CZ  |  ENG  |  RUS
Energetické
jaderné projekty
Energetické
nejaderné projekty
PetrochemiePrůmyslové stavbyObčanské projektyVodohospodářské stavbyDopravní infrastrukturaBytové projekty Strání - intenzifikace ČOVZemě / místo
ČR / Obec StráníObjednatel
Obec StráníRok

2012 - 2013
Úloha EGP INVEST, spol. s r.o. v zakázce
Zpracování projektové dokumentacePopis zakázky

Cílem prováděných úprav čistírny odpadních vod, která se nachází v území vyžadujícím zvláštní ochranu (CHKO Bílé Karpaty) bylo provedení rekonstrukce zastaralé čistírny. Rekonstrukce se týkala celého areálu ČOV, jak jednotlivých stavebních objektů, tak celé technologie, včetně příjezdové a obslužné komunikace. Také byly provedeny nové areálové inženýrské sítě a propojovací potrubí pro novou technologii ČOV. Rekonstrukce ČOV byla zahájena 09/2012 a dokončena 09/2013. Po ročním zkušebním provozu bude stavba předána do trvalého užívání obce Strání v 09/2014.

Dodavatelem stavby byla stavební společnost Rovina a.s.

Pro čištění odpadních vod byla použita technologie dodaná firmou KUNST, spol. s r.o. Technologie splňuje nejnáročnější požadavky na způsob a výsledky procesu čištění odpadních vod. Proces čištění je v jednotlivých stupních, tj. mechanické předčištění, biologické čištění, separace biologického kalu a jeho zpracování, plně automatizován. Byly použity materiály nejvyšší stupně kvality s ohledem na náročnost procesu čištění a rizikovost prostředí jednotlivých objektů technologie čištění odpadních vod.  

EGP Invest, spol. s r. o. zpracovával projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, dokumentaci pro provádění stavby i dokumentaci skutečného provedení.

 

Stavba získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje.

<<< zpět© 2010 EGP INVEST, spol. s r.o.  |  Design Bizmark 
TOPlist


Úvodní strana