CZ  |  ENG  |  RUS
Archiv aktualit

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
01.06.2017

VZÚ Plzeň oslavil 110 let od založení

Naše sesterská společnost ze Skupiny ÚJV Výzkumný a zkušební ústav Plzeň oslavila v květnu letošního roku 110. výročí od svého založení. V roce 1907 společnost vznikla jako Výzkumný ústav ŠKODA. 
23.05.2017

Změna sídla organizační složky na Slovensku

Pracoviště organizační složky společnosti EGP INVEST na Slovensku se přestěhovalo na novou adresu Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava. Současně došlo i k zápisu změny sídla v obchodním rejstříku Slovenské republiky. 
16.05.2017

ÚJV Řež se aktivně podílela na projektu EU pro čínské jaderné instituce

Závěrečným zasedáním společné pracovní skupiny v Pekingu ukončila Evropská unie se svými čínskými partnery úspěšný tříletý projekt zaměřený na posílení technické infrastruktury a odborné způsobilosti v partnerských organizacích působících v realizaci čínského programu jaderné energetiky. Cílem projektu byl rozvoj kompetencí čínských národních jaderných institucí zajišťovat vysokou úroveň jaderné a radiační bezpečnosti s uplatněním zkušeností EU. Projekt byl realizován na základě smlouvy s ÚJV Řež, jehož hodnota financována z nástroje EU pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti byla 1,37 milionu EUR.
Více informací naleznete zde.

Zdroj: ÚJV Řež 
10.04.2017

Hodnotící konference MAAE potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Ve dnech 27.3.-7.4.2017 proběhla ve Vídni 7. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.
Stejně jako v předchozích ročnících ČR obhájila, že provoz JE Dukovany a Temelín, stejně jako výkon státního dozoru ze strany SÚJB, probíhá plně v souladu se všemi ustanoveními a požadavky Úmluvy a Vídeňské deklarace o jaderné bezpečnosti.

Zdroj: SÚJB 
13.03.2017

EGPI na semináři o exportních příležitostech v Rusku

Na začátku března t.r. se v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečnil seminář "Rusko - exportní příležitost pro české firmy", kterého zúčastnili zástupci 190 firem a institucí, mezi nimiž nechyběli představitelé EGP INVEST. Byly dikutovány možnosti obchodně ekonomické spolupráce českých firem v kontextu oživení ruské ekonomiky, a to zejména v jednotlivých regionech Ruska. Více informací je uvedeno na webu MZV. 
06.03.2017

ÚJD SR vydal oznámení o zpřístupnění dokumentace JE Mochovce 34

ÚJD SR zřídil v prostorách JE Mochovce 34 své pracoviště, kde umožní veřejnosti se seznámit s dokumentací v rámci probíhajícího správního řízení ve věci žádosti společnosti Slovenské elektrárne, a.s. o vydání povolení k uvedení do provozu JE Mochovce 34.
Naše společnost EGP INVEST se podílí na projektových pracech již od roku 2009, kdy byla dostavba jaderné elektrárny zahájena.

Zdroj: ÚJD SR 
02.03.2017

Setkání českých a kazachstánských firem v Praze

Dne 27.2.2017 proběhlo v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracovní setkání zástupců českých a kazachstánských firem působících v energetice. Toto setkání, na kterém představitelé EGP INVEST představili kazachstánské straně činnost firmy, bylo součástí 9. zasedání Česko-Kazachstánské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. 
20.02.2017

EGPI v podnikatelské misi do zemí střední Asie

V první polovině února letošního roku se naše společnost EGP INVEST zúčastnila podnikatelské mise doprovázející předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do zemí střední Asie - Kazachstán, Uzbekistán a Tádžikistán. Tuto misi organizovala Komora SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. V rámci dvoustranných obchodních jednáních projednal za naši společnost František Fiedler s uzbeckými partnery pokračování projekčních prací na kompresorové stanici na akci BSC Adamtash a možnou spolupráci na dalších projektech. 
09.02.2017

Úspěch společnosti ÚJV Řež v USA

Vít Plaček ze Zkušební laboratoře oddělení Radiační chemie a kvalifikace na prostředí společnosti ÚJV Řež převzal poslední lednový den v USA Mezinárodní cenu za řízení stárnutí kabalů udělovanou Americkým institutem pro výzkum elektrické energie. Tímto aktem byla oceněna dlouholetá práce laboratoře, díky které jsou jaderné elektrárny po celém světě schopny garantovat vysokou úroveň bezpečnosti provozu.

Zdroj: Portál Atominfo.cz 
27.01.2017

Vláda schválila zřízení odborných pracovních skupin Stálého výboru pro jadernou energetiku

Na návrh MPO vláda schválila zřízení tří odborně specializovaných pracovních skupin pod vedením Stálého výboru pro jadernou energetiku. Jedná se o pracovní skupinu pro strategii financování, legislativně-právní pracovní skupinu a technicko-investiční pracovní skupinu. Jejich činnost bude zejména spočívat v oblasti analýzy a vyhodnocení odpovědí na tzv. Žádost o informace, která byla odeslána potencionálním dodavatelům výstavby nových jaderných bloků. Činnost pracovních skupin zajišťuje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
16.01.2017

Teplárny loni investovaly do snížení emisí téměř 3 miliardy Kč

Jak vyplývá z tiskové zprávy Teplárenského sdružení ČR, investovaly teplárenské společnosti v loňském roce do lepšího čištění spalin ve svých provozech nebo změny paliva 2,8 miliardy Kč. Od roku 2013 spolkly modernizační investice v teplárenství již 19 miliard korun a budou pokračovat i v dalších letech, kdy ještě proběhne několik významných investic ve velkých teplárnách a bude nabíhat vlna modernizace středních a menších zdrojů. Do roku 2022 bude potřeba v teplárenství investovat dalších nejméně 5 miliard korun.

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR 
04.01.2017

ČEZ podal žádost o povolení k dalšímu provozu 2. bloku JE Dukovany

Na žádost společnosti ČEZ zahájil SÚJB v pondělí 2.1.2017 správní řízení o udělení povolení k dalšímu provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Kvůli prodloužení provozu jednotlivých bloků investuje ČEZ řadu let do modernizace elektrárny. Na této modernizaci se dlouhodobě podílí i naše společnost EGP INVEST.

Zdroj: SÚJB, portál Oenergetice.cz 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

© 2010 EGP INVEST, spol. s r.o.  |  Design Bizmark 
TOPlist


Úvodní strana