkujeme za účast na setkání, za zájem a případnou další spolupráci na přípravě pamětní knihy. 
31.12.2009

Vyšel o nás článek v JADERNÍKU, v časopise Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. 
03.12.2009

Předvánoční posezení v EGP INVEST, spol. s r.o.

Již tradičně se sešli spolupracovníci EGPI na "Předvánočním posezení", tentokráte třetí prosincový den.
Při příchodu byl každý z účastníků "označen"odznakem s novým logem EGPI. Úvodního slova se poté ujal ředitel společnosti p. Sláčala, který přivítal i milé hosty ze společnosti ÚJV Řež a její divize Energoprojekt Praha, Energoprojekty Bratislava, ENSECO Trnava a Inžinierske stavby Košice.
V průběhu akce vedení společnosti poděkovalo za dlouholetou práci těm spolupracovníkům, kteří ukončují svůj pracovní poměr odchodem do důchodu, a předalo jim upomínkové dary.
Celým večerem nám k úsměvným tanečním kreacím hrála hudební skupina Duo Mix. Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme se, že se opět setkáme ve vánočním čase roku 2010. 
11.11.2009

EGP INVEST, spol. s r.o. byl partnerem vyhlášení výsledků Národní ceny kvality ČR za rok 2009.

Ve Španělském sále Pražského hradu dne 11.11.2009 proběhlo vyhlášení výsledků a předání ocenění v programu Národní ceny kvality ČR za rok 2009. Národní cena kvality je nejvýznamnější ocenění, které mohou firmy nebo organizace získat. Excelentní firmou v podnikatelské sektoru byla vyhlášena společnost TECHO a.s. a excelentní organizací ve veřejném sektoru Český statistický úřad.
Vítězové převzali ceny z rukou předsedy vlády Jana Fischera a předsedy senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. Slavnostního večera se zúčastnili členové vlády, zástupci podnikatelských svazů a zahraniční hosté.

Více informací o Národní ceně kvality ČR je možné získat na internetových stránkách Národní politiky kvality http://www.npj.cz/. 
31.10.2009

Napsali o nás v časopise Eurozpravodaj 10/2009 
01.10.2009

Oslavy "Dne energetiků" v EGP INVEST, spol. s r.o.

Po delší odmlce se dne 1.10.2009 uskutečnilo přátelské posezení k oslavám "Dne energetiků" za účasti pracovníků EGPI a zástupců spolupracujících společností. Oslava probíhala v prostorách restaurace Balkán v Uherském Brodě, kde připravené dobroty mohli zájemci zapíjet i místním pivem Havran. Vedle oficiální části byly pro přítomné připraveny "lehké" sportovní soutěže. Celá oslava pak byla zakončena vystoupením místních hudebníků, kteří zahráli k poslechu a tanci. 
04.06.2009

Klub Národní ceny kvality se sešel v KOVOKONU Popovice s.r.o.

V prostorách strojírenského podniku KOVOKON Popovice s.r.o., finalisty celonárodní soutěže o prestižní Národní cenu kvality ČR, se uskutečnilo pracovní setkání Klubu Národní ceny kvality.
Klub sdružuje firmy a organizace, které se staly vítězi nebo finalisty soutěže. Jednání Klubu se pravidelně (min. 1x ročně) koná vždy u některého z členů se zajímavých odborným a společenským programem.
Uvedeného setkání se jako pozvaní hosté zúčastnili i pracovníci EGPI v čele s panem ředitelem Petrem Sláčalou.

Více informací o Národní ceně kvality ČR naleznete na stránkách Národní politiky kvality www.npj.cz. 
03.04.2009

Konference QEM 2009

Přednášeli jsme na konferenci QEM v Časté-Papierničke v SR věnované problematice dostavby 3. a 4.bloku Jaderné elektrárny v Mochovcích. Vystoupení zástupců EPG INVEST bylo zaměřeno na aktuální problematiku dostavby v JE Mochovce, týkající se likvidace nebezpečných karcinogenních látek a pozůstávající z etap mapování výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, materiálech a izolacích. Dále stanovení hygienicky nezávadné technologie a postupu odběru vzorků, metod a zařízení pro laboratorní analýzy s využitím akreditovaných laboratoří SKANSKA. Na závěr i návrh na odzkoušení vhodných ochranných pracovních prostředků, nářadí, zařízení a ventilace s vícestupňovou filtrací kontrolovaného pásma včetně závěrečného odzkoušení technologického postupu bezpečné likvidace odpadů obsahujících azbest v souladu s požadavky environmentu a BOZP a zaručující dodržení směrných hodnot, limitů a podmínek.

- Prezentace QEM 2009 (formát zazipovaný powerpoint, 4mb) 
© 2010 EGP INVEST, spol. s r.o.  |  Design Bizmark 
TOPlist


Úvodní strana